CN 23 B

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được". CHÚA NHẬT 23 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô ( Mc 7, 31-37) . Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Again Jesus left the district of Tyre and went by way of Sidon to the Sea of Galilee, into the district of the Decapolis.

PowerPoint Presentation:

Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. And people brought to him a deaf man who had a speech impediment and begged him to lay his hand on him.

PowerPoint Presentation:

Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. He took him off by himself away from the crowd. He put his finger into the man’s ears and, spitting, touched his tongue;

PowerPoint Presentation:

Đoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Then he looked up to heaven and groaned, and said to him, “ Ephphatha !” that is, “Be opened!” And immediately the man’s ears were opened, his speech impediment was removed, and he spoke plainly.

PowerPoint Presentation:

Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. He ordered them not to tell anyone.

PowerPoint Presentation:

Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. But the more he ordered them not to, the more they proclaimed it.

PowerPoint Presentation:

Họ đầy lòng thán phục mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, They were exceedingly astonished and they said, “He has done all things well.”

PowerPoint Presentation:

He makes the deaf hear and the mute speak. Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!"

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô ( Mc 7, 31-37) . Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!" Đó là lời Chúa.

PowerPoint Presentation:

MỘT PHÚT SUY NiỆM Chúa Giêsu đã hoàn thành những dấu chỉ về Đấng Kitô mà tiên tri Isaia đã loan báo. Với lòng thương xót, Chúa đã đến giải thoát con người khỏi ràng buộc của sự câm điếc. Người câm điếc bị thiệt thòi mọi sự. Họ bị đóng kín trước cửa ngõ của thiên nhiên và con người. Họ không nói được và cũng không nghe được. Họ bị cô lập trong thế giới của thinh lặng. Bệnh câm điếc thể xác là một khuyết tật ngoài ý muốn nhưng bệnh câm điếc về tinh thần có thể là một sự lựa chọn của con người. Trong bài Phúc âm Chúa đã đặt tay và chữa cho người câm điếc. Chúa nói rằng: Epheta, hãy mở ra. Tức thì anh nói và nghe được. Thật sung sướng và hạnh phúc khi anh được nghe lời Chúa và tiếp cận với thế giới bên ngoài. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta nói được và nghe được. Tôi có gặp một linh mục bên Bolivia. Thường ngày, ngài đến dâng lễ cho các dì phước tại nhà Dòng. Ngài không bị câm hoàn toàn nhưng cất giọng đọc mãi không ra lời, rất khó để cảm thông và đối thoại. Vì thiếu linh mục, ngài vẫn đến dâng lễ hằng ngày. Ngài bị mất mát qúa nhiều nhưng Chúa bù lại cho ngài niềm vui phục vụ. Ngài rất hân hoan khi được dâng thánh lễ. Chúng ta là những người rất may mắn. Chúng ta có miệng nói được và tai nghe được. Chúng ta nghe lời Chúa, rồi dùng miệng lưỡi để ca hát tôn vinh danh Chúa. Chúa mở miệng và tai cho người câm điếc, anh đã dâng lời ca ngợi và truyền rao chân lý phúc âm của Chúa cho mọi người. Mỗi người chúng ta tự hỏi chúng ta đã làm gì với giác quan hoàn hảo mà Chúa đã ban. Chúng ta có lắng nghe lời Chúa và những lời tốt lành hay chúng ta chỉ nghe những lời dèm pha, chỉ trích, nói hành và bày truyện xấu xa. Miệng lưỡi của chúng ta có rao giảng lời Chúa, có nói lời ngay thật hay dùng để nói lời gian ngoa, xảo trá, gây chia rẽ và phân tán. Chung quanh chúng ta có cả triệu triệu người có tai thính nhưng họ không nghe vì không lắng tai nghe. Lắng nghe cần có sự chú ý, như lắng nghe những ưu tư của con cái, lắng nghe những nhu cầu của nhau trong đời sống gia đình hoặc những nhu cầu của tha nhân. Lắng nghe là một sự khôn ngoan. Lắng nghe cần sự tập trung như lắng nghe lời Chúa. Lạy Chúa, xin mở miệng con để con dâng lời cảm tạ và ngợi khen danh Chúa. Xin mở tai con để con biết lắng nghe lời yêu thương của Chúa. Cho con biết lắng nghe và đáp ứng những nhu cầu cần thiếu của anh em chung quanh của chúng con.

PowerPoint Presentation:

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Bronx, New York Jtran1957@yahoo.com

authorStream Live Help