Книги за Х клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

КНИГИ ЗА ЛЕТЕН ПРОЧИТ Х КЛАС БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В ЧУЖБИНА

PowerPoint Presentation:

Паисий Хилендарски, „История славянобългарска“ “ О неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя език? ...От целия славянски род най-славни са били българите, първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци и просияли от българския род и език. . .“

PowerPoint Presentation:

Петко Рачов Славейков, „Изворът на белоногата“ „ Смая се везир с Гергана, вярност в любов й почете; пусна момата свободна и надари я богато, после за помен поръча: изворът чешма да стане .“

PowerPoint Presentation:

Любен Каравелов, „ Българи от старо време” “Обичам те, мое мило Отечество! Обичам твоите балкани, гори, сипеи, скали и техните бистри и студени извори! Обичам те, мой мили краю! Обичам те от всичката си душа и сърце! Всичко, щото е останало досега в моята осиротяла душа, добро и свято - всичко е твое! Ти си оная благословена земя, която цъфти, която е пълна с нежности, със сияния и величие...“

PowerPoint Presentation:

Добри Войников , „ Криворазбраната цивилизация” Хаджи Коста (като поема чашата, сръбва и намусено). Хем чувай! Ума си в главата си сбирай... Толкоз пътя става ти казвам: бе джанъм , поостави са от тия пущини, мисли и за къщната работа; ама на кого думаш, дуварът ако чуй, и ти же чуш. (Посръбва.) Злата. То... жената кога ли й пригодила...

PowerPoint Presentation:

Христо Ботев, Поезия. Публицистика „Жътва е сега... Пейте, робини, тез тъжни песни! Грей и ти, слънце, в таз робска земя! Ще да загине и тоя юнак... Но млъкни, сърце! Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира: него жалеят земя и небо, звяр и природа и певци песни за него пеят ...“

PowerPoint Presentation:

Иван Вазов. Стихотворения “Питат ли ме де зората ме й огряла първи път, питат ли ме де й земята, що най-любя на светът. Тамо, аз щь отговоря, де се белий Дунав лей, де от изток Черно море се бунтува и светлей; тамо, де се възвишава горда Стара планина, де Марица тихо шава из тракийска равнина ...“

PowerPoint Presentation:

Иван Вазов, „Епопея на забравените“ „И в няколко дена тайно и полека народът порасте на няколко века !“ „ И днес йощ Балканът, щом буря зафаща, спомня тоз ден бурен, шуми и препраща славата му дивна като някой ек от урва на урва и от век на век !“

PowerPoint Presentation:

Иван Вазов, „Чичовци“ „Затова дядо Нистор, стар берберин и строг човек, като тегли хубаво чубучката и пухна дим из цялото кафене, каза доволно разсъдително: - Добро, хубаво. И Тарилйомът и Селямсъзът са учени и почтени, но нямат согласието, а без согласието, като няма него, всичко пропада. - Аз казвам пък, че сега, ако се согласят, ще се согласят - отвърна Хаджи Смион, който седеше отсреща .“

PowerPoint Presentation:

Иван Вазов, „Под игото“ “ И той гледаше кротко и приятелски невинните очички обърнати към него и по които още стояха следи от сълзи. Момиченцето помисли малко, помръдна си устните, па извика с гласец ясен, тънък и звънлив, като на чучулига, кога заран пее из въздуха: - Българският цар Борис покръсти българите! - Много хубаво, браво, Райно. Кажи ми сега, кой изнамери българската азбука ?“

PowerPoint Presentation:

Иван Вазов, Разкази “Слепотата и умствената му незлобливост бяха запазили като с броня душата му от разочарованията на тъмните й страни, които разочарования изпитваме ние, окатите... Честит слепец !“

PowerPoint Presentation:

Алеко Константинов, „Бай Ганьо“ “Помогнаха на бай Ганя да смъкне от плещите си агарянския ямурлук, наметна си той една белгийска мантия - и всички рекоха, че бай Ганьо е вече цял европеец. - - - - - - - - Хайде всеки от нас да разкаже нещо за бай Ганя. - Хайде - извикаха всички. - Аз ще разкажа. - Чакайте., аз зная повече... - Не, аз, ти нищо не знаеш .“

PowerPoint Presentation:

Алеко Константинов, Файлетони “ Сега да има някой да освободи Македония, догдето е нашата партия на власт, че аз да те науча тебе какво се вика келепир. Ех, да ти пипна аз тебе солунската митница и не ми трябва много: само две години, две годинки само да ме оставят управител или оценител на митницата, па ела хортувай ти сетне с мене... Солунската митница! “

PowerPoint Presentation:

ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ!

authorStream Live Help