Природата около нас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Учебна презентация за 2 клас

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

ПРИРОДАТА ОКОЛО НАС ИЗГОТВИЛ: ИЛИАНА Т. ИЛИЕВА–ДЪБОВА

Slide2:

ЩО Е ПРИРОДА? ПРИРОДАТА е светът, който ни заобикаля. Тя е навсякъде около нас. Природата е безкрайна и много разнообразна. И ние сме част от природата. Илиана Т. Илиева-Дъбова

Slide3:

Природата е жива и нежива. Въздухът, почвата, водата, скалите и космическите тела изграждат неживата природа . Всички живи организми (растения, животни, човек) представляват живата природа . Илиана Т. Илиева-Дъбова

Slide4:

Кои са представителите на живата и на неживата природа на рисунката? Илиана Т. Илиева-Дъбова

Slide5:

ЖИВА ПРИРОДА НЕЖИВА ПРИРОДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, 2, 5, 7, 8 3, 4, 6, 9 Илиана Т. Илиева-Дъбова

Slide6:

Има ли връзка между живата и неживата природа? Слънцето изпраща светлина и топлина на растенията и животните. Дъждът напоява земята. Растенията пречистват въздуха и осигуряват храна за животните и човека. Илиана Т. Илиева-Дъбова

Slide7:

Разгледайте фотосите. Защо растенията в саксиите имат различен вид? Живите организми са зависими от неживата природа, защото тя им осигурява среда и условия за живот. Илиана Т. Илиева-Дъбова

Slide8:

Илиана Т. Илиева-Дъбова

Slide9:

В природата всичко е подредено по строги закони. Изучавайки ги, човек трябва да се съобразява с тях, за да може да съществува. Илиана Т. Илиева-Дъбова

Slide10:

За да изучим живата и неживата природа, трябва да правим редовно наблюдения и опити и да записваме резултатите в дневник. Какво трябва да включва дневника според теб? Илиана Т. Илиева-Дъбова

Slide11:

Любопитно 22 април е обявен за Международен ден на Земята. Целта е всички хора на планетата да се обединят в защита на околната среда. За първи път е отбелязан в Съединените щати и Канада през 1970 година. Тогава милиони американци участват в шествие и настояват политиците да вземат мерки за опазване на природата, за чист въздух и чиста вода. Илиана Т. Илиева-Дъбова

Slide12:

Как предлагаш да отбележим Международния ден на Земята в нашето училище ? Помисли и дай предложението си до началото на месец април. Така отбелязват този ден децата в България. Илиана Т. Илиева-Дъбова

authorStream Live Help