Славяните и древните българи

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Славяните и древните българи

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

СЛАВЯНИТЕ И ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ ИЗГОТВИЛ: ИЛИАНА Т. ИЛИЕВА-ДЪБОВА

Slide2:

Траките били покорени от римляните. Д нешните български земи станали част от Римската империя. Римляните строели пътища, градове, храмове. По-късно империята била разделена на две части. Траките живеели във Византия.

Slide3:

Славяните били народ, който започнал нашествия на територията на Византия преди около 1 500 години. Заселили се по целия Балкански полуостров.

Slide4:

Почти 100 години след заселването на първите славяни на полуостова се появили българите. Първоначално те се настанили на север от река Дунав, близо до мястото, където се влива в Черно море.

Slide5:

На днешните български земи се срещнали различни племена и народи, които създали тук своя държава.

Slide6:

СЛАВЯНИ Живеели на отделни племена, управлявани от князе. Отглеждали просо и жито. Вярвали в много божества.

Slide7:

“Били свободолюбиви и по никакъв начин не се оставяли да бъдат поробени. Били издръжливи, понасяли леко и жега, и студ, и дъжд, и недостиг на храна. Срещу неприятеля тръгвали пеш, въоръжени с лeки щитове и копия, но се научили да превземат и крепости.“

Slide11:

Перун – господар на мълнията . Главен бог на славяните

Slide12:

БЪЛГАРИ

Slide13:

Подобно на славяните и българите се деляли на различни племена. Начело на всяко племе стоял хан. Българите отглеждали различни животни, били отлични коници.

Slide14:

Вярвали в един бог - Тангра. Погребвали мъртвите си в гробове. „ Тях не ги поставяли в затруднение нито планините, нито реките, нито липсата на храна. Те приучили на глад и издръжливост конете си.“

Slide15:

При управлението на хан Кубрат българите създали своя държава. Наричали я Стара велика България. След чуждо нашествие тя се разпаднала. Няколко племена начело с хан Аспарух, син на хан Кубрат се заселили близо до р. Дунав. Станали съседи на Византия и на славяните.

authorStream Live Help