Немили-недраги - тест

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Тест

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Немили – недраги Илиана Илиева-Дъбова БНУ „Св. Седмочисленици“

Slide2:

1. По кое от следните произведения Иван Вазов написва и драма: Немили – недраги Една българка Българският език Опълченците на Шипка 2. При изграждане на представата за Знаменосеца Вазов използва предимно: Авторово описание Детайли Монолози Саморазкриване от страна на героя

Slide3:

3 . Кой от цитатите не се отнася за всички хъшове: А) Бяха сред обществото, но бяха в пустиня. Б) В пруста дойдоха пред една четвъртита дупка, отворена в пода. В) И те ходеха често на брега на Дунава и гледаха зелените хълми на България. Г) Те бяха всичките хъшове или почти хъшове . 4. Довършете фразата от финала на повестта: Бедни, бедни Македонски! ...... Защо не умря в битката при Гредетин...

Slide4:

5. Какво още оставя Странджата на Бръчков в предсмъртния си час освен съвета „Помни Странджата!“, завета „Умри за България!“ и мемоара, издаден в 1867 година? ................................................................... 6. Кое от събитията е ежедневие за хъшовете и кое е изключително? Ежедневие Изключител-но събитие Посещението в кръчмата Речта на Странджата Разговорите за миналото и бъдещето Преминаването на Дунав от Македонски Къс от знамето

Slide5:

7. Кой от изразите НЕ принадлежи на Странджата? Ах, сладка е смъртта за отечеството! ... България няма да забрави своите храбри синове. Народ без жертви не е народ. Нашите славни битки в отечество България ги помни народът ... 8. Довършете мисълта на Странджата: „... Хъш значи да се мъчиш, да гладуваш, да се биеш, с .............. .............. ............ ................. ..............“ една дума да бъдеш мъченик

Slide6:

9. Кои от качествата НЕ са характерни за хъшовете: Смелост и решителност Твърдост и постоянство Практичност и користолюбие Родолюбие и самоотвер-женост 10. Защо Бръчков се грижи за Странджата: Защото е дал обещание Така му диктува чувството за дълг Защото е отговорен човек Изпитва дълбока почит и благоговение към Знаменосеца

Slide7:

11. Свържете отделните етапи в живота на хъшовете с определенията, които са подходящи за тях: минало неясно настояще славно бъдеще мизерно 12. Образът на Левски : Засилва историческата достоверност Влиза в конфликт с образа на останалите хъшове Придава значимост на образната система Втъкава легендарно начало в повестта

Slide8:

За изработването на теста е ползвано помагалото на Мария Михайлова „Тестове за всеки ден“ на издателство „Литера Ико“ . Изготвил: Илиана Илиева-Дъбова БНУ „Свети Седмочисленици“ Реус – Тарагона Испания

authorStream Live Help