Arte Grego

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Arte grego para 1º ESO. Fonte: Xeografía e Historia Santillana Obradoiro

Comments

Presentation Transcript

Arte Grego:

Arte Grego

Templos:

Templos Realizados en mármore Pintado de cores vivas que se perderon co tempo Era a morada dos deuses Con planta rectangular Sen arcos nen bóvedas- é unha arquitectura adintelada ou arquitrabada

Slide3:

Pronaos : vestíbulo Naos ou cella : sala onde se gardaba a estatua do deus/a Opistodomo : a parte de atrás, onde se colocaban as ofrendas

Slide4:

Para lograr á harmonía e a beleza inventaron as ordes Dórica: a máis sinxela: sen basa, fuste estriado, capitel liso Xónica: con basa, fuste estriado pero máis alto, capitel con volutas Corintia: con basa, fuste estriado e capitel con follas de acanto. https://www.youtube.com/watch?v=yKwNpFSADGs

Escultura:

Escultura Querían mostrar a beleza ideal dun corpo humano espido Tiñan un canon: unha regra para representar as proporcións humanas que foran harmoniosas O escultor Policleto estableceu un canon de beleza no V a. C – O corpo humano tiña que ter unha altura de sete cabezas Estaba realizada en mármore

Esculturas da época Arcaica:

Esculturas da época Arcaica Son ríxidas Estáticas, non teñen movemento Inexpresivas Kuros ( atletas espidos) Koré ( mozas vestidas)

Slide8:

Sorriso arcaico Ollos amendoados

Época Clásica:

Época Clásica Máis realistas Con certo movemento Abandono da frontalidade Rostros serenos Represéntase a beleza ideal do corpo Discóbolo de Mirón

Slide11:

Doríforo de Policleto Fidias- Atenea

Slide12:

Fidias e Atenea Pártenos ( crisoelefantina- ouro e marfil)

Slide13:

Fidias Técnica dos paños mollados

Slide14:

Fidias Friso das Panateneas

Época Helenística:

Época Helenística Enchidas de movemento Rostros moi expresivos Actitudes atormentadas, dor, anguria… Composicións complexas Figuras retorcidas Laoconte e os seus fillos

Slide16:

Vitoria de Samotracia

Slide17:

Ménade Danzante

Slide18:

Gálata moribundo

authorStream Live Help