Чинар

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

В поредицата Ученическа енциклопедия „Растенията в България“ учениците ще се запознаят с растителния свят на родината. Първият материал е посветен на чинара - величествено и дълголетно дърво.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

УЧЕНИЧЕСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ РАСТЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Slide2:

ЧИНАР ИЗГОТВИЛ: ИЛИАНА Т. ИЛИЕВА-ДЪБОВА

Slide3:

Илиана Т. Илиева-Дъбова По каменливите и песъчливи разливи на юг от Кресненското дефиле по течението на река Струма, по долините на реките Чая и Арда се среща ЧИНАРЪТ, известен още и като ПЛАТАН.

Slide4:

Илиана Т. Илиева-Дъбова Чинарът е светлолюбиво дърво. По външен вид е могъщ като дъба. Чинарът е бисерът на източната растителност.

Slide5:

Илиана Т. Илиева-Дъбова Кората на чинара има сивозеленикав цвят и се отделя на неправилни плочки, затова изглежда като олющена.

Slide6:

Илиана Т. Илиева-Дъбова През август – септември по клоните на дървото се появяват топчести съплодия, които висят на дълги дръжки. Те са съставени от дребни семена (орехчета). Покрити са с дълги власинки. В природата се срещат източен, западен и явороволистен чинар.

Slide7:

Илиана Т. Илиева-Дъбова Различават се по нарязването на листата и по броя и големината на съплодията. При западния чинар – по 2 топчести съцветия, при източния – по 3-7, но по-дребни, при яворолистния – 1-3. У нас като диворастящ се среща само източния чинар.

Slide8:

Илиана Т. Илиева-Дъбова Листата на източния чинар са длановидни, с 5 до 7 дяла, подобни на яворовите, но с остри и редки зъбци и върхове. При западния са с 3 до 5 дяла, тъпи и плитко нарязани. При яворолистния – с 5 дяла, нарязани по-плитко от тези на източния. Листата му имат дълга дръжка.

Slide9:

Илиана Т. Илиева-Дъбова Короната на чинара е мощна и величествена. Дървото може да достигне до 50 м височина и до 4 м диаметър. Расте бързо. Смята се, че пределната му възраст е около 2 000 години. Чинарите при с. Белащица (Пловдивско) се споменават от рицарите – кръстоносци.

Slide10:

Илиана Т. Илиева-Дъбова Корените му са плоски, повърхностни, но при източния чинар те са силно разклонени и с централен корен. Дървото вирее най-добре върху песъчливи разливи и каменисти речни корита, непосредствено до водата.

Slide11:

Илиана Т. Илиева-Дъбова Чинарът се размножава както чрез семена, така и чрез резници и отводи. Не издържа на продължителни застудявания и затова се среща в ниския планински пояс. Западният и яворолистният са по-устойчиви на студа.

Slide12:

Илиана Т. Илиева-Дъбова Чинарът е димоустойчиво и газоустойчиво растение. Дървесината му е високо ценена.

Slide13:

Илиана Т. Илиева-Дъбова На много места в България е прието родовите срещи да се осъществяват под дъб или чинар. Смята се, че дървото е покровител на рода. Народната традиция почита чинара като закрилник от мълниите.

Slide14:

Илиана Т. Илиева-Дъбова

Slide15:

Илиана Т. Илиева-Дъбова В местността "Чинарите“ в с. Белащица расте най-дебелото дърво в България – чинар на повече от 1100 години с обиколка на ствола 15 метра. В съседство се намират още два вековни чинара – на 900 и 1000 години.

authorStream Live Help