Ιστορία Γ΄, 7η Εν. - 3. Η Νεολιθική εποχή στην Ελλάδα

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Ιστορία Γ΄, 7η Ενότητα - 3. Η Νεολιθική εποχή στην Ελλάδα Παρουσίαση μαθήματος

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ιστορία Γ΄, 7η Ενότητα Προ- ιστορία : Η εποχή του λίθου Ηλιάδης Ηλίας Παλαιολιθική εποχή 3 . Η Νεολιθική εποχή στην Ελλάδα

Παρουσίαση του PowerPoint:

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν µε τις ανασκαφές τους πολλούς νεολιθικούς οικισµούς στην Ελλάδα. Αφού µ ελέτησαν αυτά που βρήκαν, έµαθαν πολλά για τη ζωή και την ιστορία αυτών των ανθρώπων. Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Οι πιο σπουδαίοι οικισµοί είναι το  Σέσκλο  και το  Διµήνι  στη Θεσσαλία, κοντά στο Βόλο, και η  Χοιροκοιτία  στην Κύπρο. Θεσσαλία

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Σέσκλο Διμήνι

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Χοιροκοιτία

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το Σέσκλο ήταν χτισµένο πάνω σε λόφο, ανάµεσα σε δυο ρέµατα , και είχε πενήντα σπίτια. Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το ∆ιµήνι χτίστηκε πάνω σ’ ένα χαµηλό λόφο κοντά στη θάλασσα. Γύρω του απλωνόταν µια µ εγάλη πεδιάδα που την πότιζε ένα ποτάµι µε άφθονο νερό. Πιο πέρα ήταν το βουνό Πήλιο µε τα δάση του. Διμήνι Ο νεολιθικός οικισμός του Διμηνίου αναπτύσσεται σταδιακά. Έξι καμπυλόγραμμοι περίβολοι δείχνουν τις φάσεις ανάπτυξής του στη διάρκεια της Νεότερης Νεολιθικής . ( 5300-4500 π.Χ. ). Ανάμεσά τους χτίζονται σπίτια με δίριχτες ή επικλινείς στέγες . Η πρόσβαση προς τις διαφορετικές περιοχές του οικισμού διευκολύνεται από διόδους πλάτους 0,85-1,10 μέτρων, διαταγμένες ακτινωτά προς την αυλή του κεντρικού περιβόλου. H διάταξη αυτή αντιστοιχεί περίπου στα σημεία του ορίζοντα. Η νότια είσοδος είναι μια από τις καλύτερα διατηρημένες . Οι περίβολοι του Διμηνίου είναι κτισμένοι από σχιστόλιθο και έχουν ύψος 1-1,7 μέτρα. Διατάσσονται περικεντρικά και διακόπτονται σε τέσσερα σημεία από στενά περάσματα που οδηγούν στο εσωτερικό του οικισμού. Mε τον τρόπο αυτό η οικιστική δραστηριότητα αναπτύσσεται σε πέντε περιοχές: την αυλή του κεντρικού περιβόλου και τα τέσσερα τμήματα γύρω από αυτήν. Πηγή: ime.gr Αναπαράσταση Διμηνίου Ν εολιθικός οικισμός Διμηνίου, φ ωτογραφίες από το βιβλίο “Μαγνησία το χρονικό ενός πολιτισμού” των Γ. Χουρμουζιάδη , Π. Ασημακοπούλου - Ατζάκα , και Κ.Α. Μακρή, Εκδόσεις Καπόν , 1982 πο υ πήρε έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών. [φωτογραφία κάτω αριστερά – υπολείμματα τροφής από το νεολιθικό Διμήνι (σιτάρι, σύκα, θαλασσινά κοχύλια ) , Κάτω στο κέντρο είναι λίθινα εργαλεία και κάτω δεξιά εργαλεία από κόκκαλα διαφόρων ειδών ζώων .] Nεολιθικό αγγείο από το Διμήνι (~4.800π . Χ . ) Γραπτό αγγείο . Νεολιθικός οικισμός Σέσκλου . Εγχάρακτο αγγείο . Νεολιθικός οικισμός Διμήνι.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Και οι δυο οικισµοί είχαν τείχη γύρω γύρω, για να προφυλάσσονται οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι των οικισµών αυτών δηµιούργησαν ένα σηµαντικό πολιτισµό που ανήκε στη νεολιθική εποχή. Πηγή: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Α΄, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. ( Προϊστορία και Πρωτοϊστορία ).

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Σέσκλο Στο λόφο Καστράκι και στη γύρω περιοχή, κοντά στο σημερινό χωριό Σέσκλο, αναπτύχθηκε ένας από τους σπουδαιότερους νεολιθικούς οικισμούς της Ελλάδας και της Ευρώπης, που έδωσε το όνομά του σε μία ολόκληρη φάση της νεολιθικής εποχής στη Θεσσαλία. Κατοικήθηκε από την αρχή της νεολιθικής εποχής (7η χιλιετία π.Χ. ) μέχρι και τη Μέση Εποχή του Χαλκού, αλλά γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή του στην 5η χιλιετία π.Χ. , κατά τη Μέση Νεολιθική περίοδο. Η τοποθεσία του συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα οποία οι πρώτοι κάτοικοι επέλεγαν τις θέσεις της εγκατάστασής τους: βρίσκεται ανάμεσα σε βαθιά εποχικά ρέματα, που εξασφαλίζουν την αφθονία νερού, κοντά σε επίπεδες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και σε ψηλότερους λόφους και όχι μακριά από τη θάλασσα. Η επιτυχία στην επιλογή της θέσης αποδεικνύεται και από τη μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊστορικού οικισμού. Οι πρώτοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στο Σέσκλο στα μέσα της 7ης χιλιετίας π.Χ. , στην περίοδο που ονομάζεται Προκεραμική Νεολιθική. Για τη γνώση της περιόδου αυτής στον ελλαδικό χώρο το Σέσκλο είναι μια από τις σπουδαιότερες θέσεις, κυρίως επειδή εδώ το «νεολιθικό τρίπτυχο» (μόνιμη κατοικία, γεωργία, κτηνοτροφία) διαπιστώνεται καθαρά. Η έκταση του οικισμού στο λόφο Καστράκι (Σέσκλο Α) δεν ήταν δυνατό να εξακριβωθεί, λόγω της μεταγενέστερης κατοίκησης του χώρου. Ωστόσο, λείψανα της φάσης αυτής έχουν διαπιστωθεί και 125 μ. πέρα από το βορειοανατολικό άκρο του λόφου (Σέσκλο Γ), γεγονός που δείχνει ότι ο οικισμός ήταν αρκετά μεγάλος. Τα σπίτια ήταν πρόχειρες καλύβες, από τις οποίες σώζονται μόνο αβαθή ορύγματα, τάφροι για λεπτά θεμέλια τετράπλευρου σπιτιού, κυκλικοί λάκκοι και λείψανα συμπαγούς πηλού, που μάλλον είχε χρησιμοποιηθεί στα τοιχώματα των κτισμάτων. Στον οικισμό βρέθηκαν ελάχιστα αντικείμενα, όπως λεπίδες από οψιανό και πυριτόλιθο, εργαλεία από πέτρες και οστά ζώων και ελάχιστα πήλινα ειδώλια και φαίνεται ότι οι άνθρωποι της περιόδου ζούσαν αποκλειστικά από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Πηγή: odysseus.culture.gr

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Διμήνι Στις βορειοδυτικές παρυφές του σημερινού χωριού Διμήνι, 5 χιλ. από την πόλη του Βόλου, επάνω σε χαμηλό λόφο με εξαίρετη εποπτεία στον Παγασητικό κόλπο, βρίσκεται ο μεγάλος και καλά οργανωμένος προϊστορικός οικισμός του Διμηνίου. Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς οικισμούς της Ελλάδας και για το σημαντικότερο οικισμό της Νεότερης Νεολιθικής περιόδου. Μαζί με το Σέσκλο είναι οι πιο συστηματικά ανασκαμμένες νεολιθικές θέσεις της Θεσσαλίας, που μας προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την αρχιτεκτονική και οικονομική οργάνωση των προϊστορικών οικισμών. Η θέση σήμερα απέχει 3 χιλ. από την ακτογραμμή, ωστόσο την 5η χιλιετία π.Χ. η θάλασσα βρισκόταν σε απόσταση μόλις ενός χιλιομέτρου. Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό του Διμηνίου αποτελεί η συνέχεια της κατοίκησης από τη Νεότερη Νεολιθική έως το τέλος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πρόσβαση σε πεδινές εκτάσεις κατάλληλες για γεωργική καλλιέργεια και κτηνοτροφία, καθώς και στις θαλάσσιες οδούς του κεντρικού Αιγαίου αποτελούσαν τις κύριες προϋποθέσεις για την αδιάκοπη κατοίκηση των προϊστορικών θέσεων . Η πρώτη εγκατάσταση στο λόφο χρονολογείται στο τέλος της 5ης χιλιετίας π.Χ. , στη Νεότερη Νεολιθική περίοδο. Ήταν μία οργανωμένη κοινότητα 200-300 κατοίκων, που ζούσαν σε 30-40 σπίτια και ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, αλλά και με την αλιεία, λόγω της μικρής απόστασης από τη θάλασσα. Το Διμήνι ξεχωρίζει από τους άλλους νεολιθικούς οικισμούς γιατί παρουσιάζει ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό στοιχείο, τους έξι λιθόκτιστους περιβόλους, που είχαν οικοδομηθεί γύρω από τον οικισμό κατά ζεύγη, με σκοπό πιθανότατα να στηρίζουν το έδαφος και να ορίζουν το χώρο. Ανάμεσά τους ήταν κτισμένα τα σπίτια, ενώ στο κέντρο βρισκόταν μία ευρύχωρη αυλή. Η κεραμική, που βρέθηκε στον οικισμό, γνωστή ως κεραμική «Διμηνίου», χαρακτηρίζεται από αγγεία με σκούρα διακόσμηση από γεωμετρικά μοτίβα, που καλύπτει όλη την ανοιχτόχρωμη επιφάνειά τους. Βρέθηκε, επίσης, μεγάλος αριθμός εργαλείων από οψιανό , πυριτόλιθο, πέτρα και οστό, ειδώλια και κοσμήματα. Οι ταφικές συνήθειες των κατοίκων δεν είναι γνωστές. Μέσα στον οικισμό βρέθηκαν λίγες ταφές μικρών παιδιών τοποθετημένες σε αγγεία. Πηγή: odysseus.culture.gr

Παρουσίαση του PowerPoint:

Δισπηλιό Ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού βρίσκεται στη θέση Nησί , στη νότια όχθη της λίμνης της Kαστοριάς . Eντοπίστηκε το 1932, όταν η στάθμη της λίμνης κατέβηκε, και στο σημείο που χώριζε το Nησί από την όχθη της λίμνης φάνηκαν υπολείμματα ξύλινων πασσάλων. Oι συστηματικές ανασκαφές (1992 και εξής) αποκαλύπτουν τα λείψανα ενός εκτεταμένου λιμναίου οικισμού της Νεότερης Νεολιθικής, από τους σημαντικότερους και παλαιότερους του είδους στην Eυρώπη . H ανασκαφική έρευνα λιμναίων οικισμών άρχισε το 1854 στη Bodensee της νότιας Γερμανίας, συνεχίζεται στην κεντρική και δυτική Ευρώπη και έχει αναπτύξει ιδιαίτερες μεθόδους ανασκαφής και τεχνικές συντήρησης. Oι έρευνες στο Δισπηλιό αποτελούν σταθμό για την αρχαιολογική έρευνα στην Ελλάδα, τόσο λόγω της ιδιαιτερότητας της ανασκαφής, όσο και για τη μελέτη των μορφών κατοίκησης κατά τη Nεολιθική εποχή. Tα σπίτια του οικισμού, κυκλικά και ορθογώνια, κτίζονται από ξύλο, καλάμια και πηλό πάνω σε ξύλινες πασσαλόπηκτες πλατφόρμες. Mια θαυμάσια εικόνα παρέχει η σύγχρονη αναπαράσταση του λιμναίου οικισμού, που έχει ήδη δρομολογηθεί και προβλέπεται να επεκταθεί σε επιφάνεια περίπου 150 στρεμμάτων. Στα ζωικά και φυτικά κατάλοιπα καθώς και στα άλλα κινητά ευρήματα της ανασκαφής (κεραμική, εργαλεία, κ.λπ.) καταγράφεται όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων των προϊστορικών κατοίκων του Δισπηλιού : γεωργία, κτηνοτροφία, κυνήγι και αλιεία. H αλιεία τεκμηριώνεται μεταξύ των άλλων από πολυάριθμα οστέινα αγκίστρια και από τα ίχνη μιας βάρκας, πανομοιότυπης με αυτές που χρησιμοποιούν και σήμερα οι ψαράδες της Kαστοριάς . Eυρήματα όπως φυλλόσχημες και τριγωνικές αιχμές βελών από οψιανό της Mήλου , κεραμική όμοια με των γειτονικών βαλκανικών περιοχών και ένα λίθινο δακτυλιόσχημο περίαπτο εντάσσουν τον οικισμό του Δισπηλιού στα δίκτυα ανταλλαγών που αναπτύσσονται στον ελλαδικό χώρο ιδιαίτερα κατά τη Nεότερη Nεολιθική . Πηγή: ime.gr

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ Ο οικισμός της Χοιροκοιτίας θεωρείται ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς της νεολιθικής περιόδου και ήρθε στο φως το 1934 από τον αρχαιολόγο Πορφυρό Δίκαιο. Οι οικίες έχουν κυκλικό σχήμα. Οι κατοικίες είναι χτισμένες στη βάση τους με λιθάρια, ενώ στο πάνω μέρος τους με πλιθάρια και πηλό. Οι στέγες τους κατασκευάστηκαν με κλαδιά και καλάμια που επικαλύπτονταν με πηλό. Στο κέντρο των κατοικιών υπήρχε εστία και οπή που χρησίμευε για την έξοδο καπνού. Οι πλείστες νεολιθικές κατοικίες διέθεταν μεσοπάτωμα, το οποίο πιθανότατα χρησίμευε σαν αποθηκευτικός χώρος. Επιπλέον, φαίνεται πώς οι οικίες ήταν κτισμένες με τρόπο ώστε να προστατεύονται από πλημμύρες (κατασκευάζονταν κατώφλια ελαφρώς υπερυψωμένα ). Φαίνεται πως το εσωτερικό των οικιών ήταν διακοσμημένο με τοιχογραφίες. Οι κάτοικοι της Χοιροκοιτίας για να εξασφαλίσουν την τροφή τους, ασχολούνταν με τη γεωργία και κτηνοτροφία, εφ’ όσον η θέση του οικισμού καθιστούσε τα θαλάσσια προϊόντα δευτερεύοντα στην διατροφή τους. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται πως χρησιμοποίησαν μεθόδους αλιείας, καλοπλεγμένα δίχτυα ή πετονιές με δυνατά αγκίστρια. Αυτό συνάγεται από τα είδη των ψαριών που αλίευαν που ήταν μεγάλα σε μέγεθος, όπως σφυρίδα, τσιπούρα, κέφαλος. Η γεωργία βασιζόταν κυρίως στην καλλιέργεια δημητριακών, οσπριωδών και φακών. Οι κάτοικοι της Χοιροκοιτίας εμπλούτιζαν τη διατροφή τους και με καρπούς που περισυνέλεγαν από άγρια δέντρα, όπως φιστικιές, συκιές, ελιές και δαμασκηνιές. Παράλληλα , οι κάτοικοι του οικισμού εξέτρεφαν σε χώρους έξω από το χωριό, κυρίως πρόβατα, αίγες και χοίρους. Πηγή: khirokitia.org

Παρουσίαση του PowerPoint:

3000 Πηγή: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Παρουσίαση του PowerPoint:

3000 Πηγή: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας Οδύσσεια Ταξίδι... στην  αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία! Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τη Γ΄ και Δ΄ τάξη

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τ ετάρτη τάξη http://iliadisilias.blogspot.gr/ Απίθανα… τριτάκια ! / http://iliadisili.blogspot.gr/ Οι π αρουσιάσεις μου: http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0 http://www.slideboom.com/people/iliasili1 http://www.slideshare.net/iliasili Εκπαιδευτικά παιχνίδια: http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλιάδης Ηλίας http://www.authorstream.com/iliasili/1

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ηλιάδης Ηλίας

authorStream Live Help