Какво научихме за Българското възраждане

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

тест Какво научихме за Българското възраждане

Comments

Presentation Transcript

Slide2:

1762 година Кога е написана „История славянобългарска“? 1878 година 1876 година

Slide3:

Паисий Хилендарски Софроний Врачански Д-р Петър Берон Кой е автор на „История славянобългарска“?

Slide4:

Софроний Врачански Васил Априлов Неофит Рилски Пръв последовател на Паисий Хилендарски бил ...

Slide5:

Килийни Класни Взаимни Как се наричали училищата, в които децата се учели да четат по църковни книги?

Slide6:

Софроний Врачански Д-р Петър Берон Неофит Бозвели Кой е автор на „Рибен буквар“?

Slide7:

1835 г. - Цариград 1848 г. - София 1835 г. - Габрово Кога и къде било открито първото взаимно училище?

Slide8:

София Цариград Виена Къде през 1849 г. била построена с разрешението на султана българска църква?

Slide9:

Патриаршия Епископия Екзархия Какво название получила българската църква през 1870 година?

Slide10:

Човек, който рисува портрети Човек, който изписва икони и стенописи Човек, който украсява книги Зограф е ...

Slide11:

Войник в армията на султана Привърженик и участник във въоръжена борба Привърженик на бавните реформи в обществото Революционер е ...

Slide12:

Посочете портрета на Георги Раковски

Slide13:

Любен Каравелов Георги Раковски Георги Бенковски Първият план за освобождение на България е дело на ...

Slide14:

Кавалерия – 1860 г. Чета – 1858 г. Легия – 1862 г. Как се нарича формированието, което Г. Раковски организирал в Белград ? През коя година?

Slide15:

През 1862 година в Белград. През 1869 година в Букурещ. През 1870 година в Ловеч. Кога и къде бил създаден БРЦК?

Slide16:

Горски чети Военни отряди Мрежа от революционни комитети Васил Левски организирал ...

Slide17:

Панайот Волов Бачо Киро Петров Георги Бенковски Кой бил главен апостол на IV революционен окръг?

Slide18:

Батак Копривщица Панагюрище Къде било дадено началото на Априлското въстание?

Slide19:

Христо Ботев Васил Левски Райна Княгиня Кой стоял начело на четата, преминала р. Дунав?

Slide20:

През март 1878 година През април 1877 година През април 1876 година Кога избухнала Руско – турската освободителна война?

Slide21:

На 3 март в София На 20 април в Копривщица На 3 март в Сан Стефано Кога и къде бил подписан мирният договор, с който се слагало край на войната?

Slide22:

Христо Ботев Иван Вазов Валери Петров Авторът на тази песен е ...

Slide23:

Справихте се отлично! Българско неделно училище „Свети Седмочисленици“ Тарагона Българско неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ Барселона

authorStream Live Help