sử dụng nl chất đốt

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Thứ ngày tháng 03 năm 2020 Khoa học Sử dụng năng lượng chất đốt - Kể tên một số loại chất đốt . - Nêu ví dụ về việc sử dụng năng lượng chất đốt trong đời sống và sản xuất : sử dụng năng lượng than đá , dầu mỏ , khí đốt trong nấu ăn , thắp sáng , chạy máy , … I. Mục tiêu

Slide2:

II. Các bước thực hiện Học sinh đọc thông tin SGK Học sinh xem video

Slide4:

III. Câu hỏi Em hãy thực hiện bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 71,72, 73 SGK để củng cố kiến thức .

authorStream Live Help