Bài 24

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide2:

1. Thời Lê sơ , tôn giáo nào được chính thức nâng lên địa vị độc tôn ? A. Phật giáo B. Đạo giáo C. Nho giáo D. Thiên chúa giáo

Slide3:

2. Thời Lý , Trần tôn giáo được phổ biến rộng rãi trong nhân dân ? A. Phật giáo B. Đạo giáo C. Nho giáo D. Thiên chúa giáo

Slide4:

1. Năm 1070 2. Năm 1075 3. Thời Lê sơ 4. Năm 1484 A. dựng bia Tiến sĩ B. thi Hội chọn Tiến sĩ C. lập Văn Miếu D . tổ chức khoa thi đầu tiên Nối cột thời gian và sự kiện cho phù hợp?

TÌNH HÌNH VĂN HÓA Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII:

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức - Ở thế kỷ XVI – XVIII, Nho giáo suy thoái thì Phật giáo , Đạo giáo có điều kiện mở rộng mặc dù không được như thời Lý - Trần . Bên cạnh đó xuất hiện một tôn giáo mới : Thiên chúa giáo ( đạo Kitô ). - Văn hóa - nghệ thuật chính thống sa sút , mất đi những nét tích cực , trong lúc đó hình thành phát triển một trào lưu văn hóa - nghệ thuật dân gian phong phú làm cho văn hóa mang đậm màu sắc nhân dân . - Khoa học , kĩ thuật có những chuyển biến mới . 2. Về tư tưởng , tình cảm - Bồi dưỡng tình cảm đối với những giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân . - Tự hào về năng lực sáng tạo phong phú của nhân dân lao động . - Ý thức góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc . TÌNH HÌNH VĂN HÓA Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII

Slide6:

NỘI DUNG CHÍNH VỀ TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC – KĨ THUẬT I I I

Slide7:

I. VỀ TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO - Nho giáo : Từng bước bị suy thoái , tôn ti trật tự phong kiến bị đảo lộn . - Phật giáo, Đạo giáo : có điều kiện khôi phục lại, nhưng không phát triển mạnh như thời kỳ Lý - Trần . - Thế kỷ XVI – XVIII, Thiên chúa giáo được truyền bá ngày càng rộng rãi  Thế kỷ XVII chữ Quốc ngữ xuất hiện ở nước ta nhưng chưa phổ biến.

Slide9:

I. VỀ TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO - Nho giáo : Từng bước bị suy thoái , tôn ti trật tự phong kiến bị đảo lộn . - Phật giáo, Đạo giáo : có điều kiện khôi phục lại, nhưng không phát triển mạnh như thời kỳ Lý - Trần . - Thế kỷ XVI – XVIII, Thiên chúa giáo được truyền bá ngày càng rộng rãi  chữ Quốc ngữ xuất hiện nhưng chưa phổ biến. - Tín ngưỡng truyền thống phát huy: Thờ cúng tổ tiên, thần linh, anh hùng hào kiệt .  Đời sống tín ngưỡng ngày càng phong phú.

- Các em kể tên một vài nét đẹp trong tín ngưỡng truyền ở Chợ Mới ? :

- Các em kể tên một vài nét đẹp trong tín ngưỡng truyền ở Chợ Mới ? Thờ cúng Tổ Tiên Lễ Hội Kỳ Yên Lễ giỗ Quan đại thần Nguyễn Hữu Cảnh Lễ giỗ AHDT Nguyễn Trung Trực

II. NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC - KỸ THUẬT :

1. Nghệ thuật - Kiến trúc , điêu khắc : Không phát triển như giai đoạn trước , xuất hiện một số công trình có giá trị như : Chùa Thiên Mụ , các vị La Hán chùa Tây Phương , tượng Quan âm nghìn mắt nghìn tay .. II. NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC - KỸ THUẬT Tượng các vị La Hán chùa Tây Phương

Slide12:

- Tượng Phật nghìn mắt nghìn tay tại Chùa Bút Tháp , tỉnh Bắc Ninh được dựng từ năm 1656 ( thời Lê Trung Hưng ), do nhà điêu khắc tài hoa Trương Thọ Nam tạc , là pho tượng độc đáo nhất trong số các tượng Quan Âm cổ hiện có ở Việt Nam. Pho tượng được làm bằng gỗ phủ sơn , tĩnh tọa trên tòa sen với tổng chiều cao 3,7m, rộng 2,1m với 42 cánh tay lớn và 789 cánh tay nhỏ . - Tượng Phật nghìn mắt nghìn tay ở chùa Bút Tháp từng được vinh danh với giải đặc biệt khi tham gia triển lãm nghệ thuật Phật giáo Quốc tế tại Ấn Độ năm 1957 và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là 1 trong 30 bảo vật quốc gia .

Slide13:

Chùa Thiên Mụ

II. NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC - KỸ THUẬT :

1. Nghệ thuật - Nghệ thuật dân gian : Hình thành và phát triển phản ánh đời sống vật chất , tinh thần của nhân dân . II. NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC - KỸ THUẬT Tranh Đấu Vật thuộc dòng Tranh Đông Hồ - Nghệ thuật sân khấu : Phát triển phong phú : tuồng , chèo , các làn điệu dân ca ,….

2. Khoa học – kĩ thuật:

2. Khoa học – kĩ thuật Lĩnh vực Thành tựu Sử học Ô châu cận lục , Đại Việt thông sử , Đại Việt sử kí tiền biên … Địa lý Tập bản đồ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư… Quân sự Hổ trướng khu cơ ( của Đào Duy Từ ). Triết học Một số bài thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Qúy Đôn… Y học Bộ sách y dược của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác… Kĩ thuật Đúc súng đại bác theo kiểu phương Tây , đóng thuyền chiến , xây thành lũy …

Súng đại bác:

Súng đại bác Thuyền chiến

Slide17:

Về khoa học : Đã xuất hiện một loạt các nhà khoa học , tuy nhiên khoa học tự nhiên không phát triển Về kĩ thuật : đã tiếp cận với một số thành tựu kĩ thuật hiện đại của phương Tây nhưng không được tiếp nhận và phát triển . Do hạn chế của chính quyền thống trị và sự hạn chế của trình độ nhân dân đương thời . * Ư u điểm và hạn chế của khoa học – kĩ thuật

Slide18:

Câu 1: Trong các thế kỉ XVI – XVIII, tôn giáo mới được truyền bá vào nước ta là ? A. Đạo giáo B . Hồi giáo C . Thiên chúa giáo D . Ấn độ giáo Luyện tập Câu 2: Chữ Quốc ngữ xuất hiện ở nước ta từ thời gian nào và có đặc điểm gì? A. Từ thế kỉ XVI – theo mẫu chữ Nôm B. Từ giữa thế kỉ XVII – theo mẫu tự Latinh C. Từ thế kỉ XVIII – theo mẫu chữ tượng hình D. Từ đầu thế kỉ XX – theo mẫu chữ tượng ý

Slide19:

Câu 3: Nghệ thuật dân gian ở các thế kỉ XVI – XVIII chủ yếu phản ánh điều gì A. Mâu thuẫn trong xã hội B. Sự sao chép của nghệ thuật cung đình C. Cuộc sống ấm no của nhân dân D. Những hoạt động thường ngày của nhân dân Luyện tập Câu 4: Đâu không phải là thành tựu nghệ thuật ra đời vào TK XVI- XVIII. A. Chùa Thiên Mụ. B . Chùa Một Cột. C . Các vị La hán chùa Tây Phương D . Tượng Quan âm nghìn mắt nghìn tay .

Slide20:

DẶN DÒ Hoàn thành bài học vào tập . So sánh tình hình tư tưởng , tôn giáo ở nước ta ở hai giai đoạn thế kỷ X – XV và thế kỷ XVI- XVIII có điểm gì khác nhau ? - Chuẩn bị kiến thức cho chủ đề tiếp theo “ Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ X – XVIII”

Slide21:

Hẹn gặp lại

authorStream Live Help