Ιστορία Δ΄ Κεφ. 1 - Η κάθοδος των Δωριέων

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Ιστορία Δ΄ Κεφ. 1 - Η κάθοδος των Δωριέων

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η κάθοδος των Δωριέων Ιστορία Δ΄ Κεφ. 1 Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πηγή: Δασκάλα ΒΜ Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Oι ∆ωριείς ήταν το τελευταίο ελληνικό φύλο  που µετακινήθηκε προς τη νότια Ελλάδα . Είναι δύσκολο σήµερα να εξηγήσουµε τους λόγους που τους έκαναν να αναζητήσουν άλλη πατρίδα . Ηλιάδης Ηλίας Η Ανατολική Μεσόγειος το 1250 π.Χ.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Oι άνθρωποι ακόµη και σήµερα εγκαταλείπουν ένα χώρο, όταν κινδυνεύουν ή όταν θέλουν να ζήσουν καλύτερα. Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η πορεία προς το νότο έγινε αργά. Πολλές οµάδες άρχισαν τότε να µένουν άλλοτε προσωρινά και άλλοτε µόνιµα σε διάφορα µέρη. Κάποιοι από αυτούς φαίνεται ότι παρέµειναν στη Στερεά Ελλάδα και ειδικά στην περιοχή της ∆ωρίδας , όπως και η λέξη φανερώνει. Ηλιάδης Ηλίας Πίνδος Δωρίδα Λακωνία

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η κάθοδος των ∆ωριέων  δεν έγινε µονοµιάς. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια. Σήµερα µας είναι άγνωστοι ακόµη και οι δρόµοι που ακολούθησαν. Το πιο πιθανό είναι ότι πέρασαν στην Πελοπόννησο από τον ισθµό της Κορίνθου . Ηλιάδης Ηλίας Ισθμός Κορίνθου

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στην Πελοπόννησο χωρίστηκαν σε µικρότερες οµάδες και κατευθύνθηκαν σε διαφορετικές περιοχές. Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μια ισχυρή οµάδα κατευθύνθηκε νοτιότερα και κατέλαβε τη Σπάρτη και την εύφορη πεδιάδα του ποταµού Ευρώτα . Oι παλιοί κάτοικοι έγιναν  είλωτες  που αναγκάστηκαν να καλλιεργούν τη γη . Ηλιάδης Ηλίας Σπάρτη Ποταμός Ευρώτας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Oι ∆ωριείς φαίνεται ότι στην αρχή ήταν πιο πολλοί, γι' αυτό όλοι οι κάτοικοι µίλησαν αργότερα τη διάλεκτό τους, τη δωρική . Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Oι ∆ωριείς κυριάρχησαν µε τη δύναµή τους σε διάφορα µέρη της Πελοποννήσου . Πολλοί από τους παλιούς κατοίκους έχασαν την περιουσία τους και έγιναν δούλοι . Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

O µυκηναϊκός πολιτισµός σταµάτησε να αναπτύσσεται . Μερικοί , βλέποντας ότι δεν µ πορούσαν πια να ζήσουν στον τόπο τους, αναγκάστηκαν να φύγουν . Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Αποτελέσματα της καθόδου των Δωριέων Παρακμάζει ο μυκηναϊκός πολιτισμός Οι παλιοί κάτοικοι μεταναστεύουν (αποικισμός) Επικρατεί η δωρική διάλεκτος Αιχμαλωσία κατοίκων (δούλοι- είλωτε ς )

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πηγή: Δασκάλα ΒΜ Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Πηγή: Δασκάλα ΒΜ

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ιστορία Δ΄ τάξης http ://tetartitaxi.weebly.com/ Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τετάρτη τάξη http://iliadisilias.blogspot.gr/ Απίθανα… τριτάκια ! http://iliadisili.blogspot.gr/ Οι Παρουσιάσεις μου: http://www.slideboom.com/people/iliasili http://www.slideshare.net/iliasili/presentations Εκπαιδευτικά παιχνίδια: http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλι ά δης Ηλί α ς

authorStream Live Help