cn 8 tn a

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÚA NHẬT 8 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME "Các con chớ áy náy về ngày mai".

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 6, 24-34). "No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được.

PowerPoint Presentation:

" Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you shall eat or what you shall drink, nor about your body, what you shall put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Vì thế Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

PowerPoint Presentation:

Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao?

PowerPoint Presentation:

And which of you by being anxious can add one cubit to his span of life? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư?

PowerPoint Presentation:

Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow; they neither toil nor spin;

PowerPoint Presentation:

Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

PowerPoint Presentation:

But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O  men of little  faith? Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin.

PowerPoint Presentation:

Therefore do not be anxious, saying, `What shall we eat?' or `What shall we drink?' or `What shall we wear?' Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc?

PowerPoint Presentation:

For the Gentiles seek all these things; and your heavenly Father knows that you need them all. Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó.

PowerPoint Presentation:

But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be yours as well. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con.

PowerPoint Presentation:

Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".  Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Let the day's own trouble be sufficient for the day.

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 6, 24-34). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".  Đó là lời Chúa.

PowerPoint Presentation:

MỘT PHÚT SUY NIỆM Chúa Giêsu nhắc nhở rằng các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Chúng ta đang sống với con người ở giữa thế gian. Nhu cầu của đời sống vật chất vây quanh và kéo dìu chúng ta vào những đam mê của trần tục. Chúng ta lo kiếm sống, lo làm giầu và lo tích trữ cho ngày mai. Của cải vật chất cứ dần đưa chúng ta vào cạm bẫy tham lam. Có một muốn hai, có hai muốn ba và cứ thế chúng ta phải chạy đua không ngừng. Vì mải mê cúi xuống đi tìm của cải vật chất, chúng ta quên ngước nhìn lên trời cao.   Các thầy ẩn tu, theo truyền thống, họ là những người sống thanh bần, không giữ của cải vật chất làm của riêng. Hoàn toàn sống phó thác nơi sự quan phòng của Chúa. Các thầy mỗi người chỉ có một chiếc chén ăn xin bằng vàng được nhà vua trao tặng. Vào một đêm kia, thầy chú ý thấy tên ăn trộm rình mò sau bụi cây. Thầy nói với tên ăn trộm rằng làm ơn lấy chiếc chén này đi. Như thế anh sẽ không quấy rầy tôi nữa. Tôi sẽ đi ngủ. Rồi thầy trao chén vàng cho anh ta. Sáng hôm sau, tên ăn trộm trở lại nói rằng tôi phải thức trắng đêm. Thầy hỏi tại sao thế? Tên ăn trộm trả lời: tôi tự hỏi tại sao thầy có thể cho tôi chén vàng một cách đơn giản và tự do như thế. Bây giờ xin thầy dạy tôi làm sao có được sự giầu sang như thầy. Sự giầu sang giúp thầy có thể từ bỏ của cải như thế. Chúng ta thấy dưới con mắt của thầy, chén vàng cũng chỉ là chén để đi ăn xin không hơn không kém. Giá trị của cải vật chất không có ý nghĩa đối với thầy. Chúa Giêsu khuyên dạy mạng sống cao qúy hơn của ăn và áo mặc. So sánh chim trời, chúng không cần lao động, Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Hoa huệ ngoài đồng không canh cửi nhưng vẫn mang vẻ đẹp tuyệt vời.   Chúng ta qúa lo lắng cho ngày mai để rồi quên ngày hôm nay. Qúa lo lắng cho của ăn, áo mặc mà quên đi của ăn nuôi dưỡng tinh thần. Chúng ta hãy quan sát mọi sự trong vũ trụ, tất cả đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta là con cái mang hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta lo chi qúa độ. Tiên vàn chúng ta hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công minh của Ngài. Hãy biết phó thác và cậy trông vào sự quan phòng của Chúa. Có Chúa, chúng ta sẽ có tất cả.

PowerPoint Presentation:

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH VÀ NHẠC ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Bronx, New York Jtran1957@yahoo.com

authorStream Live Help