Παρουσίαση ATD

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

The End:

Ομάδα ATD (Anti Theft Department) Μέλη: Πυλιώτης Αντώνης Σεγραίδος Λεωνίδας Ράπεσης Ορέστης Σακκήογλου Τολγκά

The End:

Θέμα Κυρίως Θέμα: Οικονομική Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Υποθέματα: Τρόποι Παραβίασης της Οικονομικής Ασφάλειας Τρόποι Αποτροπής και Αντιμετώπισης Παραβιάσεων

The End:

Έκθεση Η έκθεση της ομάδας μας περιλαμβάνει πληροφορίες για: Τους τρόπους παραβίασης της Ασφάλειας ενός χρήστη του διαδικτύου με στόχο την απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση χρηματικού ποσού από κάποιον λογαριασμό. Τρόπους με τους οποίους ο χρήστης μπορεί να προστατευθεί από κακόβουλα προγράμματα και άλλους χρήστες του διαδικτύου. Κυρίως καλύπτονται οι τρόποι αποτροπής μιας παραβίασης καθώς μετά την παραβίαση ο χρήστης μπορεί να κάνει ελάχιστα.

The End:

Παρουσίαση Στις 23 Δεκεμβρίου η ομάδα μας παρουσίασε μέρη της έκθεσης στους μαθητές του σχολείου με στόχο την ενημέρωση τους για τους πιθανούς κινδύνους γύρω από την οικονομική ασφάλεια. Παρουσιάστηκαν οι πιο συνηθισμένοι κίνδυνοι καθώς και κάποια από τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να πάρει ένας χρήστης του διαδικτύου για να προστατεύεται από κακόβουλο λογισμικό ή χρήστη. Οι Σεγραίδος Λεωνίδας, Αντώνης Πυλιώτης και Ράπεσης Ορέστης παρουσίασαν τα θέματα ενώ ο Τολγκά Σακκήογλου ήταν υπεύθυνος για τις εναλλαγές στην παρουσίαση.

The End:

Άλλες Εργασίες Ο Σεγραίδος Λεωνίδας και ο Πυλιώτης Αντώνης έχουν κάνει περαιτέρω εργασίες σε παρόμοιο θέμα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Τα θέματα ήταν «Ιοί – Κατηγορίες» και « Phising, Pharming & Spam » αντίστοιχα. Οι εργασίες αυτές είναι αναρτημένες στο wiki του προγράμματος.

The End:

The End

authorStream Live Help