Ιστορία Δ΄ Κεφ. 34 - Η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου χωρίζεται.

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Ιστορία Δ΄ Κεφ. 34 - Η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου χωρίζεται.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η αυτοκρατορία τ ου Μ. Αλεξάνδρου χωρίζεται Ιστορία Δ΄ Κεφ . 3 4 Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

O Μ. Αλέξανδρος πέθανε, χωρίς να έχει αφήσει διάδοχο στο κράτος. Oι στρατηγοί του από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να βρούνε κάποια λύση, αλλά στάθηκε αδύνατο να συμφωνήσουν . Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Λίγο αργότερα η Ρωξάνη , η γυναίκα του Μ. Αλεξάνδρου, γέννησε ένα αγόρι, που πήρε το όνομα του πατέρα του . Ηλιάδης Ηλίας Ο Αλέξανδρος και Ρωξάνη

Παρουσίαση του PowerPoint:

Oι διαφωνίες ανάμεσα στους στρατηγούς μεγάλωναν και έτσι άρχισαν οι συγκρούσεις μεταξύ τους. Τελικά το κράτος διασπάστηκε και χωρίστηκε αρχικά στο κράτος της Αιγύπτου , της Συρίας και της Μακεδονίας . Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Ο Ελληνιστικός κόσμος ( 300 π.Χ . ) Πηγή: el.wikipedia.org 2 . Το κράτος της Συρίας 3 . Το κράτος της Μακεδονίας 1 . Το κράτος της Αιγύπτου 4 . Το κράτος της Περγάμου Η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου χωρίστηκε σε 4 κράτη:

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το κράτος της Αιγύπτου ίδρυσε ο στρατηγός του Μ . Αλεξάνδρου , Πτολεμαίος . Πρωτεύουσα έγινε η Αλεξάνδρεια , η οποία απέκτησε μεγάλη φήμη για τα λαμπρά της οικοδομήματα και τους σοφούς ανθρώπους που εγκαταστάθηκαν εκεί . Ηλιάδης Ηλίας Προτομή του Πτολεμαίου Α' Σωτήρος ,  Μουσείο του Λούβρου Πτολεμαίος ο Σωτήρ Πηγή: el.wikipedia.org

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Ένα σπάνιο νόμισμα του Πτολεμαίου Α΄ μια υπενθύμιση των επιτυχημένων εκστρατειών του με τον Αλέξανδρο στην Ινδία. Εμπροσθότυπο : Ο Πτολεμαίος στη αρχή της βασιλείας του. Οπισθότυπο : Ο Αλέξανδρος πάνω σε άρμα ελεφάντων

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Ο φάρος της Αλεξάνδρειας του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε το 297 π.Χ . ή ταν κτισμένος πάνω στο νησάκι Φάρος και είχε ύψος 120 μ.  

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Το εσωτερικό της  βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Απέκτησε μεγάλη φήμη και έφθασε να αριθμεί 700.000 βιβλία.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το κράτος της Συρίας , που ίδρυσε ο Σέλευκος , υπήρξε το μεγαλύτερο απ' όλα την εποχή αυτή. Σ' αυτό ζούσαν πολλοί λαοί που ο καθένας είχε διαφορετικές συνήθειες . Για το λόγο αυτό ήταν δύσκολο να διοικηθεί . Ηλιάδης Ηλίας Σέλευκος Α' Νικάτωρ Ο ιδρυτής της δυναστείας και αξιωματικός των υπασπιστών  του Μ . Αλεξάνδρου Σέλευκος Α΄ Νικάτωρ .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αργότερα, στα παράλια της Μ. Ασίας , ιδρύθηκε το κράτος της Περγάμου που περιέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της Μ. Ασίας. Ηλιάδης Ηλίας Η περιοχή της Περγάμου που παραχωρήθηκε από τον Σέλευκο στον Φιλέταιρο εξελίχθηκε σταδιακά σε ανεξάρτητο κράτος.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Νόμισμα της εποχής του Αττάλου Α΄ που απεικονίζει το Φιλέταιρο. Φιλέταιρος της Περγάμου

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στην Ελλάδα, το κράτος της Μακεδονίας εξακολουθούσε να είναι η πιο ισχυρή δύναμη. Είχε όμως λιγότερο πληθυσμό, γιατί πολλοί κάτοικοι μετανάστευσαν στις μεγάλες πόλεις της Ασίας και της Αιγύπτου. Το κράτος αυτό συχνά ερχόταν σε σύγκρουση με τις πόλεις της νότιας Ελλάδας, με αποτέλεσμα η δύναμή του να μειώνεται. Ηλιάδης Ηλίας Το μακεδονικό βασίλειο.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πηγή: Δασκάλα ΒΜ Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ιστορία Δ΄ τάξης http ://tetartitaxi.weebly.com/ Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τετάρτη τάξη http://iliadisilias.blogspot.gr/ Απίθανα… τριτάκια ! http://iliadisili.blogspot.gr/ Οι Παρουσιάσεις μου: http://www.slideboom.com/people/iliasili http://www.slideshare.net/iliasili/presentations Εκπαιδευτικά παιχνίδια: http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλι ά δης Ηλί α ς

authorStream Live Help