cn 24 a

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÚA NHẬT 24 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A TWENTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy".

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18, 21-35). Then Peter came up and said to him, "Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? As many as seven times?" Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?"

PowerPoint Presentation:

Jesus said to him, "I do not say to you seven times, but seventy times seven. Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

PowerPoint Presentation:

"Therefore the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. " Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ.

PowerPoint Presentation:

When he began the reckoning, one was brought to him who owed him ten thousand talents; Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc.

PowerPoint Presentation:

And as he could not pay, his lord ordered him to be sold, with his wife and children and all that he had, and payment to be made. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ

PowerPoint Presentation:

So the servant fell on his knees, imploring him, `Lord, have patience with me, and I will pay you everything.' Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả'.

PowerPoint Presentation:

And out of pity for him the lord of that servant released him and forgave him the debt. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

PowerPoint Presentation:

But that same servant, as he went out, came upon one of his fellow servants who owed him a hundred denarii; and seizing him by the throat he said, `Pay what you owe.' "Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: 'Hãy trả nợ cho ta'.

PowerPoint Presentation:

So his fellow servant fell down and besought him, `Have patience with me, and I will pay you.' Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh'.

PowerPoint Presentation:

Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. He refused and went and put him in prison till he should pay the debt.

PowerPoint Presentation:

When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their lord all that had taken place. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện.

PowerPoint Presentation:

Then his lord summoned him and said to him, `You wicked servant! I forgave you all that debt because you besought me; . Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: 'Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta;

PowerPoint Presentation:

And should not you have had mercy on your fellow servant, as I had mercy on you?' Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?'

PowerPoint Presentation:

And in anger his lord delivered him to the jailers, till he should pay all his debt. Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

PowerPoint Presentation:

"Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình". So also my heavenly Father will do to every one of you, if you do not forgive your brother from your heart."

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18, 21-35). Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. "Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả'. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. "Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: 'Hãy trả nợ cho ta'. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh'. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. "Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: 'Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?' Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. "Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình". Đó là lời Chúa.

PowerPoint Presentation:

MỘT PHÚT SUY NIỆM Tha thứ là món qùa đẹp. Tha thứ là một trong những tương quan rất quan trọng trong đời sống con người. Qua sự tha thứ, chúng ta sẽ tìm được sự cảm thông và an bình trong tâm hồn. Chúa Giêsu đã yêu thương tha thứ cho chúng ta ngay cả trước khi chúng ta chạy đến với Ngài trong Bí Tích Hòa Giải. Chúa là mẫu gương cao vời nhất của sự tha thứ. Trên thập giá, sau những trận đòn đánh, khạc nhổ, phỉ báng, lột trần và đóng đinh vào thập giá. Chúa Giêsu không những xin Cha tha thứ cho họ mà còn biện hộ cho họ rằng họ không biết việc họ làm. Ai trong chúng ta cũng có những kinh nghiệm của sự hiểu lầm, ghen ghét, bội phản, gây chia rẽ, bôi nhọ và khinh bỉ. Chúng ta cảm thấy đau đớn và buồn giận. Chúng ta phải ứng xử thế nào với những hành động xúc phạm tiêu cực này. Đã có nhiều người cứ tích trữ những ghen ghét và hờn giận ngày này qua ngày khác. Chính họ đã giới hạn và cầm tù mình trong hận thù. Họ bị ảnh hưởng của những phim truyện dài luôn luôn thúc đẩy phải trả thù. John Powel kể câu truyện người đàn bà không thể tha thứ cho những lỗi lầm của chồng. Cô tìm cách tự tử kết thúc cuộc đời trong lòng biển. Trước đó, cô bước đi dọc theo bờ biển trong đau buồn và tuyệt vọng. Bỗng nhiên như có giọng nói phía sau, cô nhìn lại và kìa sóng đã vỗ trôi dạt xóa đi tất cả dấu chân cuộc đời. Xóa đi quá khứ của ấn dấu. Cô thức tỉnh và quyết định trở về và làm lại từ đầu. Hãy tha thứ và sẽ được thứ tha. Kinh nghiệm hằng ngày cho chúng ta biết, nếu chúng ta còn chất chứa những thù hằn và bất đồng, chúng ta sẽ không có bình an. Muốn có được sự an bình thanh thản, chúng ta hãy bỏ qua và tha thứ. Tha như Chúa đã tha cho chúng ta. Chúng ta đọc kinh hằng ngày: xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Ai trong chúng ta cũng có lỗi lầm và xúc phạm. Chúng ta cũng muốn tha và được tha. Như Chúa Giêsu đã dậy: không phải tha chỉ bảy lần, mà tha đến bảy mươi lần bảy. Lạy Chúa, xin thêm sức mạnh cho chúng con để chúng con biết tha thứ cho nhau và tha thứ cho chính chúng con nữa.

PowerPoint Presentation:

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Bronx, New York Jtran1957@yahoo.com

authorStream Live Help