Раждането на българската държава

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Презентация за 5. клас

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Раждането на средновековна България

Slide2:

Раждането на средновековна България Основаване на българската държава. Уредба и граници на държавата. Укрепване на България при хан Тервел. Криза в Българското ханство. Разгледайте картините /кликнете върху рамката/ Отговорете на въпросите: С какво се препитавали траките? Какви били техните религиозни вярвания? Какъв бил поминъкът на славяните? В какви божества вярвали те? Как живеели древните българи? Какво знаете за религията им?

Slide3:

Преселението

Slide4:

Преминаването на Дунава

Slide5:

1. Основаване на българската държава Българските племена начело с хан Аспарух се укрепили в областта Онгъл, до устието на река Дунав. Император Константин IV оглавил поход срещу българите. Голямата византийска армия се придвижвала по суша и по море. Когато достигнала Онгъл, императорската армия не влязла в бой, защото императорът се колебаел, а българите се затворили в укрепленията си. Константин IV оставил обсадата на офицерите си и отплавал с кораб за Месемврия (Несебър), за да се лекува. Войските му решили, че бяга. В натъпилото безредие Аспаруховите конници нападнали византийците и им нанесли съкрушително поражение. През лятото на следващата година – 681 г., хан Аспарух сключил с Византия мирен договор. Смята се, че той поставя началото на българската държава.

Slide6:

“ А българите, като видели това, започнали да ги преследват подире им и повечето погубили с меч, а мнозина наранили. И като ги преследвали чак до Дунава, преминали го и дошли при т.нар. Варна... И тъй, след като се разширили в тези места, възгордели се и започнали да нападат и да поробват крепостите и земите, които били под ромейска власт. Принуден от това, императорът сключил мир с тях, като се съгласил да им плаща годишен данък за срам на ромеите заради многото ни грехове. Защото чудно бе за близки и далечни да слушат, че този, който е направил свои данъкоплатци всички – на изток и на запад, на север, и на юг, – да бъде победен от този мръсен и новопоявил се народ. Но той, като вярвал, че това се е случило на християните по божия промисъл, сключил мир, разсъждавайки по евангелски. И до края на живота си той бил необезпокояван от враговете си.” Из “Хроника” на Теофан Изповедник

Slide7:

Битката при Онгъла

Slide8:

2. Уредба и граници на държавата .

Slide9:

Хан Аспарух, княз Слав и жреца Терез Как тълкувате тази картина?

Slide10:

Хан Аспарух

Slide11:

3. Укрепване на България при хан Тервел След смъртта на хан Аспарух, на престола седнал хан Тервел. Той умело се възползвал от междуособиците във Византия, за да укрепи българската държава. През 705 г. помогнал на император Юстиниан II да си върне престола. Василевсът го удостоил с богати дарове и с титлата кесар; отстъпил на България областта Загоре на юг от Стара планина. През 716 г. с нов договор се укрепили добрите отношения и търговията между двете държави. Хан Тервел оказал решителна помощ на обсадената от арабите византийска столица. Арабите изоставили завинаги плановете си и да завладеят Югоизточна Европа. Българската държава заела достойно място сред другите държави в Европа.

Slide12:

Хан Тервел и император Юстиниан II

Slide13:

“ При император Юстиниан Носоотрязания предводителят на българите Тервел бил на върха на благополучието. И самият Юстиниан, и Константин, синът на Ираклий, били негови данъкоплатци. Той поставял обърнат щита си, който носел във време на война, и своя камшик … , и слагал пари, докато покрие и единия, и другия. Поставял копието си на земята и до краищата му и на голям куп натрупвал копринени дрехи . Като напълвал сандъчета със златни и сребърни пари, раздавал ги на войниците, пръскайки с дясната си ръка злато, а с лявата – сребро.” Из “Свидас Лексикон”

Slide14:

Хан Тервел разгромява арабите при Константинопол

Slide15:

4. Криза в Българското ханство През втората половина на VIII век българската държава изпаднала в тежка вътрешна криза. Знатните родове повели борба за власт. Династията Дуло била прекъсната. Византийският император Константин V организирал девет похода в българските земи, но българската държава устояла на външната опасност. В края на VIII кризата била преодоляна.

Slide16:

Севтополис - столица на Одриското царство

Slide17:

Кабиле

Slide18:

Древните славяни

Slide20:

Древните българи

Slide21:

В презентацията са включени картини на Васил Горанов, Адриан Бекяров, Димитър Гюдженов и др. Изготвил: Илиана Илиева-Дъбова БНУ „Св. Седмочисленици“ Тарагона – Реус БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ Барселона

authorStream Live Help