Bai 17 Vung Trung du mien nui BB

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Bài 17 Vùng Trung du miền núi BB

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

9 Đ ia Lí GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM VĂN HIẾU

PowerPoint Presentation:

SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ

PowerPoint Presentation:

* Quan s¸t H6.2 + N­íc ta chia lµm mÊy vïng KT? X¸c ®Þnh c¸c vïng kinh tÕ? - Ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh cña tõng vïng, t¹o nªn c¸c vïng kinh tÕ ph¸t triÓn n¨ng ®éng. T¸c dông cña viÖc ph©n chia thµnh c¸c vïng kinh tÕ. Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ Vùng Đồng bằng sông Hồng Vùng Bắc trung bộ Vùng Duyên hải nam trung bộ Vùng Tây nguyên Vùng Đông nam bộ Vùng Đồng bằng sông Cửu Long * Quan s¸t H6.2 + N h÷ng vïng kinh tÕ gi¸p biÓn, vïng kinh tÕ kh«ng gi¸p biÓn?

PowerPoint Presentation:

VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ Tiết 19 – Bài 17 Khái quát - Diện tích: 100.965 km2. - Dân số: 11.5 triệu người (năm 2002). - Gồm 15 tỉnh thành: + Đông Bắc : Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai. + Tây Bắc : Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. - Gồm 15 tỉnh thành: Hoà Bình Sơn La Điện Biên Lai Châu Lào Cai Yên Bái Phú Thọ Tây Bắc Đông Bắc Thái Nguyên Tuyên Quang Bắc Kạn Hà Giang Cao Bằng Lạng Sơn Quảng Ninh Bắc Giang

PowerPoint Presentation:

VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ Tiết 19 – Bài 17 I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ Trung Quốc Trung Quốc L à o ĐB sông Hồng Bắc Trung Bộ Vinh Bắc Bộ - Phía Nam giáp ĐB sông Hồng và Bắc Trung Bộ. - Phía Bắc giáp Trung Quốc - Phía Tây giáp Lào - Phía Đông Nam giáp biển (vịnh Bắc Bộ). Vùng Diện tích (km 2 ) Số dân (triệu người) Năm 2002 Trung du…. 100.965 11,5 ĐBSH 14.806 17,5 BTB 51.513 10,3 DHNTB 44.254 8,4 TN 54.475 4.4 ĐNB 23.550 10,9 ĐBSCL 39.734 16,7 Là vùng lãnh thổ rộng lớn phía Bắc đất nước, chiếm 30,7% diện tích và 14,4 % dân số cả nước (năm 2002) - Thuận lợi giao lưu trong và ngoài nước, phát triển tổng hợp KT đất liền và biển (Khoáng sản, rừng, biển, du lịch...) 2. Giới hạn: 3. Ý nghĩa: 1. Vị trí địa lí.

PowerPoint Presentation:

VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ Tiết 19 – Bài 17 I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ - Phía Nam giáp ĐB sông Hồng và Bắc Trung Bộ. - Phía Bắc giáp Trung Quốc - Phía Tây giáp Lào - Phía Đông Nam giáp biển (vịnh Bắc Bộ). Là vùng lãnh thổ rộng lớn phía Bắc đất nước, chiếm 30,7% diện tích và 14,4 % dân số cả nước (năm 2002) - Thuận lợi giao lưu trong và ngoài nước, phát triển tổng hợp KT đất liền và biển (Khoáng sản, rừng, biển, du lịch...) II/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN: 2. Giới hạn: 3. Ý nghĩa: 1. Vị trí địa lí.

PowerPoint Presentation:

Tiểu vùng Tây Bắc

PowerPoint Presentation:

Tiểu vùng Đông Bắc

PowerPoint Presentation:

THẢO LUẬN NHÓM Tiểu vùng Tây Bắc Đông Bắc Đ K T N Địa hình Khí hậu Tài nguyên Thế mạnh kinh tế NHÓM 1: Nêu điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế của tiểu vùng Đông Bắc . NHÓM 2: Nêu điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế của tiểu vùng Tây Bắc. Phiếu học tập

PowerPoint Presentation:

Nội dung Tây Bắc Đông Bắc Đ K T N Địa hình Khí hậu Tài nguyên Thế mạnh kinh tế - Là khu vực có núi cao, địa hình hiểm trở. Hướng núi Tây Bắc-Đông Nam - Núi cao trung bình và núi thấp với các dãy núi hình cánh cung. - Các đảo ven biển. Nhiệt đới ẩm có mùa đông ít lạnh hơn. Nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh . Nhiều sông ngòi có giá trị thuỷ điện Tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng: Than, sắt, chì, … - Phát triển thuỷ điện. - Trồng rừng và cây công nghiệp lâu năm. - Chăn nuôi gia súc - Phát triển khai thác khoáng sản: Than, APatit, sắt, chì kẽm…. - Phát triển nhiệt điện. Kinh tế biển, du lich Trồng rừng cây công nghiệp, dược liệu, rau quả ôn đới II/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:

PowerPoint Presentation:

A

PowerPoint Presentation:

Sạt lở đất Đường Giao thông xói mòn đất Theo em vùng cần làm gì để khắc phục những khó khăn trên

PowerPoint Presentation:

Trồng và bảo vệ các loại rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn các dòng sông. Khai thác và sử dụng hợp lí các loại tài nguyên. Thực hiện tốt chính sách “định canh định cư”, hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng đốt rừng làm nương rẫy.

PowerPoint Presentation:

Tiểu vùng Tây Bắc Đông Bắc Đ K T N Địa hình Khí hậu Tài nguyên Thế mạnh kinh tế - Là khu vực có núi cao, địa hình hiểm trở. Hướng núi Tây Bắc-Đông Nam - Núi cao trung bình và núi thấp với các dãy núi hình cánh cung. - Các đảo ven biển. Nhiệt đới ẩm có mùa đông ít lạnh hơn. Nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh . Nhiều sông ngòi có giá trị thuỷ điện Tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng: Than, sắt, chì, … - Phát triển thuỷ điện. - Trồng rừng và cây công nghiệp lâu năm. - Chăn nuôi gia súc - Phát triển khai thác khoáng sản: Than, APatit, sắt, chì kẽm…. - Phát triển nhiệt điện. Kinh tế biển, du lich Trồng rừng cây công nghiệp, dược liệu, rau quả ôn đới + Khó khăn: Địa hình bị chia cắt, thời tiết diến biến thất thường, khoáng sản có trữ lượng nhỏ và điều kiện khai thác phức tạp, xói mòn đất, sạt lở, lũ quét... II/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:

PowerPoint Presentation:

VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ Tiết 19 – Bài 17 I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ II/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN: III/ ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI: Theo em ở trung du và miền núi Bắc Bộ có những dân tộc nào sinh sống? - Là địa bàn cư trú xen kẽ của nhiều dân tộc ít người như: Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Mông …người Kinh cư trú hầu hết ở các địa phương.

PowerPoint Presentation:

Người Dao Người Thái Người Mông Người Mường Các dân tộc ở Tây Bắc

PowerPoint Presentation:

Các dân tộc ở Đông Bắc Người Nùng Người Tày Người Dao Đỏ

PowerPoint Presentation:

VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ Tiết 19 – Bài 17 I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ II/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN: III/ ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI: - Là địa bàn cư trú xen kẽ của nhiều dân tộc ít người như: Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Mông …người Kinh cư trú hầu hết ở các địa phương. Nêu những thuận lợi về dân cư, dân tộc của vùng? Người dân có nhiều kinh nghiệm trong canh tác và sản xuất trên đất dốc.

PowerPoint Presentation:

Bảng 17.2: Một số chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội ở TD& MNBB, năm 2002 Tiêu chí Đv tính Đông Bắc Tây Bắc Cả nước Mật độ dân số Người/km 2 136 63 233 Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số. % 1,3 2.2 1,4 Tỉ lệ hộ nghèo % 17,1 17,1 13,3 Thu nhập bình quân đầu người một tháng. Nghìn đồng 210,0 210,0 295,0 Tỉ lệ người lớn biết chữ. % 89,3 73.3 90,3 Tuổi thọ trung bình. Năm 68,2 65,9 70,9 Tỉ lệ dân số thành thị. % 17,3 12,9 23,6 Nhận xét sự chênh lệch về dân cư, xã hội của 2 tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc? Các chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội có sự chênh lệch giữa 2 tiểu vùng Tây Bắc và Đông Bắc. Em có nhận xét gì về các chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội của Trung du và miền núi Bắc Bộ so với cả nước? Các chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội nhìn chung ở mức thấp so với cả nước.

PowerPoint Presentation:

VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ Tiết 19 – Bài 17 I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ II/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN: III/ ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI: - Là địa bàn cư trú xen kẽ của nhiều dân tộc ít người như: Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Mông …người Kinh cư trú hầu hết ở các địa phương. Người dân có nhiều kinh nghiệm trong canh tác và sản xuất trên đất dốc. - Có sự chênh lệch lớn giữa Đông Bắc và Tây Bắc về trình độ phát triển dân cư, xã hội. - Đời sống dân cư còn nhiều khó khăn nhưng đang được cải thiện.

PowerPoint Presentation:

Hoạt động nối tiếp 1 . Mỏ than lớn nhất nước ta thuộc tỉnh : a . Lạng Sơn b . Quảng Ninh c . Cao Bằng d . Bắc cạn 2 .Chỉ tiêu nào sau đây của vùng Đông Bắc thấp hơn Tây Bắc a . Tỉ lệ người lớn biết chữ b . Tỉ lệ hộ nghèo c . Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên d . Tỉ lệ dân thành thị

PowerPoint Presentation:

3 . Xác định các câu đúng, sai : a. Tiềm năng lớn nhất của vùng là khoáng sản và thủy điện b . Khí hậu Đông Bắc ít lạnh hơn Tây Bắc c . Đông Bắc có địa hình núi cao hiểm trở d . Quảng Ninh là tỉnh duy nhất của vùng giáp biển Đ s s Đ Hoạt động nối tiếp

PowerPoint Presentation:

DẶN DÒ - Trả lời các câu hỏi và bài tập SGK trang 65. Làm bài tập trong tập bản đồ. Xem và chuẩn bị bài Vùng TD & MNBB (tt).

PowerPoint Presentation:

THÂN ÁI CHÀO TẠM BIỆT CHÚC CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM MẠNH KHỎE HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC TỐT

PowerPoint Presentation:

Bản làng Tây Bắc

PowerPoint Presentation:

SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ

authorStream Live Help