Моят първи речник 3 клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Материалът представя електронен вариант на речник с включени понятия, които се изучават в 3. клас по Човекът и обществото, дял История.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

МОЯТ ПЪРВИ РЕЧНИК ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ИСТОРИЯ Илиана Т. Илиева-Дъбова

PowerPoint Presentation:

А Б Г Е З И К Л М О П С У Х

PowerPoint Presentation:

Апостоли на свободата А Така народът наричал борците за свобода, които неуморно и всеотдайно обикаляли по българските села и градове, за да подготвят народа за въстание

PowerPoint Presentation:

Б Богове Богослужебни книги Боляри Същества, за които древните хора вярвали, че живеят вечно, в друг свят и направяват живота им. Различните народи вярвали в различни богове. Книгите, в които се разказвало за християнското учение и се използвали за поучителни слова в църквите Най-близките помощници на царя в управлението

PowerPoint Presentation:

Географска карта Умалено изображение на земната повърхност или на част от нея върху плоскост (равнина) с помощта на условни знаци Г Гробница Специално помещение, в което траките погребвали владетелите си

PowerPoint Presentation:

Е Езичници Еретик Название, с което християните наричали народите, които почитали много богове Човек, който се отклонява от правилата на християнската религия

PowerPoint Presentation:

Заговор Заточение З Тайно споразумение на група хора за дейност във вреда на някого Насилствено изпращане на едно лице на далечно място, за да е изолирано от другите.

PowerPoint Presentation:

И Империя Историк Държава, която подчинява и управлява много различни народи Учен, който се опира на различни следи от миналото (надписи, летописи, останки от предмети и др.) и го описва възможно най-вярно

PowerPoint Presentation:

К Континент Място , където много книжовници работели заедно. Превеждали, преписвали или създавали нови книги. Книжовна школа Голяма суша на земната повърхност Конституция Основният закон на една държава. В него се определят правата и задълженията на гражданите.

PowerPoint Presentation:

Летописец Л Човек, който описва последователно събития и случки, станали по времето, в което е живял

PowerPoint Presentation:

М Музей Мюсюлманин Специална сграда, в която се пазят, изучават и показват различни останки от миналото Човек, който вярва в бог Аллах

PowerPoint Presentation:

Опълченец О Доброволец, участвал във войната срещу Турция за освобождението на България

PowerPoint Presentation:

Патриарх Племе Покръстване П Духовник, който стои начело на българската църква Хора, които говорят един език, имат общи обичаи и се у п равляват от вожд, но нямат своя държава Приемане на християнската религия чрез специален обряд Полуостров Суша, обградена от две или три страни с вода

PowerPoint Presentation:

С Светец Стенописи Човек, на когото вярващите отдавали почит след смъртта му, смятали го за покровител на хора или черкви. Рисунки по стените на гробници, с които се изобразявали важни сцени от живота на мъртвия Столица Главният град на дадена държава, откъдето тя се управлява

PowerPoint Presentation:

Султан Титлата на владетеля в Османската империя

PowerPoint Presentation:

У Условни знаци Знаци, с чиято помощ са изобразени върху географската карта различни обекти – морета, равнини, низини, планини, селища, пътища и др.

PowerPoint Presentation:

Х Храмове Християнска религия Специално построени сгради, в които били почитани боговете. Храмовете на различните религии били различни по вид и по украса. Религия, основана на вярата в Иисус Христос като спасител на света

authorStream Live Help