CN 2 PS. B

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH. KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA SECOND SUNDAY OF EASTER DIVINE MERCY SUNDAY “Phúc cho những ai đã không thấy mà tin.”

PowerPoint Presentation:

On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Jn 20,19-31).

PowerPoint Presentation:

Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con" Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you."

PowerPoint Presentation:

Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord.

PowerPoint Presentation:

Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you."

PowerPoint Presentation:

Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained."

PowerPoint Presentation:

Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Thomas, called Didymus, one of the Twelve, was not with them when Jesus came.

PowerPoint Presentation:

Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". So the other disciples said to him, "We have seen the Lord."

PowerPoint Presentation:

Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin". But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into the nail-marks and put my hand into his side, I will not believe."

PowerPoint Presentation:

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Now a week later his disciples were again inside and Thomas was with them.

PowerPoint Presentation:

Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you."

PowerPoint Presentation:

Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe."

PowerPoint Presentation:

Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Thomas answered and said to him, "My Lord and my God!“ Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me?

PowerPoint Presentation:

Phúc cho những ai đã không thấy mà tin" Blessed are those who have not seen and have believed."

PowerPoint Presentation:

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book.

PowerPoint Presentation:

Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. But these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name.

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Jn 20,19-31). Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin". Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.

PowerPoint Presentation:

MỘT PHÚT SUY NIỆM Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài đã hiện ra nhiều lần với những nhóm người khác nhau và trong những hoàn cảnh khác nhau. Lần nào hiện ra, Chúa cũng an ủi rằng: Bình an cho các con. Chúa muốn từ từ củng cố niềm tin của các tông đồ và những người theo Chúa. Qua biến cố Chúa chịu khổ nạn và chịu chết, tâm hồn các tông đồ như tan vỡ, thất vọng, chán nản và muốn bỏ cuộc. Từng bước Chúa đã dẫn dắt họ từ sự thất vọng, nghi ngờ và lo sợ tới niềm tin tưởng tuyệt vời. Đầu tiên Chúa hiện ra với Maria Madalena và các bà. Các bà thật bỡ ngỡ nhưng rất vui mừng. Các bà đã mau mắn đem tin vui đến với các môn đệ. Các môn đệ tản mát mỗi người một nơi nhưng rồi Chúa quy tụ họ lại như gà mẹ ấp ủ đàn con dưới cánh. Chúa dùng nhiều cách khác nhau để khuyến khích và chỉ bảo các ông. Các ông đã thấy Chúa và đã tin. Phúc âm kể truyện tông đồ Tôma. Ông cũng như các tông đồ khác, buồn sầu vì Thầy đã chết. Ông tách rời khỏi đám đông và tự giam mình trong cô độc. Ông đã vắng mặt khi Chúa hiện ra. Được các tông đồ khác báo tin Chúa đã sống lại. Ông không tin. Ông muốn có bằng chứng xác thực vì đây là sự kiện ngoại thường. Ông đòi phải có chứng cớ rõ ràng và hiển nhiên rồi ông mới tin. Chúng ta cám ơn tinh thần thực nghiệm của Tôma. Chúa đã đáp ứng sự đòi hỏi của ông và cho ông được thấy Chúa, được xỏ ngón tay vào tay và cạnh sườn của Chúa. Ông thấy và ông hoàn toàn xác tín. Đôi khi chúng ta cũng như Tôma, khi gặp khó khăn hay thất bại trong công ăn việc làm, gia đình đổ vỡ, con cái hư hỏng và cuộc sống khó khăn, chúng ta dần giảm đi niềm tin cậy nơi Chúa. Có khi chúng ta trách Chúa hoặc chối bỏ thập giá của Chúa. Với cái chết của Chúa Giêsu, thập giá trở thành biểu tượng của chiến thắng. Chiến thắng của tình yêu trên hận thù. Nơi nào có thập giá của Chúa nơi đó có sức mạnh của tình yêu. Bóng thánh giá đã làm cho Tôma hoảng sợ, chán nản và thất vọng nhưng chính thánh giá đó đã mang lại niềm an ủi lớn nhất. Vết thương nơi chân tay và cạnh sườn của Chúa đã minh chứng hùng hồn sự chiến thắng của Chúa Giêsu với cây thập giá. Chúng ta hãy đặt niềm tin nơi Chúa. Chúng ta không thể loại thánh giá ra khỏi đời sống chúng ta. Mỗi khi chúng ta bước qua đoạn đường nghi ngờ như thánh Tôma, chúng ta hãy đến với Thập Giá Chúa, ngắm nhìn dấu đinh nơi chân tay và dấu gươm nơi cạnh sườn của Chúa, chúng ta sẽ tìm được nguồn ủi an và tìm được sự bình an đích thực.

PowerPoint Presentation:

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Jtran1957@yahoo.com

authorStream Live Help