Bài 26: TH - Nhận Biết một vài dạng đột biến -By Jos Hoàng Nam

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

I.Mục tiêu: II. Chuẩn bị: III. Cách tiến hành: IV. Thu hoạch:

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

By Vũ Hoàng Nam (16)

Slide 2: 

Nhận biết một số dạng đột biến gây ra biến đổi hình thái: I/ Đối tượng quan sát 1. Đột biến hình thái 2. Đột biến NST By Vũ Hoàng Nam (16)

Slide 3: 

Mẫu quan sát : Lông chuột (màu sắc) Chuột biến đổi màu sắc lông vàng Chuột bạch tạng By Vũ Hoàng Nam (16)

Slide 4: 

Người (màu sắc) Người bạch tạng Người bình thường By Vũ Hoàng Nam (16)

Slide 5: 

Lá lúa (màu sắc) Lá lúa bị đột biến Lá lúa bình thường By Vũ Hoàng Nam (16)

Slide 6: 

Thân, bông, hạt lúa (hình thái) Hạt lúa bị đột biến Hạt lúa không đột biến By Vũ Hoàng Nam (16)

Slide 7: 

Bé dâu Lá dâu tằm Lá dâu tằm bị đột biến Trái dâu tằm Sản phẩm từ dâu tằm By Vũ Hoàng Nam (16)

Slide 8: 

Hành tây Hành tây đột biến (nặng 8 kg) Hành tây bình thường By Vũ Hoàng Nam (16)

Slide 9: 

Hành ta Hành ta Hành ta đột biến Món ăn với gia vị có hành ta By Vũ Hoàng Nam (16)

Slide 10: 

Dưa hấu Dưa hấu bình thường Dưa hấu đột biến Một số loại dưa hấu trồng theo khuôn có hình dạng đặc biệt By Vũ Hoàng nam (16)

Slide 11: 

Một số dạng đột biến ở người và động vật By Vũ Hoàng Nam (16)

Slide 12: 

By Vũ Hoàng Nam (16)

Slide 13: 

By Vũ Hoàng Nam (16)

Slide 14: 

By Vũ Hoàng Nam (16)

Slide 15: 

Xin chân thành cảm ơn By Vũ Hoàng Nam (16)

authorStream Live Help