Cô hái mơ Thơ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

poem

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Thơ thẩn đường chiều một khách thơ, Say nhìn xa rặng núi xanh lơ, Khí trời lặng lẽ và trong trẻo, Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ.

PowerPoint Presentation:

Hỡi cô con gái hái mơ già! Cô chửa về ư? Đường thì xa Mà ánh chiều hôm dần một tắt Hay cô ở lại về cùng ta?

PowerPoint Presentation:

Nhà ta ở dưới gốc cây dương Cách động Hương Sơn nửa dặm đường Có suối nước trong tuôn róc rách. Có hoa bên suối ngát đưa hương.

PowerPoint Presentation:

Cô hái mơ ơi! Cô gái ơi ! Chẳng trả lời nhau lấy một lời. Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng. Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi.

PowerPoint Presentation:

Thơ: Nguyễn Bính Ngâm: Quốc Anh

authorStream Live Help