LTTQ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available

Comments

Presentation Transcript

QHA2008 Team (*=*) Báo cáo LTTQ trước khi bảo vệ: 

QHA2008 Team (*=*) Báo cáo LTTQ trước khi bảo vệ Nhóm thực hiện: Nguyễn Đức Quang Nguyễn Văn Huy Bùi Tuấn Anh Giảng viên: Vũ Quang Dũng Đề tài: Xây dựng Web Airline

Phân công xây dựng các Module chính của chương trình Web Airline: 

Phân công xây dựng các Module chính của chương trình Web Airline Modul 1: Nguyễn Văn Huy Module Giao Diện của CSDL Các phương thức & truy vấn Modul 2: Nguyễn Đức Quang Module Giao Diện các Control Panel Các Frame và thuật toán xử lý dữ liệu Modul 3: Bùi Tuấn Anh Module Xây dựng CSDL Tạo CSDL đã chuẩn hóa, phân quyền cho các user, bảo vệ CSDL, nâng cấp

Module 1: 

Module 1 Nguyễn Văn Huy phụ trách việc: Xây dựng API chuẩn cho CSDL. Các phương thức & các truy vấn Bắt các ngoại lệ & xử lý ngoại lệ có thể có khi thao tác với CSDL Xây dựng trang Home Thực hiện add các Frame của Module 2 Tạo các trang tham chiếu

Module 2: 

Module 2 Nguyễn Đức Quang phụ trách việc: Xây dựng các Frame có chức năng như Control Panel dành cho Anonymous, User, Admin, các Frame hỗ trợ khác như CreatUser, GiveDialog, Utility, … Sử dụng API mà Module 1 cung cấp để thao tác với CSDL. Nếu cần thiết có thể phải xây dựng 1 số thuật toán xử lý dữ liệu.

Module 3: 

Module 3 Bùi Tuấn Anh phụ trách việc: Xây dựng CSDL: Tạo bảng, chuẩn hóa các bảng, phân quyền cho các account. Kiểm soát, nâng cấp, bảo trì CSDL. Bảo vệ CSDL an toàn, chống rò rỉ.

Ghép nối các Module: 

Ghép nối các Module Thực hiện khi các module thực sự hoàn tất Xây dựng chương trình hoàn chỉnh Test để bắt các lỗi & ngoại lệ Tung ra bản dùng thử

Cảm ơn sự theo dõi của các bạn: 

Cảm ơn sự theo dõi của các bạn Mọi góp ý xin gửi vào QHA2008@gmail.com. Tài liệu tạo vào ngày 20/04/2008

authorStream Live Help