Flores de Mayo

Views:
 
     
 

Presentation Description

composed by Fr. E P Hontiveros, SJ

Comments

Presentation Transcript

Flores de Mayo EP Hontiveros, SJ:

Flores de Mayo EP Hontiveros , SJ

PowerPoint Presentation:

O Ina ng madla , batis ka ng awa , O Maria. Sa iyo aming inialay , pagmamahal at galak . Sapagkat gumawa sa iyo ang Makapangyarihan ng mga hiwaga , at tinuring kang aming Ina.

PowerPoint Presentation:

O Ina ni Kristo , kami ay iyong samahan Sa pagpapasalamat sa Diyos na butihing Ama . Salamat sa Diyos na butihing Ama !

PowerPoint Presentation:

O Ina ng madla , batis ka ng awa , O Maria. Sa iyo aming inialay , pagmamahal at galak . Sapagkat gumawa sa iyo ang Makapangyarihan ng mga hiwaga , at tinuring kang aming Ina.

PowerPoint Presentation:

Tanggapin aming alay , magagandang bulaklak . Na silang sagisag ng ‘ yong tanging kagandahan . Sagisag ng iyong tanging kagandahan .

PowerPoint Presentation:

O Ina ng madla , batis ka ng awa , O Maria. Sa iyo aming inialay , pagmamahal at galak . Sapagkat gumawa sa iyo ang Makapangyarihan ng mga hiwaga , at tinuring kang aming Ina.

PowerPoint Presentation:

Na mga hiwaga , O aming Ina!

authorStream Live Help