CN 2 CHAY

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM C. SECOND SUNDAY OF LENT "Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường".

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Jesus took Peter, John, and James and went up the mountain to pray. (Lc 9: 28b-36)

PowerPoint Presentation:

Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. While he was praying his face changed in appearance and his clothing became dazzling white.

PowerPoint Presentation:

Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. And behold, two men were conversing with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his exodus that he was going to accomplish in Jerusalem.

PowerPoint Presentation:

Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Peter and his companions had been overcome by sleep, but becoming fully awake, they saw his glory and the two men standing with him.

PowerPoint Presentation:

Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; As they were about to part from him, Peter said to Jesus, “Master, it is good that we are here;

PowerPoint Presentation:

Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Let us make three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah.”

PowerPoint Presentation:

Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. But he did not know what he was saying .

PowerPoint Presentation:

Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. While he was still speaking, a cloud came and cast a shadow over them, and they became frightened when they entered the cloud.

PowerPoint Presentation:

Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Then from the cloud came a voice that said, “This is my chosen Son; listen to him.”

PowerPoint Presentation:

Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. After the voice had spoken, Jesus was found alone .

PowerPoint Presentation:

They fell silent and did not at that time tell anyone what they had seen. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9: 28b-36) . Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.  Đó là lời Chúa.

PowerPoint Presentation:

MỘT PHÚT SUY NiỆM Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán: Đây là con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người . Chúa Cha nhắc nhở chúng ta hãy nghe lời Chúa Giêsu vì lời của Chúa có quyền lực hoán cải biến đổi tâm hồn, chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền và phục sinh kẻ chết. Bài phúc âm diễn tả biến cố Chúa Giêsu lên núi cùng với ba môn đệ thân tín. Chúa đã biến hình sáng láng trước mắt các ông. Chúa còn đàm đạo với ông Môisen và tiên tri Êlia. Theo lời chú giải, các Ngài đã nói về cuộc khổ nạn, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu. Chỉ một chấp nhoáng Chúa biến hình, các Tông đồ quá sung sướng thốt lên: Lạy Thầy chúng tôi được ở đây thì tốt lắm, chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môisen và một cho Êlia. Rồi đám mây bao phủ các Ngài. Chúa Giêsu chỉ biến hình trong chốc lát và rồi Ngài lại trở về trong thân xác bình thường. Biến cố này đã gieo vào tâm hồn các Tông đồ hình ảnh của sự hạnh phúc và vinh quang. Trở lại cuộc sống thường ngày, các Tông đồ cũng có nhiều lần sa ngã, chối từ Chúa nhưng các ngài đã vượt mọi thử thách, chịu đau khổ để lãnh triều thiên vinh quang và sự sống bất diệt. Chúa Giêsu biến hình, khuôn mặt của Ngài sáng láng. Khuôn mặt sáng láng là dấu chỉ sự thánh thiện và tinh tuyền. Mỗi người chúng ta nhận diện nhau qua khuôn mặt. Mỗi khi gặp gỡ nhau, nhìn khuôn mặt chúng ta biết họ đang ở trong tâm trạng nào. Nếu chúng ta có dịp ngồi quan sát người qua lại trên hè phố. Chúng ta sẽ nhận ra nơi mỗi khuôn mặt một sự biểu lộ riêng biệt. Có những khuôn mặt tươi vui, đơn sơ và thánh thiện. Có những khuôn mặt đau buồn, hớt hả lo lắng và bồn chồn. Có những khuôn mặt sầu não, lạnh lùng và sắt đá. Trông mặt mà bắt hình dong . Nhìn họ chúng ta hiểu được chút tâm sự của họ. Quan sát những khuôn mặt tươi vui khi đến nhà thờ Chúa Nhật, chúng ta nhìn thấy được những tấm lòng thanh thản và tươi mát rạng rỡ trong nhà Chúa. Thật là hạnh phúc khi chúng ta quây quần bên Chúa cùng dâng lời ca tiếng hát chúc tụng, tôn vinh danh Chúa là Cha chúng ta. Khi sự xuất hiện bên ngoài biến đổi, tâm hồn chúng ta cũng được biến đổi theo. Sự kiện Chúa biến hình là niềm hy vọng của chúng ta. Ánh sáng đã bùng lên trong đêm tối. Thiên Chúa đã xuất hiện và cư ngụ giữa dân của Ngài. Chúa là niềm hy vọng và là cùng đích của cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe lời Ngài.

PowerPoint Presentation:

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Bronx, New York Jtran1957@yahoo.com

authorStream Live Help