Уча се да преразказвам. Мишка и жаба. 3 клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Поредица „Уча се да преразказвам“ 3 клас Басня ИТИД

PowerPoint Presentation:

Здравейте, деца! Спомняте ли си нашето лятно запознанство?

PowerPoint Presentation:

Ние сме Любчо и Яна. Днес ще се научим да преразказваме басня.

PowerPoint Presentation:

1 3 ? 2

PowerPoint Presentation:

Как се прави преразказ?.. Да си припомним...

PowerPoint Presentation:

Яна, какво знаем за живота на Езоп? Езоп е легендарен баснописец. Нека научим повече за него.

PowerPoint Presentation:

Мишка и жаба Езоп Една полска мишка за зла участ се сприятелила с една жаба. Жабата имала лоши намерения. Тя привързала крака на мишката за своя крак. Първо отишли на полето да ядат жито. После, когато доближили брега на блатото, жабата замъкнала мишката в дълбочината, заскачала във водата и закрякала от възторг. Нещастната мишка се нагълтала с вода и умряла, но изплувала на повърхността, привързана за крака на жабата. Съгледал я един ястреб и я грабнал с ноктите си. Привързаната жаба я последвала и станала и тя храна на ястреба. Дори когато е мъртъв, човекът има възможност за отплата. Защото висшата справедливост вижда всичко и въздава всекиму според заслугите.

PowerPoint Presentation:

Задача Подгответе се да съставите подробен преразказ на баснята като отговорите на следните въпроси: Каква беда сполетяла мишката? Каква е „приятелката“ на полската мишка? Какво се случило след време на жабата? За кого се отнся последното изречение в баснята – за мишката, за жабата или за всички хора, които са зли, празноглави и лукави? За какви хора ви напомня поведението на жабата? А на мишката? Не забравяйте да използвате глаголни фроми на „–л“.

PowerPoint Presentation:

Задача Съставете план на преразказа. 1. Приятелството. 2 . Жабата погубва мишката. 3. Наказанието. 4. Поуката.

PowerPoint Presentation:

Задача Коя народна мъдрост, свързана с баснята ви допада най – много? Защо избрахте точно тази? Измамата се връща към господаря си. Който зло търси – зло намира. На лошо дело – лош край

PowerPoint Presentation:

Правопи-сен речник пр и вързала, зам ъ кнала, д о ближила, и з плувала, д ъ лбочина, в о да, ястре б , мърт ъв , справедливос т Синони-мен речник съгледал – забелязал, съзрял, зърнал участ – съдба Тълковенречник възторг – силна радост от нещо, възхищение

PowerPoint Presentation:

Редакти-ране Поправете грешките в глаголното време в следния текст: Една мишка имала зла съдба. Стана приятелка със зла жаба. Жабурана имаше лоши намерения. Тя привързала крака на мишката за своя крак. Отидоха да ядат жито на полето. Задача Направете подробен преразказ на баснята „Мишка и жаба“.

PowerPoint Presentation:

Източници: Цватанова, М., Ел. Сергеева, М. Стефанова. Преразказвам и съчинявам (комуникативно – речеви умения) 3 клас. Изд. Слово, Велико Търново, 2004 Материали от интернет Изготвил: Илиана Т. Илиева–Дъбова БНУ „Св. Седмочисленци“ Тарагона, Испания

authorStream Live Help