bộ nhớ trong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

BỘ NHỚ TRONG:

BỘ NHỚ TRONG RAM (Random Access Memory) là bộ nhớ ghi thông tin tạm thời, nếu mất điện sẽ mất toàn bộ thông tin. 2.1. Nhiệm vụ của RAM 1. ROM (Read only memory) 2. RAM (Random Access memory)

Slide 2:

2.2. Các định nghĩa khác 2.3. Các định nghĩa khác

Slide 3:

SDRAM& khe cắm

Slide 4:

DDR I & Khe cắm

Slide 5:

DDR II & so sánh khe cắm DDR I và DDR II

Slide 6:

DDR 3

Slide 7:

So sánh DDR 3, DDR 2 và DDR 3

Slide 8:

RAMBUS & khe cắm

Slide 9:

2.3. Cách thức truy cập RAM 2.4. Dung lượng RAM tối đa và memory Bank 2.5. Single Chanel và Dual Chanel

Slide 10:

2.6. Cách tính băng thông của RAM 2.7. Memory Timing

authorStream Live Help