Παρουσίαση του project ''Ιoi και Antivirus''

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

SAFE INTERNET FOR ALL

Comments

Presentation Transcript

Ιoi και Antivirus:

Ι o i και Antivirus Μαθητές : Φρατζάκης Χαράλαμπος – Α4 Καλογεράκης Θεόδωρος – Α2 Μάθημα : Project Α΄ Τάξης Καθηγητής : Γεώργιος Ερρίκος Χλαπάνης

Εισαγωγή:

Εισαγωγή Αυτή η παρουσίαση γίνεται με σκοπό να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι, όχι μόνο για τρόπους ασφάλειας και προστασίας στο Διαδίκτυο , αλλά και για μερικά συμπεράσματα από το ερωτηματολόγιο .

ERASMUS +:

ERASMUS + Πριν συνεχίσουμε με την παρουσίαση, καλό θα ήταν να αναφέρουμε ότι συμμετείχαμε και στο πρόγραμμα του Erasmus + . Ταξιδέψαμε και κάναμε εργασία στην Αυστρία με παρόμοιο θεματικό κέντρο, την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο .

Πληροφορίες:

Πληροφορίες Κατά την διάρκεια της εργασίας, για να συγγράψουμε την έκθεση, χρειάστηκε πολλές φορές να αναζητήσουμε πληροφορίες . Στο τέλος είχαμε εμπλουτίσει αρκετά τις γνώσεις μας και ελπίζουμε να συμβεί και σε εσάς το ίδιο.

Ιοί:

Ιοί Ιοί υπολογιστών λέγονται τα κακόβουλα λογισμικά, τα οποία μπορούν να αντιγραφούν και μολύνουν έναν υπολογιστή από μόνα τους, εν αγνοία του χρήστη του .

Antivirus:

Antivirus Για την προστασία ενός συστήματος έχει δημιουργηθεί μια ειδική κατηγορία λογισμικού, γνωστή ως αντιϊκό λογισμικό (antivirus).

Ερωτηματολόγιο:

Ερωτηματολόγιο Η βάση για την εργασία μας ήταν το ε ρωτηματολόγιο που φτιάξαμε. Μέσα από αυτό αντλήσαμε πολλές πληροφορίες. Ενδεικτικά θα παρουσιάσουμε μερικές ερωτήσεις και τα συμπεράσματά μας.

Ερωτήσεις:

Ερωτήσεις Το ερωτηματολόγιο περιείχε αρκετές ερωτήσεις όπως «Πόσες ώρες χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή;», « Έχει προσβληθεί ποτέ ο υπολογιστής σας από ιό ;», ή «Ξέρετε μερικούς τρόπους πρόληψης ιών ;»

Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα Οι περισσότερες απαντήσεις ήταν πολύ ικανοποιητικές καθώς αποδεικνύουν ότι οι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήξερε την απάντηση και είχε, έστω και ελάχιστες γνώσεις, πάνω σε αυτό το θέμα.

Συσχετίσεις:

Συσχετίσεις Οι συσχετίσεις που έγιναν έδειξαν ότι τα αγόρια έχουν στατιστικά πιο σωστές απαντήσεις άρα και λογικά περισσότερες γνώσεις πάνω στο θέμα. Επίσης έδειξαν ότι, οι περισσότεροι χρήστες όταν χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, κυρίως σερφάρουν στο διαδίκτυο

ευχαριστοΥμε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ:

ευχαριστοΥμε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

authorStream Live Help