CN 2 ps

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH LÒNG THUƠNG XÓT CHÚA SECOND SUNDAY OF EASTER DIVINE MERCYSUNDAY "Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan ( 20, 19-31). Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were, for fear of the Jews,

PowerPoint Presentation:

Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con ". Jesus came  and stood among them and said to them, "Peace be with you."

PowerPoint Presentation:

Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. When he had said this, he showed them his hands and his side.

PowerPoint Presentation:

Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you."

PowerPoint Presentation:

Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. And when he had said this, he breathed on them, and said to them, "Receive the Holy Spirit.

PowerPoint Presentation:

If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, they are retained Các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

PowerPoint Presentation:

Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Now Thomas, one of the twelve, called the Twin, was not with them when Jesus came.

PowerPoint Presentation:

Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". So the other disciples told him, "We have seen the Lord."

PowerPoint Presentation:

Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin". But he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and place  my finger in the mark of the nails, and place my hand in his side, I will not believe."

PowerPoint Presentation:

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Eight days later, his disciples were again in the house, and Thomas was with them.

PowerPoint Presentation:

Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con.” “.. The doors were shut, but Jesus came and stood among them, and said, "Peace be with you."

PowerPoint Presentation:

Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Then he said to Thomas, "Put your finger here, and see my hands; and put out your hand, and place it in my side; do not be faithless, but believing."

PowerPoint Presentation:

Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!" Thomas answered him, "My Lord and my God!" Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet believe."

PowerPoint Presentation:

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book;

PowerPoint Presentation:

But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!" Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.

PowerPoint Presentation:

MỘT PHÚT SUY NIỆM Chúa Giêsu thổi hơi và phán bảo các Tông đồ: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tôi ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại. Sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ. Có một số môn đệ nghi ngờ không tin đặc biệt là Tôma. Phúc âm diễn tả về sự khẳng khái của Tôma, ông mạnh miệng tranh luận và cứng lòng. Ông như thách thức Chúa phải tỏ lộ cho chính ông xem thấy chứ không qua người khác. Chúa hiểu được tâm tư của ông. Chúa đã cho ông thấy và chạm sờ vào cạnh sườn Chúa. Ông đã tin. Ông quá đỗi vui mừng vì được xem thấy Chúa. Chúa Giêsu không muốn các Tông đồ dừng lại đó trong niềm vui gặp gỡ Chúa. Chúa muốn các ông khởi đầu bắt tay vào sứ mệnh làm nhân chứng. Trước hết Chúa ban cho các ông quyền tha tội và cầm tội. Quyền này chỉ dành riêng cho Thiên Chúa. Có lần Chúa Giêsu tha tội cho người bất toại, các Biệt phái tố cáo Chúa là phạm thượng. Hôm nay Chúa trao quyền tha tội cho các Tông đồ, có nghĩa Chúa cho các ngài quyền được xét xử và tài phán. Các ngài đã ra đi rao giảng tin mừng cứu độ. Các ngài như những hạt giống mùa xuân không ngại gian khó để truyền rao chân lý phục sinh. Truyện kể có hai hạt giống nằm cạnh nhau. Một hạt giống tâm sự: Tôi muốn được chôn vùi đi và mọc lên. Tôi muốn dương những búp non và hoa đẹp chào xuân tới. Tôi muốn cảm hơi ấm của mặt trời để được xanh tươi và sinh hoa trái. Hạt kia phát biểu: Tôi sợ quá, tôi không dám liều mạng sống. Nếu tôi cắm rễ sâu, tôi chẳng thấy gì trong lòng đất. Tôi mọc chồi non yếu ớt sợ con sâu chờ sẵn ăn đọt lá. Nếu tôi nở hoa, chú bé lại ngắt đi. Hãy đợi cho tình thế an toàn. Mùa xuân tới, cô gà mái bới đất tìm sâu. Thấy hạt giống đang chờ, cô gà mái mổ ăn ngon lành. Chúng ta thừa hưởng kho tàng đức tin từ các thánh Tông đồ và Giáo Hội. Chúng ta biết rằng đức tin không việc làm là đức tin chết. Đức tin cần phải thực hành trong cuộc sống. Có đức tin, chúng ta không còn sợ hãi những kẻ chỉ làm hại được thân xác mà không làm gì được linh hồn. Va chạm cuộc sống, đôi khi chúng ta chùn bước, ngại ngùng và sợ hãi không tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng của Chúa. Chúa sai chúng ta ra đi làm nhân chứng cho Chúa. Hãy can đảm lên. Đừng sợ! Chúng ta thành thực cầu xin như các Tông đồ: Lạy Thầy, xin thêm đức tin cho chúng con.

PowerPoint Presentation:

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Bronx, New York Jtran1957@yahoo.com

authorStream Live Help