Hien tieu cau_ hien toan phan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Xin chào các bạn ! Đồng cảm đơn giản là sẻ chia…!

Slide2:

Tôi là Minions…. Đồng cảm đơn giản là sẻ chia…!

Slide3:

Và tôi muốn …. hiến máu nóng cứu người…! Đồng cảm đơn giản là sẻ chia…!

Slide4:

….còn bạn ? Đồng cảm đơn giản là sẻ chia…!

Slide5:

Bạn có thắc mắc ? Đồng cảm đơn giản là sẻ chia…!

Slide6:

Hiến toàn phần, hiến tiểu cầu ? Đồng cảm đơn giản là sẻ chia…!

Slide7:

Hiến toàn phần Đồng cảm đơn giản là sẻ chia…!

Slide8:

Máu toàn phần (lấy tất cả thành phần máu) Từ 2 đến 5 phút…. Đồng cảm đơn giản là sẻ chia…!

Slide9:

Hiến tiểu cầu Đồng cảm đơn giản là sẻ chia…!

Slide10:

Tiểu cầu đậm đặc ( chỉ lấy tiểu cầu trong máu ) Các thành phần khác trả lại cơ thể người hiến Máy tách tiểu cầu tự động Từ 50 phút đến 60 phút…. Đồng cảm đơn giản là sẻ chia…!

Slide11:

Dù bạn là ai Làm gì Ở đâu Và đang như thế nào Hãy cùng chúng tôi chia sẻ những gì bạn có thể…. Đồng cảm đơn giản là sẻ chia….

Slide12:

Vui lòng liên hệ chúng tôi qua trang Group Facebook: “ CLB Máu Nóng Tay Yêu Thương “ để biết thêm thông tin https://www.facebook.com/groups/clbmaunongtayyeuthuong/ clbmaunongtayyeuthuong@gmail.com

authorStream Live Help