ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΣΥΠ ΚΩ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΚΟΣ Δ 2015

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥΠ ΚΩ ΣΤΟ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗ

Comments

Presentation Transcript

ΚΕΣΥΠ ΚΩ :

Κως Δεκέμβριος 2015 Δημήτρης Δράκος ΚΕΣΥΠ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΈΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.4186 ΦΕΚ 193/17-09-2013 Ν.4310 ΦΕΚ 258/08-12-2014 Ν.4327 ΦΕΚ 50/14-05-2015 Υ.Α. ΦΕΚ 2647Β/09-12-2015

Slide2:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) Α΄ΤΑΞΗ Β΄ΤΑΞΗ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΤΑΞΗ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 Α΄ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΙΣ Β΄ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Γ΄ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΛ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 3 12 ΜΗΝΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 4 ΟΑΕΔ Α΄ΕΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Γ΄ΕΤΟΣ 12ΜΗΝΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΟΑΕΔ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 3 Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Α΄ΕΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 4 6 ΜΗΝΗ Μαθητεία ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ:

2 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ο.Π. 2) ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (33 ΩΡΕΣ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ( 2 ΩΡΕΣ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (5 ΩΡΕΣ) 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ο.Π. 1) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (30 ΩΡΕΣ) Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ

Slide4:

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π.Ε 3) ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΠΛΗΡΟΦΟΤΙΚΗΣ (Ε.Π.Ε 5) ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο. Π. (15 ΩΡΕΣ) Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (17 ΩΡΕΣ) Ο.Π. 1 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. 2 ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Ε.Π.Ε 1) ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Ε.Π.Ε 2) ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ (Ε.Π.Ε 3) ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Π.Ε 4 )

Slide7:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-16 & 2016-17 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 3 Νεοελληνική Λογοτεχνία 1 2. Ιστορία 2 3. Θρησκευτικά 1 4. Ξένη Γλωσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 5. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2 6. Βιολογία 2 7. Φυσική Αγωγή 2 8. Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 1 9. Μάθημα Επιλογής 2 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 17

Slide8:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ο.Π. : 1) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 2. Λατινικά 3 3. Ιστορία 3 4. Λογοτεχνία     2 5. Κοινωνιολογία 2 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 15

Slide9:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ο.Π. : 2) ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1. Μαθηματικά 5 2. Φυσική 3 3. Χημεία 3 4. Βιολογία     2 5. ΑΕΠΠ(Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ.Περιβάλλον) 2 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 15

Slide10:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-16 & 2016-17 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Ο.Π. : 3) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Μαθηματικά 5 2. ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) 3 3. Ιστορία 3 4. ΑΕΠΠ(Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ.Περιβάλλον) 2 5. Κοινωνιολογία 2 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 15

Slide11:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Β' Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) 2 2. Ελεύθερο Σχέδιο 2 3. Γραμμικό Σχέδιο 2 4. Ιστορία της Τέχνης 2 5. Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Υπηρεσιών(ΑΟΔΕΥ) 2 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Εξετάσεις σε κάθε τάξη του Λυκείου, με θέματα που αντλούνται κατά 100% από το διδάσκοντα καθηγητή. Οι βαθμοί προαγωγής Α’ & Β’ τάξης δεν προσμετρώνται για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας , της Φυσικής Αγωγής και της Εισαγωγής στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α. Βαθμοί προαγωγής- απόλυσης Βαθμός Προαγωγής Α΄και Β΄τάξης (Β.Π.)=M.O. όλων των μαθημάτων (Γραπτών και Προφορικών). Βαθμός Απόλυσης Γ΄τάξης (Β.Α.)= M.O. όλων των μαθημάτων (Γραπτών και Προφορικών). Β. Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων: Α΄τάξη Ημερησίου και Α΄και Β΄τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ. 100% : Επιλογή Διδάσκοντα. Β τάξη Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού ΓΕ.Λ. 100% : Επιλογή Διδάσκοντα/ντων. Γ΄τάξη Ημερησίου και Δ΄τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ. 100% Επιλογή Διδάσκοντα/ντων. Το μάθημα Ελληνικής Γλώσσας και Γραμαμτείας της Γ΄τάξης με διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους την Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία εξετάζεται ως ενιαίο γνωστικό αντικείμενο με αναλογία θεμάτων 60% και 40% αντίστοιχα. Αξιολόγηση γραπτών (βαθμολόγηση): Ο Διδάσκοντας/ντες

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ:

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ Ο μαθητής προάγεται από την Α΄τάξη όταν ισχύει α) Β.Π.  9,5 Ο μαθητής προάγεται από την Β΄τάξη όταν ισχύει α) Β.Π.  9,5 Ο μαθητής απολύεται από την Γ΄τάξη όταν ισχύει α) Β.Α.  9,5

Η «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

Η «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Slide16:

Όλα τα Τμήματα των Σχολών της Γ/βάθμιας Εκπ/σης έχουν καταταγεί σε 5 ομάδες , τα Επιστημονικά Πεδία. Ο υποψήφιος επιλέγει όσες Σχολές θέλει από ένα, ή το πολύ δύο Επιστημονικά Επίπεδα (Ε. Π.). Η επιλογή των Ε.Π. εξαρτάται από την ομάδα προσανατολισμού και από το μάθημα γενικής παιδείας που έχει επιλεγεί για πανελλαδική εξέταση. Η ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:

ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 1ο Πεδίο : Ανθρωπιστικών – Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών 2ο Πεδίο : Τεχνολογικών & Θετικών Σπουδών 3ο Πεδίο : Σπουδών Υγείας & Ζωής 4ο Πεδίο : Παιδαγωγικών Σπουδών 5ο Πεδίο : Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Slide18:

Σε κάθε Ε. Π. δύο μαθήματα έχουν βαρύνουσα σημασία (Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας). Αν τα μαθήματα αυτά έχουν διδαχθεί σε επίπεδο προσανατολισμού, τότε έχουν υψηλό συντελεστή βαρύτητας. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ…

Slide19:

Σε αντίθετη περίπτωση, τη θέση τους παίρνουν δύο μαθήματα Γεν. Παιδείας με χαμηλότερους συντελεστές βαρύτητας: Το ένα υποχρεωτικά είναι η Νεοελληνική Γλώσσα. Το άλλο πρέπει να επιλεγεί από τον υποψήφιο, με κριτήριο το Ε.Π. που τον ενδιαφέρει: …ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Slide20:

Επιστημονικά πεδία Ομάδες Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών σπουδών Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Ν. Γλώσσα Αρχαία Ιστορία (Λατινικά) (Λογοτεχνία) (Κοινωνιολογία) Ν. Γλώσσα Φυσική Χημεία (Μαθηματικά) (Βιολογία) (ΑΕΠΠ) Ν. Γλώσσα Μαθηματικά ΑΕΠΠ (ΑΟΘ) (Ιστορία) (Κοινωνιολογία) 1 ο Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές Λατινικά Αρχαία (1,3) Ιστορία (0,7) 2 ο Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές Μαθηματικά (1,3) Φυσική (0,7) 3 ο Σπουδές Υγείας και Ζωής Βιολογία Γ.Π. (0,9) Ν. Γλώσσα (0,4) Βιολογία (1,3) Χημεία (0,7) Βιολογία Γ.Π. (0,9) Ν. Γλώσσα (0,4) 4 ο Παιδαγωγικές Σπουδές Μαθηματικά ΓΠ(0,7 ) Ν. Γλώσσα (1,3) Ιστορία Γ.Π.(0,7) Ν. Γλώσσα (1,3) Ιστορία Γ.Π. (0,7) Ν. Γλώσσα (1,3) 5ο Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής ΑΟΘ (0,7) Μαθηματικά (1,3)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ:

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ο.Π. : 1) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1 Ο Ε.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ , ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 3 Ο Ε.Π. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ 4 Ο Ε.Π. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μείωση μορίων

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ:

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ο.Π. : 2) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2 Ο Ε.Π. ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 3 Ο Ε.Π. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ 4 Ο Ε.Π. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ:

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Ο.Π. : 3) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Α.Ε.Π.Π. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Α.Ο.Θ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 Ο Ε.Π. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Ο Ε.Π. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ 4 Ο Ε.Π. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μείωση μορίων

ΣΥΝΟΨΗ :

ΣΥΝΟΨΗ Κάθε ΟΠ έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η ΟΠ. Επιλέγοντας τέταρτο μάθημα μπορούν να διεκδικούν 1 επιστημονικό πεδίο. Επιλέγοντας και πέμπτο μάθημα μπορούν να διεκδικούν 2 επιστημονικά πεδία. Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση. Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού

Slide25:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Άθροισμα Βαθμών Παν/κων X 200: 80 X 200 = 16000 1ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας X 130: 20 X 130 = 2600 2ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας X 70 : 20 X 70 = 1400 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 20.000 Άθροισμα Βαθμών Παν/κων X 200: 80 X 200 = 16000 1ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας X 90 : 20 X 90 = 1800 2ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας X 40 : 20 X 40 = 800 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 18.600

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ:

Συντελεστής 2 (200) Ο Μέσος Όρος Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου σε όσα τμήματα απαιτείται εξέταση. Ο Μέσος Όρος Αρμονία ς και Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων σε όσα τμήματα απαιτείται εξέταση. Η Ξένη Γλώσσα (ή οι ξένες γλώσσες) για τις Ξενόγλωσσες Φιλολογίες και τα τμήματα Μετάφρα-σης & Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου. Ο Μέσος Όρος της επίδοσης σε τρία αθλήματα για τα ΤΕΦΑΑ. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ:

Συντελεστής 1 (100) Για όλα τα υπόλοιπα τμήματα που απαιτείται Ξένη Γλώσσα (όπως τα ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών, Τουριστικά κ.λ.π.). Το Ελεύθερο Σχέδιο για το Πλαστικών Τεχνών (Ιωάννινα). ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ειδικό μάθημα X 200 (ή 100) : 20 X 200(ή100) = 4000 (ή 2000) ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ (για σχολές με ειδικό μάθημα): 24.000 (ή 22.000) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: Βαθμός στο ειδικό μάθημα ίσος τουλάχιστον με το μισό του μέγιστου δυνατού (10). Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.

Slide31:

Μόρια ανά Μονάδα Μαθήματος Χωρίς μείωση μορίων Με μείωση μορίων Κάθε μάθημα χωρίς βαρύτητα 2ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας 1ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας 200 200 330 290 240 270 ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΚΟΣΑΒΑΘΜΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :

Slide32:

Μόρια ανά Μάθημα Χωρίς μείωση μορίων Με μείωση μορίων Κάθε μάθημα χωρίς βαρύτητα 2ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας 1ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας 4000 (20%) 4000 (21,51%) 6600 (33%) 5800 (31,18%) 4800 (25,81%) 5400 (2 7 %) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 20.000 ΜΟΡΙΩΝ (18.600 με μείωση) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :

Slide33:

1- 20 Φεβρουαρίου υποβάλλεται από τους μαθητές της Γ΄ τάξης Αίτηση-Δήλωση για: Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, Τα ειδικά μαθήματα, Την επιθυμία υποψηφιότητας για τα ΤΕΦΑΑ και Την επιθυμία υποψηφιότητας για όλες τις «Ένστολες Σχολές». Η Αίτηση αυτή του υποψήφιου είναι δεσμευτική και δεν αλλάζει. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :Προθεσμίες για τους μαθητές

«ΒΑΣΕΙΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ :

«ΒΑΣΕΙΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

Slide35:

«ΒΑΣΗ» μιας Σχολής είναι τα Μόρια εισαγωγής του τελευταίου εισακτέου στην Σχολή τη συγκεκριμένη χρονιά. Τι είναι οι «ΒΑΣΕΙΣ»

Slide36:

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Κω, 1 ο Γυμνάσιο, Αγ. Μαρίνα, Κως, τηλ : 2242021288

Slide37:

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Κω, 1 ο Γυμνάσιο, Αγ. Μαρίνα, Κως, τηλ : 2242021288

Slide38:

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Κω, 1 ο Γυμνάσιο, Αγ. Μαρίνα, Κως, τηλ : 2242021288

Slide39:

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Κω, 1 ο Γυμνάσιο, Αγ. Μαρίνα, Κως, τηλ : 2242021288

Slide40:

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Κω, 1 ο Γυμνάσιο, Αγ. Μαρίνα, Κως, τηλ : 2242021288

Slide41:

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Κω, 1 ο Γυμνάσιο, Αγ. Μαρίνα, Κως, τηλ : 2242021288

Slide42:

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Κω, 1 ο Γυμνάσιο, Αγ. Μαρίνα, Κως, τηλ : 2242021288

Slide43:

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Κω, 1 ο Γυμνάσιο, Αγ. Μαρίνα, Κως, τηλ : 2242021288

Slide44:

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Κω, 1 ο Γυμνάσιο, Αγ. Μαρίνα, Κως, τηλ : 2242021288

Slide45:

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Κω, 1 ο Γυμνάσιο, Αγ. Μαρίνα, Κως, τηλ : 2242021288

Slide47:

Εκπαιδευτικές Διέξοδοι Αποφοίτων Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου: ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΩΔΕΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΙΕΚ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

Υπάρχει πλήθος Κατευθύνσεων και Επιλογών. Τι και Πως επιλέγουμε:

Υπάρχει πλήθος Κατευθύνσεων και Επιλογών. Τι και Πως επιλέγουμε

ΛΗΨΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΛΗΨΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Για να πάρουμε μια ορθολογική απόφαση όσον αφορά τις σπουδές μας πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τέσσερις παράγοντες : Αυτογνωσία : Τα στοιχεία που εκφράζουν την προσωπικότητά μας (Αξίες, Ικανότητες, Δεξιότητες, Ενδιαφέροντα, Επιθυμίες-Προτιμήσεις κ.α.), Πληροφόρηση: Να γνωρίζουμε καλά το αντικείμενο των σπουδών όλων των σχολών που παρέχονται από την Πολιτεία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), καθώς & τα μαθήματα που διδάσκονται & τον απαιτούμενο χρόνο σπουδών! Προοπτικές: Ποια είναι η δυνατότητα απορρόφησης των Πτυχιούχων μιας συγκεκριμένης σχολής ή τμήματος στην αγορά εργασίας, (Τι ειδικότητες έχει ανάγκη & ζητά η αγορά εργασίας), Προϋποθέσεις : Ποια βαθμολογική επίδοση πρέπει να πετύχουμε για να εισαχθούμε στη συγκεκριμένη σχολή ; (Βαθμολογική Βάση-Μόρια Εισαγωγής) & τι άλλο κριτήριο λαμβάνεται υπόψη , (Προκαταρκτικές εξετάσεις, Σωματομετρικά χαρακτηριστικά, ύψος, βάρος για Στρατιωτικές Αστυνομικές Σχολές ή ΤΕΦΑΑ).

Slide50:

ΚΕΣΥΠ ΚΩ

Slide52:

Πηγή: Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών ΓΕΕΘΑ 15/4/2011

Slide53:

Πηγή: Προκήρυξη ΕΛΑΣ 30/6/2011

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ:

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΕΣΥΠ ΚΩ τηλ.: 22420 2 128 8 email : mail@kesyp-ko.dod.sch.gr

authorStream Live Help