Първите будители

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Кои били първите будители? Урок от Електронен учебник по история и цивилизация за 6 клас

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

изготвил: Илиана Т. Илиева-Дъбова

PowerPoint Presentation:

Да си припомним! Защо XVIII век е наречен “век на разума“? Кои са общите черти на Балканското просвещение? Припомнете си в какво се изразява същността на Българското възраждане. Решете кръстословицата и отговорете на поставения въпрос.

PowerPoint Presentation:

5 6 7 8 Кръстословица Б о р и с 1 К р у м 2 О х р и д 3 Е р е т и к 1. Канът, приел християнството. 2. Канът, въвел първите писани закони. 3. Българска столица. 4. Ч овек, отклонил се от християнската религия. 5. Свят човек. 6. Български цар, положил началото на Втора българска държава. 7. Знатни българи. 8. Метателно оръжие. 4 С в е т е ц А с е н Б о л я р и К о п и е Кои хора наричаме будители?

PowerPoint Presentation:

През Възраждането се появяват отделни личности, будители, които мислят с тревога, надежда и вяра за настоящето и бъдещето на българите. Такива са Христофор Жефарович, Йоаким Кърчовски, Кирил Пейчинович и др . В книгата на Христофор Жефарович „Стематография“ е показан и българския герб – изправен на задните си крака лъв с корона на главата

PowerPoint Presentation:

Славата на пръв будител на нацията носи Паисий Хилендар-ски . 1. Паисий Хилендарски. Кликнете върху илюстрацията

PowerPoint Presentation:

В малката книга на Паисий Хилендарски се разказва за величието на средновековната българска държава. Авторът припомня, че българите първи сред славяните имат писменост и книги на свой език. Говори за славата на българските светци и особено за Свети Иван Рилски Чудотворец . Три са основните идеи, които защитава хилендарския монах: – българите да говорят и пишат на своя език; – да се сложи край на гръцкото духовно господство; – българите да се освободят от агарянско (османско) владичество – идея, прокарана негласно в книгата По своята същност „История славянобългарска“ е първата национална програма на българския народ. „Историята“ на отец Паисий е национална светиня и най-скъпа реликва за всички българи. 2. „История славянобългарска“.

PowerPoint Presentation:

Из „История славянобългарска“, 1762 г. „О, неразумний юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на свой език! Или не са имали българите царство и господарство! Толкова са царували и са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силните римляни и мъдрите гърци... И от целия славянски народ най-славни са били българите: първо те са провъзлгасили царе, първо те са имали патриарх, първо те се покръстили , най-много земя те завладели... И първите славянски светци просияли от българския род и племе...“ Прочетете документа. ● Кой е негов автор? ●Кога е написан? ● За какви постъпки укорява автора някои българи?● Какви достойнства на българския народ изтъква? Вие познавате ли българи, които не говорят на родния си език? Какво е вашето отношение към такива случаи?

PowerPoint Presentation:

3. Софроний Врачански. Софроний Врачански 1739 г. – ок. 1813 г. Пръв последовател на делото на отец Паисий е Стойко Владиславов, известен в българската история под името Софроний Врачански. Той е роден в Котел. По онова време градът е оживено търговско и занаятчийско средище. Стойко Владиславов се ражда в заможно семейство на търговци на добитък. Но още единадесет годишен остава кръгъл сирак. Напуска училище, но продължава да се самообразова, нещо, което прави ревностно през целия си живот.

PowerPoint Presentation:

Стойко Владиславов прекарва двадесет години като свещеник и учител в родния си град. През 1765 г. се среща с Паисий Хилендарски, който пристига в Котел, за да събира помощи за манастира си. Той носи „История славянобългарска“. Младият свещеник преписва книгата. Възрожденският квартал в Котел, свременнен изглед Това е първия препис на творбата на хилендарския монах.

PowerPoint Presentation:

Котленски препис на Софроний Врачански на „История славянобългарска“

PowerPoint Presentation:

Гръцките църковни власти обаче не могат да се примирят с будния и патриотичен дух на поп Стойко . Отнемат службата му и той е принуден да напусне Котел и да се скита из България. Известно време е свещеник край Карнобат. Преживява много страдания, нападнат е от разбойници, на няколко пъти едва не загубва живота си.

PowerPoint Presentation:

Автопортрет на Софроний Врачански През 1794 г. е ръкоположен за епоскоп на Врачанска епархия и е един от малкото висши духовници българи по онова време. В смутното кърджалийско време той се грижи за българите във Видинско – своето паство, което е в пределите на владенията на обявилия се за независим от султанската власт Осман Пазвантоглу.   По-късно заминава за Букурещ, където остава до края на живота си.

PowerPoint Presentation:

Софроний Врачански се занимава с народополезна и книжовна дейност. Той написва първото напълно оригинално произведение в нашата нова литература и първа българска автобиография – „Житие и страдание на грешния Софроний“. Това произведение дава ценни сведения както за живота на самия автор, така и за положението на българите под османска власт.

PowerPoint Presentation:

„Неделник“ Софроний Врачански е автор на сборник с неделни и празнични проповеди, издаден в Римник (Румъния)  през 1806 г. под заглавието  „Неделник". Книгата е известна и под името „ Софроние“ . Това е първата печатна книга на новобългарски език. Софроний Врачански превежда много свещени книги от гръцки език. Той е и много художник и украсява всички книги, които пише. Рисува природата, както и автопортрет, портрети на свои съвременници.

PowerPoint Presentation:

Икона на Св. Паисий Хилендарски Икона на Св. Софроний Врачански Защо Българската православна църква обявява двамата народни будители за светци?

PowerPoint Presentation:

Какво означават следните понятия (ако се затруднявате, помогнете си с речника): епархия Голяма църковна област, начело с епископ епископ Висш християнски духовник реликва паство Нещо много цено за един човек или група от хора, което се съхранява и предава на съмишленици Миряните (населението от дадена християнска област)

PowerPoint Presentation:

В кой манастир се замонашава Паисий? Къде завършва творбата си?

PowerPoint Presentation:

Съставете хронология на духовното пробуждане на българския народ. Година Събитие 1722 1745 1762 1765 1794 1806 Роден в Банско Паисий Хилендарски Паисий се замонашава в Хилендарския манастир „История славянобългарска“ е завършена Поп Стойко Владиславов прави първия препис на „История славянобългарска“ в Котел Стойко Владиславов е ръкоположен за епископ и приема името Софроний Врачански Излиза от печат първата печатна книга на новобългарски език „Неделник“

PowerPoint Presentation:

Къде е роден Софроний Врачански? Враца София Видин Котел Кое събитие в живота на поп Стойко Владиславов има съдбоносно значение за него? А) работата му като свещеник в Карнобатско; Б) неговата среща с Паисий Хилендарски; В) принудителният му престой при Осман Пазвантоглу във Видин; Г) издигането му за епископ .

PowerPoint Presentation:

Защо преписвачите на „История славянобългарска “ са предимно монаси и свещеници? Защо наричаме „История славянобългарска “ първа национална програма на българския народ ? Характеризирайте личността на Паисий Хилендарски. Характеризирайте личността на Софроний Врачански. Кои са най-значимите неща в делата на първите будители? Какви прилики и разлики откривате?

authorStream Live Help