Какво знаем за българската природа?

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

преговор

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Какво знаем за българската природа? Изготвил: Илиана Илиева-Дъбова

Slide2:

С какъв цвят се изобразяват планините на географската карта? А) син; Б) зелен; В) кафяв

Slide3:

Голяма суша от земната повърхност наричаме ....? А) проток; Б) континент; В) остров

Slide4:

Коя природногеографска област се простира на юг от р. Дунав? А) Стара планина; Б) Рила; В) Дунавска равнина

Slide5:

Как се нарича резервата за редки птици разположен недалеч от гр. Силистра? А) Сребърна; Б) Баюви дупки; В) Джендема

Slide6:

Кой е най-големият ни дунавски град? А) Варна; Б) Русе; В) Пловдив.

Slide7:

Кой е най-високият връх в Стара планина? А) Ботев; Б) Вихрен; В) Мусала.

Slide8:

Коя река извира от Стара планина? А) Марица; Б) Дунав; В) Тунджа.

Slide9:

Какви земеделски култури се отглеждат в Карловското и Казанлъшкото поле? А) картофи; Б) роза, лавандула, мента; В) пшеница и царевица.

Slide10:

Коя част от България е най-гъсто населена? А) Софийското поле; Б) Черноморското крайбрежие; В) Родопите.

Slide11:

Коя част от България е най-гъсто населена? А) Софийското поле; Б) Черноморското крайбрежие; В) Родопите.

Slide12:

За коя планина се отнася определението „планината на Орфей“? А) Странджа; Б) Рила; В) Родопите.

Slide13:

Каква е височината на най-високия връх на Балканския полостров ? А) 2914 м; Б) 2925 м; В) 3190 м.

Slide14:

За коя природна област се отнася информацията? „ Простира се от Средна гора на север до Родопите на юг. На изток достига го Бургаската низина. На югоизток опира до планината Сакар.“ А) Старопланинска област; Б) Краище; В) Тракийско – Странджанска област.

Slide15:

В коя природна област се намират резерватите „Камчия “ и „Ропотамо? А) Рило–Родопска област; Б) Дунавска равнина; В) Българско Черноморско крайбрежие.

Slide16:

Как се нарича ниско място, разделящо две планини или два планински рида? А) седловина; Б) пролом; В) проход.

authorStream Live Help