Trình diễn báo cáo bằng

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Trình diễn báo cáo bằng PowerPoint:

Trình diễn báo cáo bằng PowerPoint

BÀI 1: tỔNG QUAN ms POWERPOINT:

BÀI 1: tỔNG QUAN ms POWERPOINT Khởi Động Và Thoát khỏi PP Khởi động : Chọn start All program  Microsoft Ofice 2007.Màn hình giao diện chính của Powerpoint 2007 xuất hiện .

authorStream Live Help