Suy ngẫm 3 nhoc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

pps by hiendang007@

Slide 2: 

“Ta chưa thấy ai háo đức như háo sắc” Khổng Tử

Slide 3: 

Chân lý như cái bình hai quai: XÁCH BÊN NÀO CŨNG ĐƯỢC Châm ngôn Pháp

Slide 4: 

Có hai thứ làm nhân tâm xao xuyến: MỐI LỢI VÀ SỰ SỢ HÃI Napoléon

Slide 5: 

“Nếu tôi bị treo cổ họ đi đông cũng không kém!” Napoléon lừng khừng không chịu ra ban công để hàng triệu dân chúng xem dung nhan Hoàng đế, khi thấy quần thần quá giục, người nói rằng:

Slide 6: 

Dân là trời…….Dân cũng là giặc ! Cổ ngữ

Slide 7: 

“KHÔNG BIẾT MÀ NÓI LÀ DỐT, biết mà không nói là hiếm” Vô danh

Slide 8: 

“Lịch sử là bộ sưu tập những lời nói dối được chấp nhận” Vô danh

Slide 9: 

HẾT

authorStream Live Help