Лентата на времето

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Разбирането за движението на времето в историята и определянето на хронологични рамки на събитията и процесите е сложен момент в обучението по история.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

ЛЕНТА НА ВРЕМЕТО

Slide2:

ХРОНОЛО-ГИЯ ОСВЕН ДА ПОЗНАВА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИЗТОЧНИЦИ, ИСТОРИКЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ОРИЕНТИРА ВЪВ ВРЕМЕТО. ЗАЩО? ХРОНОЛОГИЯТА Е НАУКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ВРЕМЕТО И РАЗЛИЧНИТЕ КАЛЕНДАРНИ СИСТЕМИ

Slide3:

ЛЕНТА НА ВРЕМЕТО МИНАЛО НАСТОЯЩЕ БЪДЕЩЕ ЛЕНТАТА НА ВРЕМЕТО Е „ПЪТЯТ“ НА МИНАЛОТО КЪМ БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ НАСТОЯЩЕТО

Slide4:

КАКВИ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВРЕМЕТО ПОЗНАВАТЕ? ЕРА МЕСЕЦ МИНУТА ВЕК СЕКУНДА ЧАС СЕДМИЦА ДЕН ПОДРЕДЕТЕ ЕДИНИЦИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВРЕМЕТО

Slide5:

ЛЕНТА НА ВРЕМЕТО ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ВЕКОВЕТЕ ВЪРХУ ЛЕНТАТА НА ВРЕМЕТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ РИМСКИ ЦИФРИ I-1, V-5, X-10, L-50, C-100, D-500, M-1000 ЗА ЗАПИСВАНЕ НА 4 ПРЕД V СЕ ПОСТАВЯ I ЗА ЗАПИСВАНЕ НА 9 ПРЕД X СЕ ПОСТАВЯ I ЗАПИШЕТЕ С РИМСКИ ЦИФРИ 3 4 8 15 17 19 20 22 III IV VIII XV XVII XIX XX XXII

Slide6:

ЛЕНТА НА ВРЕМЕТО O ПРЕДЕЛЕТЕ КЪМ КОЙ ВЕК СЕ ОТНАСЯТ ТЕЗИ ДАТИ. ЗАЩО? 5 894 1200 1751 1878 2000 5 Г. - ИЗМИНАЛИ СА 5 ГОДИНИ - I ВЕК 894 Г. – ИЗМИНАЛИ СА 8 ВЕКА И 94 ГОДИНИ – IX ВЕК 2000 Г. – ИЗМИНАЛИ СА 20 ВЕКА, ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ НОВИЯ ВЕК ОЩЕ НЕ Е НАСТЪПИЛА, ЗАТОВА Е XX ВЕК

Slide7:

КАЛЕНДАР Всички народи, които са ни известни от древността, са създали системи за отчитане на ритмичната смяна на деня и нощта, и на цикличната повторяемост на сезоните.Тези системи са наречени календари ( от латински- к alendae ). Така древните римляни са наричали първия ден от всеки месец. Днес с тази дума ние означаваме системата за разпределение на времеви периоди (дни, месеци, години). Целта на календара е да отчете времето и да подреди събитията в хронологичен ред. Още от древността хората са изчислявали дните, месеците и годините с голяма точност.

Slide8:

ЛУННИ КАЛЕНДАРИ Предполага се, че най-ранните календари, са тези, които са отчитали времето според фазите на Луната. Първите цивилизации шумери, асирийци и вавилонци, живеели по поречията на реките Тигър и Ефрат през ІІІ-ІV хилядолетие пр.н.е. и са използвали лунни календари. Лунни календари все още се използват в Турция, Алжир, Мароко, Пакистан, Иран, Афганистан и другаде, където преобладаваща религия е мюсюлманството. При тях денонощията се съгласуват само с лунния месец, т.е. с фазите на Луната

Slide9:

Индийски календар Календар на маите

Slide10:

Лунно - слънчеви календари Те отчитат годишните времена, като съгласуват дните и лунните месеци със слънчевата година. За целта се въвежда допълнителен 13-ти месец. Такива календари е имало в Китай, Вавилон, Елада, Рим. Лунно-слънчев календар днес все още се използва в Израел. В Древен Китай се използвал календар, при който всяка година се назовавала с името на животно.

Slide11:

Слънчеви календари Най-късно възникналия във времето календар, който се използва и днес, е слънчевият календар. Смята се, че първо е бил използван в Древен Египет 3000 г.пр.н.е. Египтяните определили продължителността на година по разливите на река Нил и определили, че годината има 365 дни -12 месеца.

Slide12:

Слънчев календар е и юлианския, носещ името на Юлий Цезар. От него идват съвременните имена на месеците и редуването на месеци с нечетни-31 и с четни-30 дни. Изключение прави февруари, който в нормалните години има 28 дни, а във високосните 29. Друг слънчев календар е староарменският.

Slide13:

Българският народ е имал свой собствен слънчев календар, който е използвал до падането си под турско робство. Календарът е признат от ЮНЕСКО за най-точен от всички останали създадени до днес. Последните изследвания показват, че началото на календара се отнася към 5505 пр.Хр. Календарът  прилича на китайския, но е по-древен. Негов двойник се среща при саките – древен и многоброен народ, обитаващ територии между Имеон и Каспийско море. Известно е, че древните българи са знаели отлично основните закономерности на движението на планетите и Земята около Слънцето, и въз основа на тези свои познания са носители на знанието за един от най-съвършените и до днес календари. По начина на подреждането на дните и месеците, календарът на древните българи е превъзхождал индийските и китайските календарни системи. http://www.slideshare.net/ITID_/ss-53678645

Slide14:

Годините в този календар са слънчеви, а всяка година от 12-годишния цикъл носи име на животно. Счита се, че този 12-годишен цикъл в прабългарския календар се основава на 12-годишния орбитален период на Юпитер. Пана с древния прабългарски зодиак

Slide15:

ГРЕГОРИАНСКИ КАЛЕНДАР Папа Григорий XIII Това  е календарът, който днес се ползва в Европа, бившите европейски колонии и в голяма част от останалия свят. Календарът е наречен на папа Григорий XIII , който го въвежда през 1582 г. Грегорианският календар е слънчев, зависим от периода на завъртането на Земята около Слънцето. Отделните държави не приемат по едно и също време Григорианския календар. У нас той е приет през 1916 година.

Slide16:

Много често в историческата литература се срещат понятията „стар“ и „нов“ стил. Това е свързано със замяната на юлианския с грегорианския календар. Ако дадено събитие се е случило, докато в сила още е бил юлианския календар (стар стил), често е необходимо до споменаването на датата да се добавя в скоби стила: стар стил, ако датата е по тогавашния календар и нов стил, ако е добавена поправката за нов стил. Например: "Васил Левски е роден на 6 юли 1837 г. (стар стил)" или "Васил Левски е роден на 18 юли 1837 г. (нов стил)" или "Васил Левски е роден на 18 юли (6 юли стар стил) 1837 г." СТАР И НОВ СТИЛ

Slide17:

ЛЕТОБРОЕНЕ Летоброението "от сътворението на света"  е характерно за византийските и славянските  паметници на изкуството и културата. Използва се често, дори през  XIX  и началото на  XX век. През  VII век във Византия, където е бил дотогава в сила юлианския календар, се приема летоброението "от сътворението на света", което означава, че Иисус Христос се е родил в 5508 г. "от сътворението на света". Според решението на Първия вселенски събор (Никейския) от 325 г., който установява окончателното честване на Пасхата, годината започва на и септември, но по старославянска традиция на 1 март. Мюсюлманите имат своя ера за отчитане броя на годините – т. н.  хиджра  . Началото й е свързано с преселването на пророка Мохамед от Мека в Медина, което според общоприетия календар е станало през септември 622 г. пр.н.е. Според мюсюлманската хиджра 2006 година например е 1427 поред, а началото й е на 17 април.

Slide18:

ПРЕДИ НОВАТА ЕРА И СЛЕД НОВАТА ЕРА ГОДИНА 1-РАЖДАНЕ НА ИСУС ХРИСТОС След Христа (нова ера) Преди Христа (стара ера) I век сл. Хр. II век сл.Хр. 1 г -100г. 101г.-200г . 100г-1г. пр. Хр. I век пр. Хр. II век пр.Хр . 200г.-101г. пр. Хр. ОПРЕДЕЛЕТЕ ПРЕЗ КОЙ ВЕК СА СЕ СЛУЧИЛИ СЛЕДНИЕ СЪБИТИЯ: 855 Г. -СЪЗДАВАНЕ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ; 1878 Г. – ИЗБУХВАНЕ НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ; 528Г. ПР.ХР. –ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ДРЕВЕН ЕГИПЕТ ОТ ПЕРСИЙСКИЯ ЦАР КАМБИЗ; 333Г.ПР.ХР. – ПОБЕДАТА НА АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ ПРИ ИСА; 811Г.-БИТКАТА ПРИ ВЪРБИШКИЯ ПРОХОД; 480Г.ПР.ХР-БИТКАТА ПРИ ТЕРМОПИЛИТЕ; 1393 Г. – ПАДАНЕ НА ТЪРНОВСКОТО ЦАРСТВО НАНЕСЕТЕ ВЪРХУ ЛИНИЯТА НА ВРЕМЕТО

Slide19:

ИЗГОТВИЛ: ИЛИАНА Т. ИЛИЕВА-ДЪБОВА

authorStream Live Help