Ιστορία Δ΄ Κεφ. 2 - Oι Έλληνες δημιουργούν αποικίες

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Ιστορία Δ΄ Κεφ. 2 - Oι Έλληνες δημιουργούν αποικίες

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

O ι Έλληνες δημιουργούν αποικίες Ιστορία Δ΄ Κεφ. 2 Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Oι µετακινήσεις πληθυσµών στην Ελλάδα ανάγκασαν διάφορα ελληνικά φύλα να µεταναστεύσουν. Αιολείς , Ίωνες και ∆ωριείς εγκαταστάθηκαν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τη Μ. Ασία , όπου ανέπτυξαν σπουδαίο πολιτισµό . Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Oι µετακινήσεις πληθυσµών αναστάτωσαν τη ζωή των κατοίκων της Ελλάδας. Τα κτήµατα έπαψαν να καλλιεργούνται και η κτηνοτροφία λιγόστεψε. Oι φτωχοί έγιναν περισσότεροι µε αποτέλεσµα οι τεχνίτες να µη βρίσκουν αγοραστές για τα προϊόντα τους. Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πολλοί άρχισαν να φεύγουν από τον τόπο τους. Η µετανάστευση  δε γινόταν µε τρόπο οργανωµένο. Άλλοι έφευγαν γιατί δεν ένιωθαν πια ασφάλεια και άλλοι για να βρούνε καλύτερη τύχη. Ηλιάδης Ηλίας Πηγή: Δασκάλα ΒΜ

Παρουσίαση του PowerPoint:

Oι Αιολείς από τη Θεσσαλία πλέοντας στο Αιγαίο έφτασαν στη Λέσβο , την Τένεδο και την απέναντι πλευρά της Μ . Ασίας . Ηλιάδης Ηλίας Αιολείς Λέσβος, Τένεδος, Μ. Ασία

Παρουσίαση του PowerPoint:

Oι Ίωνες , ξεκινώντας από την Αττική , κατευθύνθηκαν προς τη Σάµο και τη Χίο . Από εκεί πέρασαν στη Μ. Ασία .  Ηλιάδης Ηλίας Ί ωνες Σάμος, Χίος, Μ. Ασία

Παρουσίαση του PowerPoint:

Oι ∆ωριείς , που συνεχώς κατέφθαναν στην Πελοπόννησο , είδαν ότι οι περιοχές που κατέλαβαν δεν τους χωρούσαν. Ακολουθώντας και αυτοί το παράδειγµα των άλλων Ελλήνων, έφτασαν στη Ρόδο και µ ετά στη Μ. Ασία . Ηλιάδης Ηλίας Δωριείς Κρήτη, Ρόδος, Μ. Ασία

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Oι Έλληνες στις νέες πατρίδες ήλθαν σε επαφή µε τους άλλους λαούς και γνώρισαν τον τρόπο ζωής τους. 

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Τ ον τρόπο ζωής τους Η ζωή στις νέες πατρίδες Τ ον πολιτισμό τους Μ αθαίνουν τη γλώσσα τους Έρχονται σε επαφή με άλλους λαούς

Παρουσίαση του PowerPoint:

Κράτησαν όµως τις παλιές τους συνήθειες . Λάτρεψαν ιδιαίτερα τους θεούς τους, προς τιµήν των οποίων έχτισαν λαµπρούς ναούς. , Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στις µ εγάλες θρησκευτικές γιορτές οι   άποικοι   συγκεντρώνονταν στα ιερά  και γιόρταζαν όλοι µ αζί . Oι γιορτές τούς έκαναν να νιώθουν πιο έντονα την κοινή καταγωγή τους .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το Αιγαίο έγινε ελληνική θάλασσα , αφού στις δυο πλευρές του κατοικούσαν Έλληνες. Ηλιάδης Ηλίας Αιγαίο πέλαγος

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Ο ργανώνουν γιορτές και αγώνες για όλους τους άποικους Η ζωή στις νέες πατρίδες Λ ατρεύουν τους θεούς τους Διατηρούν τις συνήθειές τους Μένουν σε επαφή με την Ελλάδα

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Πηγή: Δασκάλα ΒΜ

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Πηγή: Δασκάλα ΒΜ

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ιστορία Δ΄ τάξης http :// tetartitaxi.weebly.com Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τετάρτη τάξη http://iliadisilias.blogspot.gr/ Απίθανα… τριτάκια ! http://iliadisili.blogspot.gr/ Οι Παρουσιάσεις μου: http://www.slideboom.com/people/iliasili http://www.slideshare.net/iliasili/presentations Εκπαιδευτικά παιχνίδια: http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλι ά δης Ηλί α ς

authorStream Live Help