17ο κεφάλαιο (Γκεβεζές Θ.)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

εξοπλισμός ήχου και εικόνας εργασία φωτογραφίες των μαθητών στην τάξη ασπρόμαυρη εκτύπωση των φωτογραφιών ριζόχαρτα στο μέγεθος Α4 με τετραγωνάκια διαφόρων μεγεθών οι μαθητές κάνουν το pixelization στις φωτογραφίες τους εικόνα φως χρωματική θεωρία παράδειγμα με πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας ψηφιοποίηση ήχος κύμα ψηφιοποίηση δειγματοληψία κβάντωση κωδικοποίηση

PowerPoint Presentation:

το τηλέφωνο τηλεφωνική μετάδοση μικρόφωνο μετατροπή ηχητικών κυμάτων σε ηλεκτρικά σήματα φασματική απόκριση μικρόφωνο άνθρακα διάφραγμα αρχικά έπρεπε να είναι άμεσα συνδεδεμένα αργότερα δημιουργήθηκαν τηλεφωνικά κέντρα

PowerPoint Presentation:

το τηλέφωνο δίαυλοι χάλκινων καλωδίων καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους ( εικόνα ) δίαυλοι οπτικών ινών ( εικόνα ) πείραμα με μπουκάλι νερό και φακό δίαυλοι μετάδοσης δίαυλοι φυσικής μετάδοσης σύρματα, ίνες, καλώδια δίαυλοι ατμοσφαιρικής μετάδοσης μικροκύματα κατεβασμένο ακουστικό  ανοιχτό κύκλωμα σηκωμένο ακουστικό  κλειστό κύκλωμα πολύπλεξη παράδειγμα με ομιλία πολύπλεξη με διαίρεση συχνότητας πολύπλεξη με διαίρεση χρόνου παράδειγμα με τη δημιουργία της εικόνας στην οθόνη

PowerPoint Presentation:

το τηλέφωνο λήψη ηλεκτρομαγνήτης μαγνητισμός από ηλεκτρισμό διάφραγμα ηχητικά κύματα

PowerPoint Presentation:

το ραδιόφωνο ραδιοφωνική μετάδοση μικρόφωνο δυναμικό μικρόφωνο ( εικόνα ) ταινιοειδές μικρόφωνο ( εικόνα ) μικρόφωνο κρυστάλλου ( εικόνα ) πυκνωτικό μικρόφωνο ( εικόνα ) έχει την καλύτερη φασματική απόκριση δωμάτιο ελέγχου ήχου ( εικόνα ) κονσόλες ήχου ή μείκτες ( προσφορά σχολείου ) μείξη ήχου ( video ) ενισχυτές πομπός ταλαντωτής (μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο) κεραίες παραβολικοί ανακλαστήρες (πιάτα) δίαυλοι μετάδοσης ατμοσφαιρικοί δίαυλοι ( εικόνα ) άμεσα κύματα (ταξιδεύουν σε ευθείες γραμμές) κύματα εδάφους (ακολουθούν την καμπυλότητα της γης) ιονοσφαιρικά κύματα (κινούνται προς το διάστημα)

PowerPoint Presentation:

το ραδιόφωνο λήψη κεραία ενισχυτής ραδιοσυχνοτήτων ( RF) μείκτης ενισχυτής ενδιάμεσης συχνότητας ( IF) φωρατής (διαχωρίζει το σήμα από το φέρον κύμα) ενισχυτής ακουστικής συχνότητας ( AF) ηχεία μεγάφωνα μεγάφωνο μόνιμου μαγνήτη μεγάφωνο ηλεκτροδυναμικού ηχείου woofer tweeter μεγάφωνο μεσαίου φάσματος ακουστικά κεφαλής

PowerPoint Presentation:

η τηλεόραση τηλεοπτική μετάδοση όχι μόνο ήχος, αλλά και εικόνα συσκευές λήψεως εικόνων (κάμερες) λυχνία λήψεως γραμμές σάρωσης πρόσθια πλάκα πλάκα σήματος στόχος ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές μεταδόσεις είναι όμοιας φύσης

PowerPoint Presentation:

η τηλεόραση τηλεοπτική μετάδοση (συνέχεια) διάταξη με σύζευξη φορτίου ( CCD) και CMOS (video) έγχρωμες συσκευές μαγνητοσκόπησης

PowerPoint Presentation:

η τηλεόραση τηλεοπτική μετάδοση (συνέχεια) μικρόφωνα δωμάτιο ελέγχου μεταγωγέας εικόνων και συναρμογέας εικόνων ( video ) εκπομπές εξ αποστάσεως κεραία δίαυλοι μεταδόσεως ηλεκτρομαγνητικά κύματα VHF και UHF ομοαξονικό καλώδιο ( εικόνα ) λήψη κεραία εξωτερική ή εσωτερική τηλεοπτική συσκευή φωρατές σωλήνας καθοδικών ακτινών (πείραμα) εικονοστοιχεία ( pixels)

authorStream Live Help