Me

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nhạc và lời: MINH ĐỨC Tiếng hát: HỒNG MƠ

Slide 2: 

Có lúc ta quên màu tóc Mẹ. Đã một thời giãi nắng dầm mưa.

Slide 3: 

Có lúc ta quên nhìn trán Mẹ. Còn bao nhớ thương dù ta lớn khôn rồi.

Slide 4: 

Có lúc ta quên nhìn mắt Mẹ. Còn chờ ta mỏi ngóng đêm sâu.

Slide 5: 

Có lúc ta quên nhìn dáng Mẹ. Chợt quạnh hiu ngày ta bước vào đời.

Slide 6: 

Có lúc ta quên thời gian qua. Đường ta càng xa, vòng tay Mẹ ngắn lại.

Slide 7: 

Có lúc ta nghe từng nhịp đời. Mẹ thật gần, sao ta quá xa.

Slide 8: 

Có lúc ta quên nhìn áo Mẹ. Chợt mỏng manh quang gánh chiều đông.

Slide 9: 

Hát khúc hát ai quên mình có Mẹ. Một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời.

Slide 10: 

Nhạc và lời: MINH ĐỨC Tiếng hát: HỒNG MƠ

Slide 11: 

Có lúc ta quên màu tóc Mẹ. Đã một thời giãi nắng dầm mưa.

Slide 12: 

Có lúc ta quên nhìn trán Mẹ. Còn bao nhớ thương dù ta lớn khôn rồi.

Slide 13: 

Có lúc ta quên nhìn mắt Mẹ. Còn chờ ta mỏi ngóng đêm sâu.

Slide 14: 

Có lúc ta quên nhìn dáng Mẹ. Chợt quạnh hiu ngày ta bước vào đời.

Slide 15: 

Có lúc ta quên thời gian qua. Đường ta càng xa, vòng tay Mẹ ngắn lại.

Slide 16: 

Có lúc ta nghe từng nhịp đời. Mẹ thật gần, sao ta quá xa.

Slide 17: 

Có lúc ta quên nhìn áo Mẹ. Chợt mỏng manh quang gánh chiều đông.

Slide 18: 

Hát khúc hát ai quên mình có Mẹ. Một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời.

Slide 19: 

Có lúc ta quên nhìn áo Mẹ. Chợt mỏng manh quang gánh chiều đông.

Slide 20: 

Hát khúc hát ai quên mình có Mẹ. Một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời.

Slide 21: 

Cánh cò, cọng nắng, cọng mưa. Mẹ tôi cong cả, bốn mùa gió sương.

Slide 22: 

Nhạc và lời: MINH ĐỨC Tiếng hát: HỒNG MƠ Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH AUSTRALIA tháng 10.2007

authorStream Live Help