bộ nhớ ngoài

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

BÀI 5: BỘ NHỚ NGOÀI :

BÀI 5: BỘ NHỚ NGOÀI 1. HDD (HARD DISK DRIVE) 1.1. Cấu tạo vật lý

Slide 4:

1.2. Đặc tính kỹ thuật

Slide 5:

Ổ cứng SSD và ổ cứng từ

Slide 6:

Các loại giao tiếp của HDD

Slide 10:

1.3. Cấu tạo logic 1.4. Partition (Phân khu) 1.5. Nguyên lý và cách phòng chống Bad Sector

authorStream Live Help