Насоки за работа

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

МАШИНАТА НА ВРЕМЕТО Указания за оформяне на презентационните материали

PowerPoint Presentation:

Екип Историци Ани и Петя Тук се разполагат работните елементи : текст, снимки, рисунки, карти, маршрути, схеми, хербаризирани цветя , оригами, почва и всичко, което представя най-пълно и точно работата на екипа . Текстовете се представят в ръкописен вид. МАШИНАТА НА ВРЕМЕТО ЕВРОПЕЙСКИ ЗАМЪЦИ БАБА ВИДА/ МИРАВЕТ Тук се изписва името на екипа и неговите членове; м оже да се използват различни картинки (по желание), свързани с естеството на работа на екипа.

PowerPoint Presentation:

Екип Историци Ани и Петя МАШИНАТА НА ВРЕМЕТО ЕВРОПЕЙСКИ ЗАМЪЦИ БАБА ВИДА/ МИРАВЕТ При изработване на продукт, който не може да се прикрепи към таблото (например музикална композиция, електронна книга, филм, клип, кукла, щит, макет на определен елемент от замъка и др. под.), се описва в текста и се представя отделно.

PowerPoint Presentation:

МАШИНАТА НА ВРЕМЕТО ЕВРОПЕЙСКИ ЗАМЪЦИ БАБА ВИДА / МИРАВЕТ Екип Историци Ани и Петя Примерно разположение на листовете

PowerPoint Presentation:

Екип Историци Ани и Петя МАШИНАТА НА ВРЕМЕТО ЕВРОПЕЙСКИ ЗАМЪЦИ БАБА ВИДА/ МИРАВЕТ Примерно разположение на листовете

PowerPoint Presentation:

Екип Историци Ани и Петя МАШИНАТА НА ВРЕМЕТО ЕВРОПЕЙСКИ ЗАМЪЦИ БАБА ВИДА/ МИРАВЕТ Примерно оформление на листовете

PowerPoint Presentation:

Екип Историци Ани и Петя МАШИНАТА НА ВРЕМЕТО ЕВРОПЕЙСКИ ЗАМЪЦИ БАБА ВИДА/ МИРАВЕТ Примерно оформление на листовете

PowerPoint Presentation:

Екип Историци Ани и Петя МАШИНАТА НА ВРЕМЕТО ЕВРОПЕЙСКИ ЗАМЪЦИ БАБА ВИДА/ МИРАВЕТ Примерно оформление на листовете

PowerPoint Presentation:

Не е без значение как представяте плодовете на труда си. Най - важното е да работите с желание и да ви е приятно това, с което се занимавате .

PowerPoint Presentation:

УСПЕХ!

authorStream Live Help