cn 2tn c

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÚA NHẬT 2 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C. SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME "Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa".

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan( Ga 2, 1-12) . Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. There was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding.

PowerPoint Presentation:

Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". When the wine ran short, the mother of Jesus said to him:“they have no wine.”

PowerPoint Presentation:

Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến". And Jesus said to her:“Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come.”

PowerPoint Presentation:

Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo". His mother said to the servers, “Do whatever he tells you.”

PowerPoint Presentation:

Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Now there were six stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding twenty to thirty gallons.

PowerPoint Presentation:

Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum". Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!" Jesus told them:“Fill the jars with water.” So they filled them to the brim. Then he told them: “Draw some out now and take it to the headwaiter.”

PowerPoint Presentation:

Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, So they took it. And when the headwaiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from,

PowerPoint Presentation:

Nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này". Although the servers who had drawn the water knew, the headwaiter called the bridegroom and said to him, “Everyone serves good wine first, and then when people have drunk freely, an inferior one; but you have kept the good wine until now.”

PowerPoint Presentation:

Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người. Jesus did this as the beginning of his signs at Cana in Galilee and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him.

PowerPoint Presentation:

Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người,  anh em (Người) và môn đệ của Người, nhưng các Ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi. After this he went down to Capernaum, with his mother and his brothers and his disciples; and there they stayed for a few days.

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan ( Ga 2, 1-12) . Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến". Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo". Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum". Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!" Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này". Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người. Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người,  anh em (Người) và môn đệ của Người, nhưng các Ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi. Đó là lời Chúa.

PowerPoint Presentation:

MỘT PHÚT SUY NiỆM Chúa Giêsu cùng mẹ Maria và các môn đệ dự tiệc cưới tại Cana, xứ Galilêa. Câu chuyện xảy ra một các hy hữu. Trong lúc tiệc cưới đang vui, qua sự quan sát tế nhị, mẹ Maria biết gia đình thân chủ đang bối rối và lo lắng vì thiếu rượu. Đúng là uống chưa say, chất cay đã hết. Đức Mẹ tự ý đến nói nhỏ với Chúa một cách ý nhị: Họ hết rượu rồi . Mẹ rất tế nhị và cảm nhận được nhu cầu cần thiết của gia đình. Nhìn vào cuộc sống gia đình, nếu một đám cưới mà thiếu rượu nửa chừng có lẽ sẽ có nhiều truyện xảy ra không hay. Qua lời thủ thỉ của Đức Mẹ, Chúa Giêsu hiểu được sự khó khăn của gia đình. Chúa đã hóa nước thành rượu ngon. Chúa đã sai các người giúp việc múc nước đổ đầy các chum. Rồi Chúa Giêsu bảo họ: Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Người quản tiệc nếm thử nước đã trở thành rượu. Đây là phép lạ đầu tiên Chúa đã làm. Chúng ta biết rượu chính là mối hoan lạc. Tự nó, rượu không tốt, không xấu, nhưng biết dùng đúng mức nó sẽ trở thành nguồn hoan lạc. Chúa dùng nuớc biến thành rượu cho lòng người hoan hỉ. Sau Chúa lại dùng rượu biến đổi trở thành chính Máu của Ngài để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Trong mỗi thánh lễ, Chúa tiếp tục làm phép lạ hóa bánh rượu trở thành Thịt Máu của Chúa. Trước mắt người phàm, chúng ta không thấy gì thay đổi, bánh vẫn là bánh, rượu vẫn hoàn rượu nhưng bản thể đã biến đổi trở nên Thánh Thể Chúa. Truyện kể trong một cuộc họp báo, một giáo sư vô thần chứng minh Chúa Kitô chỉ là một anh phù thủy. Ông có một ly nước trước mặt. Ông bỏ vào một thứ bột và nước liền ra đỏ và ông nói đó là phép lạ. Đức Kitô đã giấu trong tay áo một thứ bột giống như bột này. Và Ngài đã làm phép lạ khi biến nước thành rượu theo cách này. Hãy xem tôi còn làm những chuyện lạ hơn Đức Kitô nữa. Tôi có thể biến rượu thành nước lã. Rồi ông đổ một thứ bột khác vào nước, nước đổi ra mầu trắng, rồi lại ra mầu đỏ. Có một anh công giáo đứng dậy nói: Thưa giáo sư, giáo sử rất giỏi, nhưng xin giáo sư hãy uống thứ rượu đó. Giáo sư không dám uống vì đó là chất hóa học độc hại. Người thanh niên nói thưa qúi vị đó là sự khác biệt giữa Chúa Kitô và vị giáo sư này. Chúa Giêsu đã dự tiệc cưới và chúc lành cho đôi hôn phối bởi chính nguồn rượu hoan lạc. Sự hiện diện của Đức Maria và Chúa đã giúp cho đôi tân hôn khỏi sự tủi hổ. Chúa dùng quyền năng biến đổi nước thành rượu. Chúng ta xin Chúa và Mẹ đồng hành trong đời sống gia đình và giúp hoán cải đời sống của chúng ta.

PowerPoint Presentation:

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Bronx, New York Jtran1957@yahoo.com

authorStream Live Help