TAYAMMUM BARU

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: sufinas (79 month(s) ago)

nk share

By: quen_qon01 (89 month(s) ago)

menarik

Presentation Transcript

IBADAHTAYAMMUM : 

IBADAHTAYAMMUM Disediakan oleh : Dr Muhammad Hazman bin Shafie Muhammad ‘Abdillah bin Mat Ali

Bahagian 1 : 

Bahagian 1

Slide 3: 

APAKAH FUNGSI AIR DALAM IBADAH KITA SEHARIAN? APAKAH YANG PERLU DILAKUKAN APABILA AIR TIADA UNTUK MELAKUKAN IBADAH?

Slide 4: 

APAKAH KEGUNAAN DEBU TANAH? PERNAHKAH KAMU MENDENGAR PERKATAAN TAYAMMUM? APAKAH FUNGSI TAYAMMUM? ADAKAH CARA BERTAYAMMUM SAMA SEPERTI CARA BERWUDUK?

TAKRIF TAYAMMUM : 

TAKRIF TAYAMMUM Tayammum dari segi bahasa ialah qasad (mensahajakan). Tayammum pada syara’ ialah menyapu muka dan kedua belah tangan meliputi siku dengan debu tanah yang bersih mengikut syarat-syarat yang tertentu. Ia difardukan sebagai ganti wudu’ atau mandi wajib .

Maksud Hadis : Dari Huzaifah r.a, katanya : Rasulullah s.a.w bersabda: …..dan (di antara keistimewaan yang diberikan Allah Taala kepada kami ialah) dijadikan bumi ini seluruhnya sebagai tempat sembahyang untuk kami, dan tanahnya pula dijadikan untuk kami sebagai alat untuk bersuci apabila kami tidak mendapat air. ( Riwayat Muslim ) : 

Maksud Hadis : Dari Huzaifah r.a, katanya : Rasulullah s.a.w bersabda: …..dan (di antara keistimewaan yang diberikan Allah Taala kepada kami ialah) dijadikan bumi ini seluruhnya sebagai tempat sembahyang untuk kami, dan tanahnya pula dijadikan untuk kami sebagai alat untuk bersuci apabila kami tidak mendapat air. ( Riwayat Muslim ) DALIL

SYARAT TAYAMMUM : 

SYARAT TAYAMMUM BERTAYAMMUM APABILA MASUK WAKTU TELAH BERUSAHA MENDAPATKAN AIR, ATAU TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN AIR. MENGHILANGKAN NAJIS SEBELUM MELAKUKAN TAYAMMUM HENDAKLAH MENGGUNAKAN DEBU TANAH YANG SUCI, BUKAN MUSTAKMAL. SEKALI BERTAYAMMUM UNTUK SATU SOLAT FARDU & BEBERAPA SOLAT SUNAT

BAHAN UNTUK TAYAMMUM : 

BAHAN UNTUK TAYAMMUM Debu tanah yang bersih ialah: i. Tanah dalam pelbagai warna seperti merah atau hitam. Sekiranya bercampur pasir mesti mengandungi kandungan debu. ii. Tidak dikategorikan sebagai abu. iii. Suci dan tidak bernajis. iv. Tidak musta’mal. v. Tidak bercampur tepung atau kapur atau pasir yang tidak berdebu. Tidak boleh bertayammum dengan menepuk meja atau dinding kerana tidak mengandungi debu tanah.

RUKUN TAYAMMUM : 

RUKUN TAYAMMUM i) Berniat ketika memindahkan debu sehingga menyentuh sebahagian muka. ii) Menyapu Muka. iii) Menyapu Tangan. iv) Tertib.

Slide 10: 

نويت التيمم لأستباحة الصلاة لله تعالى LAFAZ NIAT TAYAMMUM “SAHAJA AKU BERTAYAMMUM UNTUK MEMBOLEHKAN BERSOLAT FARDU KERANA ALLAH TAALA

CARA BERTAYAMMUM : 

CARA BERTAYAMMUM 1) SELEPAS BERNIAT, KITA HENDAKLAH MENEPUK KEDUA-DUA BELAH TANGAN PADA DEBU TANAH

Slide 12: 

2) TEPUKAN PERTAMA UNTUK DISAPU KE MUKA

Slide 13: 

3)TEPUKKAN KEDUA UNTUK DISAPU DIKEDUA-DUA BELAH TANGAN HINGGA KE SIKU. DEBU PADA TANGAN KIRI UNTUK TANGAN KANAN MANAKALA DEBU PADA TANGAN KANAN UNTUK DISAPU KE TANGAN KIRI

Slide 14: 

BERNIAT TEPUKKAN PERTAMA MENYAPU KE MUKA TEPUKAKAN KEDUA DEBU TANGAN KIRI SAPU KE TANGAN KANAN DEBU TANGAN KANAN SAPU KE TANGAN KIRI URUTAN TAYAMMUM

PERKARA SUNAT DALAM TAYAMMUM : 

PERKARA SUNAT DALAM TAYAMMUM Membaca بسم الله الرحمن الرحيم ketika mula menepuk. ii. Menyapu muka dari atas ke bawah. iii. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari kiri. iv. Menipiskan penggunaan debu seperti dengan cara menepuk dua tepi tangannya. v. Menjarangkan anak jari ketika menepuk debu.

Slide 16: 

vi. Menyelati anak-anak jari jika debu telah mengenai di antara anak-anak jarinya. Jika tidak mengenai debu di antaranya wajiblah diselati. vii. Jangan diangkatkan tangan ketika menyapu kecuali telah sempurna menyapunya. viii. Mengadap kiblat. ix. Melebihi sapuan daripada bahagian yang wajib disapunya. x. Sunat menanggalkan cincin yang dipakai bagi tepukan yang pertama. xi. Membaca doa wudu’ setelah selesai tayammum. xii. Tidak menyapu lebih daripada sekali. xiii. Menghilangkan saki baki debu tanah yang disapu pada anggota tayammum pada telapak tangan. xiv. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri. xv. Melakukannya dengan berturut-turut.

PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM : 

PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM Apabila berlaku salah satu perkara yang membatalkan wudu’. Air diperolehi sebelum memulakan sembahyang bagi mereka yang bertayammum kerana ketiadaan air. Hilangnya merbahaya kerana sakit atau sebagainya. Keluar dari agama Islam (murtad).

video : 

video

Bahagian 2 : 

Bahagian 2

authorStream Live Help