Τέχνη

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Fantastic 6 Project 2011-2012 A’ Τετράμηνο:

Fantastic 6 Project 2011-2012 A’ Τετράμηνο Βοηθάει η τέχνη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των εφήβων; Καθηγητής : Παπασωτήρης Σπύρος

Fantastic 6 ::

Fantastic 6 : Ανωγειανάκη Βασιλική Αντρέα Ελευθερία Βουρεξάκης Τάσος Αθανασόπουλος Σπύρος Καλυμιωναρής Χρήστος Φέιζο Γκέντση

Πρόλογος :

Πρόλογος Είναι γεγονός πως στη σημερινή κοινωνία οι έφηβοι βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με διαφόρων ειδών προβλήματα τα οποία φέρουν συχνά άσχημα αποτελέσματα στην ψυχολογία, τη συμπεριφορά και γενικότερα στη ζωή τους. Γι αυτόν τον λόγο λοιπόν ανατέθηκε στην ομάδα μας η δουλειά της σύνθεσης ενός ερωτηματολογίου που θα απευθυνόταν στους νέους και θα είχε στόχο να ανακαλύψει πια είναι τα κύρια προβλήματα των εφήβων ,τι είδους επιπτώσεις έχουν αυτά στην καθημερινότητά τους, με ποιους τρόπους μπορούν να αντιμετωπιστούν και ακόμα εάν η τέχνη παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπισή τους. Αν και δεν ήταν εύκολη δουλειά, το ερωτηματολόγιο τελειοποιήθηκε και ήταν έτοιμο να απαντηθεί. Καθώς όμως το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εφήβους και η εφηβεία είναι μια ηλικιακή ζώνη που ξεκινά από τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου και καλύπτει μέχρι και την Τρίτη Λυκείου, πήραμε δείγματα του ερωτηματολογίου και από το Γυμνάσιο και από το Λύκειο. Ύστερα λοιπόν από την αξιολόγηση όλων των ερωτηματολογίων και την κατοχή των ακριβών αποτελεσμάτων στα χέρια μας, μπορούσαμε να δούμε πως άλλοτε τα αποτελέσματα ακούγονταν λογικά και άλλοτε μας άφηναν έκπληκτους, κάτι που θα διαπιστώσετε και μόνοι σας.

4) Είναι γνωστό πως στη σημερινή εποχή οι έφηβοι αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών προβλήματα. Εσείς ως έφηβος/η αντιμετωπίζετε _________ προβλήματα στην καθημερινότητά σας. Α) Πολλά Β) Αρκετά Γ) Λίγα Δ) Κανένα :

4) Είναι γνωστό πως στη σημερινή εποχή οι έφηβοι αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών προβλήματα. Εσείς ως έφηβος/η αντιμετωπίζετε _________ προβλήματα στην καθημερινότητά σας. Α) Πολλά Β) Αρκετά Γ) Λίγα Δ) Κανένα Α) 17% Β) 40% Γ) 39% Δ) 4%

5) Αντιμετωπίζετε _________ προβλήματα. Α) Συχνά Β) Μερικές φορές Γ) Σπάνια Δ) Ποτέ :

5) Αντιμετωπίζετε _________ προβλήματα. Α) Συχνά Β) Μερικές φορές Γ) Σπάνια Δ) Ποτέ Α) 39% Β) 45% Γ) 15% Δ) 1%

6) Τα προβλήματά σας ή κάποια από αυτά έχουν να κάνουν με το σώμα σας; Α) Ναι Β) Όχι :

6) Τα προβλήματά σας ή κάποια από αυτά έχουν να κάνουν με το σώμα σας; Α) Ναι Β) Όχι Α) 36% Β) 64%

7) Σας έχουν προβληματίσει __________ οι αλλαγές του σώματός σας τα τελευταία χρόνια. Α) Πολύ Β) Αρκετά Γ) Λίγο Δ) Καθόλου :

7) Σας έχουν προβληματίσει __________ οι αλλαγές του σώματός σας τα τελευταία χρόνια. Α) Πολύ Β) Αρκετά Γ) Λίγο Δ) Καθόλου Α) 7% Β) 15% Γ) 35% Δ) 43%

8) Τα προβλήματά σας ή κάποια από αυτά σχετίζονται με την κοινωνικοποίηση; Π.χ. : ένταξη σε παρέες, αποδοχή από ένα σύνολο συνομηλίκων, κ.ά. Α) Ναι Β) Όχι :

8) Τα προβλήματά σας ή κάποια από αυτά σχετίζονται με την κοινωνικοποίηση; Π.χ. : ένταξη σε παρέες, αποδοχή από ένα σύνολο συνομηλίκων, κ.ά. Α) Ναι Β) Όχι Α) 28% Β) 72%

9) Κατα πόσο αισθάνεστε ότι είστε επιθυμητοί από το άλλο φύλο; Α) Πολύ Β) Αρκετά Γ) Λίγο Δ) Καθόλου :

9) Κατα πόσο αισθάνεστε ότι είστε επιθυμητοί από το άλλο φύλο; Α) Πολύ Β) Αρκετά Γ) Λίγο Δ) Καθόλου Α) 21% Β) 50% Γ) 29%

10) Σας έχει προβληματίσει __________ η ένταξή σας σε διάφορες παρέες ή κοινωνικές ομάδες. Α) Πολύ Β) Αρκετά Γ) Λίγο Δ) Καθόλου :

10) Σας έχει προβληματίσει __________ η ένταξή σας σε διάφορες παρέες ή κοινωνικές ομάδες. Α) Πολύ Β) Αρκετά Γ) Λίγο Δ) Καθόλου Α) 11% Β) 16% Γ) 31% Δ) 42%

11) Έχετε ποτέ σας κρύψει ή αλλάξει στοιχεία του χαρακτήρα σας για να γίνετε αποδεκτοί από διάφορες παρέες; Α) Ναι Β) Όχι :

11) Έχετε ποτέ σας κρύψει ή αλλάξει στοιχεία του χαρακτήρα σας για να γίνετε αποδεκτοί από διάφορες παρέες; Α) Ναι Β) Όχι Α) 18% Β) 82%

12) Έχετε πέσει ποτέ θύμα ρατσισμού ή διαφόρων προκαταλήψεων από συμμαθητές και φίλους; Α) Ναι Β) Όχι :

12) Έχετε πέσει ποτέ θύμα ρατσισμού ή διαφόρων προκαταλήψεων από συμμαθητές και φίλους; Α) Ναι Β) Όχι Α) 42% Β) 58%

13) Κάνετε εύκολα φίλους; Α) Εύκολα Γ) Δύσκολα Β) Μέτρια :

13) Κάνετε εύκολα φίλους; Α) Εύκολα Γ) Δύσκολα Β) Μέτρια Α) 60% Β) 33% Γ) 7%

14) Πιστεύετε ότι υπάρχει χάσμα επικοινωνίας στις σχέσεις σας με μεγαλύτερους; Α) Ναι Β) Όχι :

14) Πιστεύετε ότι υπάρχει χάσμα επικοινωνίας στις σχέσεις σας με μεγαλύτερους; Α) Ναι Β) Όχι Α) 37% Β) 63%

15) Τα προβλήματά σας ή κάποια από αυτά έχουν να κάνουν με την οικογένειά σας; Α) Ναι Β) Όχι :

15) Τα προβλήματά σας ή κάποια από αυτά έχουν να κάνουν με την οικογένειά σας; Α) Ναι Β) Όχι Α) 49% Β) 51%

16) Η οικογένειά σας βρίσκεται σε _________ οικονομική κατάσταση. Α) Πολύ καλή Γ) Μέτρια Β) Καλή Δ) Όχι καλή :

16) Η οικογένειά σας βρίσκεται σε _________ οικονομική κατάσταση. Α) Πολύ καλή Γ) Μέτρια Β) Καλή Δ) Όχι καλή Α) 10% Β) 39% Γ) 44% Δ) 7%

17) Ποιός είναι ο κύριος παράγοντας των προβλημάτων στην οικογένειά σας; (Μπορείτε να κυκλώσετε πάνω από μία απάντηση) Α) Αδιαφορία γονιών Β) Έλλειψη κατανόησης και επικοινωνίας Γ) Καταπίεση από τους γονείς Δ) Υπερβολική Αυστηρότητα Ε) Κάτι άλλο : ____________ Στ) Δεν υπάρχουν προβλήματα στην οικογένειά μου. :

17) Ποιός είναι ο κύριος παράγοντας των προβλημάτων στην οικογένειά σας; (Μπορείτε να κυκλώσετε πάνω από μία απάντηση) Α) Αδιαφορία γονιών Β) Έλλειψη κατανόησης και επικοινωνίας Γ) Καταπίεση από τους γονείς Δ) Υπερβολική Αυστηρότητα Ε) Κάτι άλλο : ____________ Στ) Δεν υπάρχουν προβλήματα στην οικογένειά μου. Α) 3% Β) 25% Γ) 15% Δ) 8% Ε) 12% ΣΤ) 37%

18) Τα προβλήματά σας ή κάποια από αυτά είναι μαθησιακά; Π.χ. : δυσλεξία, έλλειψη συγκέντρωσης, κ.ά. Α) Ναι Β) Όχι :

18) Τα προβλήματά σας ή κάποια από αυτά είναι μαθησιακά; Π.χ. : δυσλεξία, έλλειψη συγκέντρωσης, κ.ά. Α) Ναι Β) Όχι Α) 25% Β) 75%

19) Βρίσκεστε ________ αντιμέτωποι με το άγχος της καθημερινότητας. Α) Συχνά Β) Μερικές φορές Γ) Σπάνια Δ) Ποτέ :

19) Βρίσκεστε ________ αντιμέτωποι με το άγχος της καθημερινότητας. Α) Συχνά Β) Μερικές φορές Γ) Σπάνια Δ) Ποτέ Α) 48% Β) 29% Γ) 19% Δ) 4%

20) Το φαινόμενο της έλλειψης ελεύθερου χρόνου στη ζωή σας είναι __________. Α) Πολύ έντονο Γ) Λίγο έντονο Β) Έντονο Δ) Καθόλου έντονο :

20) Το φαινόμενο της έλλειψης ελεύθερου χρόνου στη ζωή σας είναι __________. Α) Πολύ έντονο Γ) Λίγο έντονο Β) Έντονο Δ) Καθόλου έντονο Α) 12% Β) 34% Γ) 40% Δ) 14%

21) Πιστεύετε πως τα προβλήματά σας επηρεάζουν _________ την επίδοσή σας στο σχολείο. Α) Πολύ Β) Αρκετά Γ) Λίγο Δ) Καθόλου :

21) Πιστεύετε πως τα προβλήματά σας επηρεάζουν _________ την επίδοσή σας στο σχολείο. Α) Πολύ Β) Αρκετά Γ) Λίγο Δ) Καθόλου Α) 10% Β) 27% Γ) 45% Δ) 18%

22) Βρίσκετε τον εαυτό σας _________ να αντιμετωπίζει με επιθετικότητα διάφορες καταστάσεις. Α) Συχνά Β) Μερικές φορές Γ) Σπάνια Δ) Ποτέ :

22) Βρίσκετε τον εαυτό σας _________ να αντιμετωπίζει με επιθετικότητα διάφορες καταστάσεις. Α) Συχνά Β) Μερικές φορές Γ) Σπάνια Δ) Ποτέ Α) 16% Β) 32% Γ) 44% Δ) 8%

23) Τα προβλήματα αυτά σας προκαλούν : (Μπορείτε να κυκλώσετε παραπάνω από μία απάντηση.) Α) Θλίψη Γ) Έλλειψη συγκέντρωσης Β) Θυμό Δ) Κάτι άλλο : ___________ :

23) Τα προβλήματα αυτά σας προκαλούν : (Μπορείτε να κυκλώσετε παραπάνω από μία απάντηση.) Α) Θλίψη Γ) Έλλειψη συγκέντρωσης Β) Θυμό Δ) Κάτι άλλο : ___________ Α) 30% Β) 36% Γ) 26% Δ) 8%

24) Πιστεύετε πως τα προβλήματά σας μπορούν να αντιμετωπιστούν; Δηλαδή μπορείτε να τα λύσετε; Α) Ναι Β) Όχι :

24) Πιστεύετε πως τα προβλήματά σας μπορούν να αντιμετωπιστούν; Δηλαδή μπορείτε να τα λύσετε; Α) Ναι Β) Όχι Α) 87% Β) 13%

25) Πιστεύετε ότι ένα είδος τέχνης μπορεί να βοηθήσει __________ στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των νέων. Α) Πολύ Β) Αρκετά Γ) Λίγο Δ) Καθόλου :

25) Πιστεύετε ότι ένα είδος τέχνης μπορεί να βοηθήσει __________ στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των νέων. Α) Πολύ Β) Αρκετά Γ) Λίγο Δ) Καθόλου Α) 30% Β) 38% Γ) 23% Δ) 9%

26) Εσείς ασχολείστε με κάποιον τρόπο με την τέχνη; Α) Ναι Β) Όχι :

26) Εσείς ασχολείστε με κάποιον τρόπο με την τέχνη; Α) Ναι Β) Όχι Α) 51% Β) 49%

27) Αν ναι, ποιός είναι αυτός; (Μπορείτε να κυκλώσετε πάνω από μία απάντηση.) Α) Η Μουσική Β) Ο Χορός Γ) Η Ζωγραφική Δ) Το Θέατρο Ε) Η Ποίηση Στ) Κάτι άλλο : ____________ :

27) Αν ναι, ποιός είναι αυτός; (Μπορείτε να κυκλώσετε πάνω από μία απάντηση.) Α) Η Μουσική Β) Ο Χορός Γ) Η Ζωγραφική Δ) Το Θέατρο Ε) Η Ποίηση Στ) Κάτι άλλο : ____________ Α) 45% Β) 23% Γ) 17% Δ) 5% Ε) 4% ΣΤ) 6%

28) Πόσο σας βοηθάει αυτό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων σας; Α) Πολύ Γ) Λίγο Β) Αρκετά Δ) Καθόλου :

28) Πόσο σας βοηθάει αυτό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων σας; Α) Πολύ Γ) Λίγο Β) Αρκετά Δ) Καθόλου Α) 29% Β) 40% Γ) 22% Δ) 9%

29) Σκέφτεστε στο μέλλον να ασχοληθείτε επαγγελματικά με το είδος/είδη τέχνης σας; Α)Ναι Β)Μπορεί Γ) Όχι :

29) Σκέφτεστε στο μέλλον να ασχοληθείτε επαγγελματικά με το είδος/είδη τέχνης σας; Α)Ναι Β)Μπορεί Γ) Όχι Α) 16% Β) 38% Γ) 46%

30) Υπάρχει κάτι άλλο εκτός της τέχνης που να σας βοηθάει σημαντικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων σας; Ποιό είναι αυτό; Α) Οι Φίλοι Β) Ο Αθλητισμός Γ) Το Ίντερνετ – Η/Υ Δ) Κάτι άλλο :_____________ Ε) Δεν με βοηθάει τίποτα με την αντιμετώπιση των προβλημάτων μου. :

30) Υπάρχει κάτι άλλο εκτός της τέχνης που να σας βοηθάει σημαντικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων σας; Ποιό είναι αυτό; Α) Οι Φίλοι Β) Ο Αθλητισμός Γ) Το Ίντερνετ – Η/Υ Δ) Κάτι άλλο :_____________ Ε) Δεν με βοηθάει τίποτα με την αντιμετώπιση των προβλημάτων μου. Α) 56% Β) 18% Γ) 16% Δ) 7% Ε) 3%

Επίλογος :

Επίλογος Έχοντας λοιπόν αξιολογήσει τα ερωτηματολόγια και τα αποτελέσματα τους έχουμε βγάλει αρκετά συμπεράσματα για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι έφηβοι αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο κάθε νέος αντιδρά και σκέφτεται σε αυτά. Έχουμε λοιπόν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο μέσος έφηβος θεωρεί ως κύριο παράγοντα των προβλημάτων του τον οικογενειακό τομέα ενώ παράλληλα έχει κατατάξει την τέχνη σε κυρίαρχη θέση στην κλίμακα των τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων και δυσκολιών του. Η τέχνη η οποία βοηθάει περισσότερο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των εφήβων αποδείχθηκε να είναι η μουσική. Τα συναισθήματα που τους προκαλούν τα προβλήματα είναι συνήθως ο θυμός και η θλίψη. Κάτι ακόμα όμως που τους βοηθάει είναι οι φίλοι και οι παρέες. Αυτή η ερευνητική εργασία μας έκανε να κοιτάξουμε πιο βαθιά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι ίδιοι και να πάρουμε καινούργιες ιδέες για το πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Ακόμα μας ενθάρρυνε να ασχοληθούμε με κάποιο καινούριο τρόπο τέχνης ή πιο ευχάριστα με αυτόν που κάποιοι από μας ήδη ασχολούμαστε.

Συμπέρασμα:

Συμπέρασμα Σαν ομάδα συμπεραίναμε πως η τέχνη παίζει σημαντικό ρολό στην ψυχολογία του ανθρώπου. Τον κάνει να εκφράζει την γνώμη του, τα συναισθήματα του, το ποιος είναι και τι πιστεύει για τον γύρω κόσμο του. Όταν σχόλησε με μια τέχνη συλλογίζεσαι πιο λογικά και πιο επιχειρηματικά, επίσης σε κάνει να βλέπεις τον κόσμο με διαφορετικό και πιο καθαρό μάτι. Όταν χρησιμοποιείς τη τέχνη είσαι στον δικό σου φτιαγμένο κόσμο, τον όποιο σε κάνει να ξεχνάς τα αθλία πράγματα που μπορεί να σου συμβαίνουν γύρω σου. Και το τελευταίο συμπέρασμα που καταλήξαμε είναι πως σε βοηθά στα ψυχικά σου προβλήματα, χάρης της εκτόνωσης που υλοποιήσεις. Θα σε κάνει να νιώθεις ξεχωριστό και διαφορετικό σε αυτόν τον κόσμο… Η ζωγραφική είναι κάτι σαν μέσο ανάμεσα σε μια σκέψη και ένα πράγμα. - Σάμιουελ Κόλριτζ

Αναστοχασμός - Αξιολόγηση:

Αναστοχασμός - Αξιολόγηση Σε τελική φάση, ναι υπήρχαν πράγματα που μας ενθουσίασαν, μας δυσκόλεψαν, μας άρεσαν και μας έμειναν. Τα πράγματα που μας ενθουσίασαν και μας άρεσαν ήταν η αναζήτηση και τα αποτελέσματα που βρήκαμε, τα βιωματικά βίντεο και η επίσκεψη των κοινωνιολόγων και ψυχολόγων. Ενώ τα πράγματα που μας δυσκόλεψαν ήταν, πως δεν μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε μερικές συναντήσεις, δηλαδή δεν μπορούσαμε να παραβρεθούμε όλοι, λόγω μερικών προσωπικών προβλημάτων. Αλλά και πάλι ήμασταν αρκετά συνεργάσιμες. Ήταν μια παρά πολύ ωραία εμπειρία. Δεν λέω τα πάντα, αλλά ζωγραφίζω τα πάντα. - Πάμπλο Πικάσο

Όνομα ομάδας Art Passionists:

Όνομα ομάδας Art Passionists Τμήμα Τέχνη ~ Προβλήματα Εφήβων

PowerPoint Presentation:

Μέλη της ομάδας Αρμέλα Μελέκ Κατερίνα Καννέλη Μπριτζίλντα Ντεντα Αριστοτέλλα Κοτσάκη Υπεύθυνος καθηγητής : Παπασωτήρης Σπύρος Θεωρίες γύρω από τη χρησιμότητα της Τέχνης

Περιεχόμενα:

Περιεχόμενα Πρόλογος……. Ορισμός Της Τέχνης……. Η Λειτουργία Της Τέχνης……. Η Γέννηση Της Τέχνης Έρευνα του ΙΝ.ΠΑΙ.ΘΕ.ΘΕ γύρω από τη χρησιμότητα της τέχνης στην εκπαίδευση……. Συμπέρασμα Αναστοχασμός - Αξιολόγηση Επίλογος Βιβλιογραφία

Πρόλογος:

Πρόλογος Αίτιο…. Υπήρξε ένα αίτιο που ξεκινήσαμε αυτή την εργασία . Αίτιο όπως υπάρχει στη ζωή. Αίτιο κρύβει κάθε πράξη και σκέψη που κάνουμε. Ε, λοιπόν, το δικό μας αίτιο ήταν πρώτα απ’ όλα, για να δείξουμε στον κόσμο το πόσο ωραία, καταπληκτική, μαγική, σημαντική και χρήσιμη είναι η τέχνη. Για να μπορέσουμε να σας πείσουμε πως η τέχνη είναι θαυματουργική και διαφορετική. Για να σας πείσουμε να την δοκιμάσετε. Για να σας ανοίξουμε τα μάτια και να σας πούμε πού ανήκετε, πού μπορείτε να εκφράζετε τα συναισθήματα σας και να νιώθετε διαφορετικοί με αυτό που κάνετε. Μπριτζίλντα Ντέντα Η τέχνη είναι μεσολαβητής εκείνου που δεν μπορείς να εκφράζεις. - Γκαίτε

Ορισμός Της Τέχνης:

Ορισμός Της Τέχνης Η τέχνη είναι το προϊόν ή η διαδικασία της εκ προθέσεως οργάνωση στοιχείων  με τρόπο που να επηρεάζει μία ή περισσότερες από τις αισθήσεις, συναισθήματα, και διάνοια. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του ανθρώπου, δημιουργίες, καθώς και τρόπους έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής, της λογοτεχνίας, του κινηματογράφου, φωτογραφίας, γλυπτικής και ζωγραφικής. Το νόημα της τέχνης διερευνώνται σε υποκατάστημα της φιλοσοφίας είναι γνωστή ως αισθητική, ενώ τομείς όπως η ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία και η ψυχολογία αναλύουν τη σχέση της με τον άνθρωπο και γενιές. Παραδοσιακά, ο όρος τέχνη χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε κάθε δεξιότητα ή γνώση. Αυτή η αντίληψη άλλαξε κατά τη διάρκεια της Ρομαντικής περιόδου, όταν η τέχνη ήρθε να θεωρηθεί ως "μια ειδική σχολή του ανθρώπινου μυαλού να κατατάσσονται με τη θρησκεία και την επιστήμη». Σε γενικές γραμμές, η τέχνη γίνεται με την πρόθεση της τόνωσης σκέψεις και τα συναισθήματα. Τέχνη είναι η πνευματική ηδονή. - Πλάτων

Η Λειτουργία Της Τέχνης :

Η Λειτουργία Της Τέχνης Ως πρώτο βήμα πρέπει να κατανοήσουμε πως παρέχουμε την ιδιότητα να δεχόμαστε για ένα αυτονόητο και καταπληκτικό φαινόμενο και βεβαία καταπληκτικό είναι τα αμέτρητα εκατομμύρια βιβλία που διαβάζουμε, ακούμε μουσική, πηγαίνουμε στο θέατρο, στον κινηματογράφο. Γιατί όταν λέμε πως αυτό είναι ψυχαγωγικό, ξεκουραστικό, διασκεδαστικό, μεταθέτουμε το ερώτημα, γιατί;. Γιατί είναι ψυχαγωγικό, ξεκουραστικό , διασκεδαστικό για να βυθίζεσαι στην ζωή και τα προβλήματα κάπου αλλού, ταυτίζεστε τον εαυτό σας με έναν πινάκα, με ένα μουσικό κομμάτι ή με ένα χαρακτήρα ενός μυθιστορήματος, ενός δράματος ή ενός μιας κινηματογραφικής ταινίας. Λοιπόν η λειτουργία της τέχνης μέσα σε μια κοινωνία, που βρίσκεται εν πόλεμο, διαφέρει από πολλές απόψεις από την αρχική της λειτουργίας. Ωστόσο όμως, παρά της διαφορές κοινωνικές καταστάσεις, υπάρχει στην τέχνη κάτι που εκφράζει μια αναλλοίωτη αλήθεια και αυτό είναι πούμας καθίστα ικανούς. Τι είναι τέχνη; Είναι η απάντηση της δημιουργικής Ψυχής του ανθρώπου, στο κάλεσμα του Αληθινού. - Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ

Η Γέννηση Της τέχνης:

Η Γέννηση Της τέχνης Η διαδικασία της εργασίας είναι σκόπιμη δράση για την προσαρμογή των φυσικών αντικειμένων στις ανθρώπινες επιθυμίες , είναι γενικός οράς που απάτητε για να γένει μια ανταλλαγή της ύλης μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης είναι, εάν Όρος που επιβάλει η φύση στην ανθρώπινη ζωή ή μάλλον είναι επόμενος ανεξάρτητος από τις μορφές της κοινωνικής ζωής ή μάλλον είναι κοινός Όρος για όλες τιε κοινωνικές μορφές. Ο άνθρωπος κατακτά τον φυσικό κόσμο μεταμορφώνοντας τον. Η εργασία είναι η μεταμόρφωση του φυσικού υλικού. Ο άνθρωπος επίσης ονειρεύεται να επιδράσει μαγικά πάνω στη φύση, να γίνει ικανός να αντιλαμβάνει την αξία των αντικειμένων και να τους δώσει νέα μορφή με μαγιά μέσα. Αυτό είναι το ισοδύναμο στη φαντασία, εκείνου που είναι η εργασία στην πραγματικότητα. Ο άνθρωπος είναι ανεκλήθην ‘’μάγος’’. Ο σκοπός της τέχνης δεν είναι να αναπαραστήσει την εξωτερική εμφάνιση των πραγμάτων, αλλά την εσωτερική τους σημασία. - Αριστοτέλης

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΠΑΙ.ΘΕ. ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.:

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΠΑΙ.ΘΕ. ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ,ΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΜΕΣΑ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΜΑΣ ΕΞΟΙΚΙΩΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ. ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΔΙΕΥΚΟΛΗΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ. ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΦΩΝΗ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΕ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ. ΒΟΗΘΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΒΑΘΙΑ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ. Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ,ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΝΟΗΜΑΤΩΝ. Η δημιουργικότητα απαιτεί το θάρρος να απαρνηθείς όλες σου τις βεβαιότητες. - Έριχ Φρομ

Συμπέρασμα:

Συμπέρασμα Ως ομάδα συμπεραίναμε πως η τέχνη παίζει σημαντικό ρολό στην ψυχολογία του ανθρώπου. Τον κάνει να εκφράζει την γνώμη του, τα συναισθήματα του, το ποιος είναι και τι πιστεύει για τον γύρω κόσμο του. Όταν ασχολείσαι με μια τέχνη συλλογίζεσαι πιο λογικά , σε κάνει να βλέπεις τον κόσμο με διαφορετικό και πιο καθαρό μάτι. Όταν χρησιμοποιείς τη τέχνη είσαι στον δικό σου φτιαγμένο κόσμο, τον όποιο σε κάνει να ξεχνάς τα αθλία πράγματα που μπορεί να σου συμβαίνουν γύρω σου. Και το τελευταίο συμπέρασμα που καταλήξαμε είναι πως σε βοηθά στα ψυχικά σου προβλήματα προσφέροντας τη δυνατότητα εκτόνωσης. Θα σε κάνει να νιώθεις ξεχωριστό και διαφορετικό σε αυτόν τον κόσμο… Η ζωγραφική είναι κάτι σαν μέσο ανάμεσα σε μια σκέψη και ένα πράγμα. - Σάμιουελ Κόλριτζ

Αναστοχασμός - Αξιολόγηση:

Αναστοχασμός - Αξιολόγηση Σε τελική φάση, ναι υπήρχαν πράγματα που μας ενθουσίασαν, μας δυσκόλεψαν, μας άρεσαν και μας έμειναν. Τα πράγματα που μας ενθουσίασαν και μας άρεσαν ήταν η αναζήτηση και τα αποτελέσματα που βρήκαμε, τα βιωματικά βίντεο και η επίσκεψη των κοινωνιολόγων και ψυχολόγων. Ενώ τα πράγματα που μας δυσκόλεψαν ήταν πως δεν μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε μερικές συναντήσεις, δηλαδή δεν μπορούσαμε να παραβρεθούμε όλοι, λόγω μερικών προσωπικών προβλημάτων. Αλλά και πάλι ήμασταν αρκετά συνεργάσιμες. Ήταν μια παρά πολύ ωραία εμπειρία. Δεν λέω τα πάντα, αλλά ζωγραφίζω τα πάντα. - Πάμπλο Πικάσο

Επίλογος:

Επίλογος Η τέχνη, λοιπόν, είναι χρήσιμη για πολλά πράγματα. Σε βοηθούν στην συναισθηματική σου ψυχολογία. Σε συνηθίζει να παρατηρείς ή να κατανοείς καλύτερα αυτά που βλέπεις και διαβάζεις. Συντελεί στην εκτόνωσή σου, σε εκφράζει και σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα γύρω σου είτε καλά είτε άσχημα. Σε βοηθά στις μαθησιακές σου δυσκολίες. Είναι ο άλλος κόσμος σου. Είναι μια κοινωνική λειτουργία που έχει προορισμό να βοηθήσει τον άνθρωπο, ώστε να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχει και να τον ενισχύσει στον αγώνα του για πρόοδο. Ένας άλλος σκοπός της τέχνης είναι να εκφράζει ο καλλιτέχνης στο έργο του την κρίση του, να λέει τη γνώμη του για όσα παρατηρεί στη ζωή, να προβάλλει η να λύνει τα προβλήματα που δημιουργεί η ζωή. Η τέχνη προστατεύει το σύγχρονο άνθρωπο από την ισοπέδωση που προκαλεί οι κοινωνία της κατανάλωσης. Το βοηθού να αντιλαμβάνεται και να νιώθει ευχαρίστηση περά από την χρήση υλικών αντικειμένων και έτσι αντιστέκεται στις πλαστικές και ψευδώνυμες υλιστικές ομορφιές. Επόμενος, είναι αναγκαίο ο σύγχρονος άνθρωπος και ιδιαίτερα ο νέος να είναι σε θέση να απολαμβάνει κάθε μορφή της τέχνης. Ονειρεύομαι τον πίνακα και μετά ζωγραφίζω το όνειρο μου- Βίνσεντ Βαν Γκοκ

Βιβλιογραφία :

Βιβλιογραφία Wikipedia. Αναγκαιότητα της τέχνης- Έρνεστ Φίσερ Η τέχνη στην εκπαίδευση- Ε’ κύκλος επιμορφωτικού.

Εργασία στην τέχνη και την επίδραση της στην ζωή των εφήβων.:

Εργασία στην τέχνη και την επίδραση της στην ζωή των εφήβων. Ομάδα : The Troopers Μέλη της ομάδας : Διακαναστάση Ελένη , Χατζησταύρο ς Δημήτρης , Σβουρένο ς Μιχάλης , Νικηταρά ς Αντώνης , Μωρέ ς Αποστόλης , Κρητικού Παρασκευή.

Εισαγωγή:

Εισαγωγή πληροφόρηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι – στην εφηβεία προβλήματα της τέχνης μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. μελέτες από ερωτηματολόγια / συνεντεύξεις / και άλλες μελέτες.

Συνεντεύξεις::

Συνεντεύξεις : στην εργασία μας χρειάστηκε να κάνουμε κάποιες συνεντεύξεις. Ρωτήσαμε άτομα του σχολειού μας, του 1ου ΓΕ.Λ αλλά και μαθητές του γυμνάσιου.

Ερωτήσεις από συνεντεύξεις::

Ερωτήσεις από συνεντεύξεις : 1 η Γιατί επιλέξατε να ασχοληθείτε με τα μαθήματα αυτά; 2 η Τι προσφέρουν τα μαθήματα αυτά σε εσάς; 3 η Έχετε σκοπό να ακλουθήσατε τα μαθήματα αυτά σε επαγγελματική κατεύθυνση; 4 η Γιατί σας κινούν το ενδιαφέρον τα μαθήματα αυτά; Γιατί σας αρέσουν; 5 η Σας έχει επηρεάσει κάποιος γνωστός σας ή συγγενής σας; 6 η Με τι είδος τέχνη ασχολείστε;

Συγκέντρωση απαντήσεων:

Συγκέντρωση απαντήσεων

Συγκέντρωση απαντήσεων:

Συγκέντρωση απαντήσεων

Συγκέντρωση απαντήσεων:

Συγκέντρωση απαντήσεων

Συγκέντρωση απαντήσεων:

Συγκέντρωση απαντήσεων

Συγκέντρωση απαντήσεων:

Συγκέντρωση απαντήσεων

Η μελέτη:

Η μελέτη Πολλοί ασχολούνται με μια μορφή τέχνης. Όλοι έχουν μια θετική άποψη σχετικά με τις τέχνες, αλλά δεν τους βοηθάει το σχολείο να εκφραστούν σωστά. Πολλοί μαθητές αναφέρθηκαν στα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με την τέχνη.

Αξιολόγηση μαθημάτων:

Αξιολόγηση μαθημάτων Τα μαθήματα που αφορούν την τέχνη στο σχολείο είναι τα εξής : Λογοτεχνία/έκθεση Μουσική αγωγή Εικαστικά και καλλιτεχνική αγωγή

Λογοτεχνία και έκθεση:

Λογοτεχνία και έκθεση Μάθημα που γίνεται 2 φορές την εβδομάδα. Προκαθορισμένη διδακτέα ύλη. Περιορισμός ελευθερίας έκφρασης Αναχρονιστικά θέματα.

Μουσική αγωγή:

Μουσική αγωγή Μάθημα πραγματοποιείται μόνο μια φορά την εβδομάδα. Έλλειψη ειδικευμένου εκπαιδευτή Έλλειψη υλικών αγαθών (μουσικά όργανα, χώροι εξάσκησης, studio)

Εικαστικά και καλλιτεχνική αγωγή :

Εικαστικά και καλλιτεχνική αγωγή Δεν υπάρχουν καθηγητές Υποβαθμισμένο από μαθητές και εκπαιδευτικούς μια φορά την εβδομάδα (25-35 λεπτά)

Τα προβλήματα που βρέθηκαν::

Τα προβλήματα που βρέθηκαν : Υποβάθμιση στα μαθήματα αυτά. Έλλειψη υλικών Έλλειψη ειδικευμένων εκπαιδευτικών Δεν υπάρχει επιλογή για επαγγελματική κατεύθυνση Υποχρεωτική υλη- περιορίζει την δημιουργικότητα. Αναπληρώνονται μαθήματα στις ώρες των καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Σημασία της τέχνης στους έφηβους :

Σημασία της τέχνης στους έφηβους εφηβικά : χρόνια ωρίμανσης και ανάπτυξης τους χαρακτήρα. η τέχνη είναι μια διέξοδος ελεύθερη έκφραση διαφυγή από προβλήματα

Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι::

Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι : σωματικά προβλήματα ( ακμη – υπέρβαροι κλπ) ανασφάλεια Κοινωνικές σχέσεις / ερωτικές σχέσεις δυσκολία στην γλώσσα

Σχολειά στο εξωτερικό::

Σχολειά στο εξωτερικό : όλα τα σχολειά κάνουν μαθήματα με επίκεντρο την τέχνη υπάρχει επαγγελματική κατεύθυνση δεν υπάρχει περιορισμός των επιλογών των τεχνών.

Επίλυση του προβλήματος::

Επίλυση του προβλήματος : να προσλαμβάνουμε ειδικευμένους καθηγητές συμμετοχή σε διαγωνισμούς (τοπικούς / εθνικούς) να υπάρχουν υλικά και αποθήκες υλικών να μην βάζουμε τα μαθήματα αυτά τελευταίες ώρες αλλά στην μέση της ημέρας

authorStream Live Help