Profil Sekolah

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

PROFIL SEKOLAH

PowerPoint Presentation:

Pada awalnya sekolah ini hanya menumpang di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (C) Sungai Ruan dari awal tahun 1965 hingga akhir tahun 1968. Pada awal tahun 1969, SMK Sungai Ruan telah siap secara rasminya. SEJARAH SEKOLAH

PowerPoint Presentation:

Peringkat awal persekolah jumlah pelajar pada masa itu ialah seramai 58 orang pelajar dan tiga orang guru yang masih dalam latihan di bawah bimbingan pengetua yang pertama iaitu En. Leong Weng Kee. SEJARAH SEKOLAH

PowerPoint Presentation:

Pada tahun 1967, sekolah ini terdiri daripada lima kelas dengan jumlah pelajar seramai 162 orang. Pada akhir tahun 1968, bangunan sendiri SMK Sungai Ruan telah siap dibina dan telah diduduki secara rasmi pada awal tahun 1969. Pada tahun 1997, tingkatan 4 dan 5 diwujudkan. Pertambahan bilangan pelajar membolehkan sekolah ini dinaikkan gred dari sekolah gred B kepada sekolah gred A. SEJARAH SEKOLAH

PowerPoint Presentation:

LENCANA SEKOLAH

PowerPoint Presentation:

Merah : Melambangkan keberanian dan ketabahan hati mengharungi liku-liku keberanian yang penuh cabaran .

PowerPoint Presentation:

Biru : Melambangkan permuafakatan dalam semua aspek bagi memudahkan usaha ke arah mencapai tahap kemerlangan .

PowerPoint Presentation:

Kuning : Melambangkan kejayaan dan kecemerlangan dalam apa jua pun.

PowerPoint Presentation:

Moto : Ilmu Suluh Hidup . Matahari : Ilmu membawa sinar masa depan pelajar . Buku : Sekolah menjadi pusat pendidikan secara berterusan .

PowerPoint Presentation:

VISI SEKOLAH Menjadi sekolah menengah cemerlang negeri Pahang menjelang tahun 2014

PowerPoint Presentation:

Memberi pendidikan dan bimbingan yang terbaik dalam bidang kurikulum , kokurikulum dan bina insan untuk merealisasikan potensi yang ada pada para pelajar dengan seutuhnya bagi menghasilkan bakal rakyat yang berilmu pengetahuan , berakhlak mulia dan berketerampilan agar dapat member sumbangan kepada pembangunan diri , masyarakat dan negara MISI SEKOLAH

PowerPoint Presentation:

PENGETUA SEKOLAH Encik Leong Weng Kee 1965—1966 Encik Chang Kong Ming 1966—1977 Encik Prasad 1977—1977 Encik Teo Chiang Choo 1978—1982

PowerPoint Presentation:

PENGETUA SEKOLAH Encik Chen Tong 1982—1992 Encik Fan Nong Shin 1993—1994 Encik Liew Kim Choon 1995—1998 Encik Ng Mong Lim 1998—1999

PowerPoint Presentation:

PENGETUA SEKOLAH Encik Yeong Pak Foo 2000—2001 Encik Chong Khoon Khen (Pemangku) 2001—2002 Encik Liew Kim Choon 2003—2007

PowerPoint Presentation:

PENGETUA SEKOLAH Encik Woon Man Seong AMP, PJK 2007—2011 Encik Lee Ah Wong PKC 2011—sekarang

PowerPoint Presentation:

FALSAFAH SEKOLAH Bahawasanya pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Ruan, Raub adalah insan yang berbeza-beza keupayaan dan boleh dibentukkan menjadi insan yang kamil. Menyedari hakikat ini, peluang belajar yang seluas-luasnya diberi kepada pelajar-pelajar untuk menjadi insan yang sempurna.

PowerPoint Presentation:

FALSAFAH SEKOLAH Bahawasanya guru-guru sekolah ini berkebolehan, mahir serta bersikap ikhlas dan jujur untuk mendidik pelajar-pelajar dengan penuh amanah dan kasih sayang.

PowerPoint Presentation:

FALSAFAH SEKOLAH Bahawasanya Sekolah Menengah Kebangsaan Sunga i Ruan, Raub mempunyai kemudahan fizikal dan tenaga untuk melahirkan insan yang sempurna demi kesejahteraan nusa dan bangsa.

PowerPoint Presentation:

STAF AKADEMIK Lelaki 17 Orang Perempuan 35 Orang Jumlah 52 Orang

PowerPoint Presentation:

STAF BUKAN AKADEMIK Lelaki 1 Orang Perempuan 7 Orang Jumlah 8 Orang

PowerPoint Presentation:

KURIKULUM

PowerPoint Presentation:

KURIKULUM

PowerPoint Presentation:

KURIKULUM

PowerPoint Presentation:

KURIKULUM

PowerPoint Presentation:

KOKURIKULUM

PowerPoint Presentation:

KOKURIKULUM

PowerPoint Presentation:

KOKURIKULUM P E R S A T U A N PERSATUAN BAHASA MELAYU PERSATUAN BAHASA INGGERIS PERSATUAN BAHASA CINA PERSATUAN KEMAHIRAN HIDUP PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK PERSATUAN SEJARAH PERSATUAN GEOGRAFI PERSATUAN PENDIDIKAN SENI PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM PERSATUAN PERDAGANGAN/EKONOMI/P.AKAUN PERSATUAN BIMBINGAN & KAUNSELING

PowerPoint Presentation:

KOKURIKULUM PERMAINAN

KEMUDAHAN SEKOLAH:

KEMUDAHAN SEKOLAH BILIK GURU

KEMUDAHAN SEKOLAH:

KEMUDAHAN SEKOLAH PUSAT SUMBER

KEMUDAHAN SEKOLAH:

KEMUDAHAN SEKOLAH BILIK TAYANGAN

KEMUDAHAN SEKOLAH:

KEMUDAHAN SEKOLAH BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP

KEMUDAHAN SEKOLAH:

KEMUDAHAN SEKOLAH MAKMAL SAINS

KEMUDAHAN SEKOLAH:

KEMUDAHAN SEKOLAH BILIK PSV

KEMUDAHAN SEKOLAH:

KEMUDAHAN SEKOLAH PONDOK BACAAN

KEMUDAHAN SEKOLAH:

KEMUDAHAN SEKOLAH KANTIN

KEMUDAHAN SEKOLAH:

KEMUDAHAN SEKOLAH DEWAN TERBUKA

KEMUDAHAN SEKOLAH:

KEMUDAHAN SEKOLAH PENTAS SERBAGUNA

KEMUDAHAN SEKOLAH:

KEMUDAHAN SEKOLAH GALERI

KEMUDAHAN SEKOLAH:

KEMUDAHAN SEKOLAH SUDUT PPDA

KEMUDAHAN SEKOLAH:

KEMUDAHAN SEKOLAH PADANG SEKOLAH

PANORAMA SEKOLAH:

PANORAMA SEKOLAH TAMAN HERBA

PANORAMA SEKOLAH:

PANORAMA SEKOLAH TAMAN HERBA

PANORAMA SEKOLAH:

PANORAMA SEKOLAH TAMAN BOYSENBERRY

PANORAMA SEKOLAH:

PANORAMA SEKOLAH TAMAN

PowerPoint Presentation:

PANORAMA SEKOLAH TAMAN

PowerPoint Presentation:

PANORAMA SEKOLAH TAMAN

PowerPoint Presentation:

PANORAMA SEKOLAH TAMAN

PANORAMA SEKOLAH:

PANORAMA SEKOLAH TANDA PERASMIAN

PANORAMA SEKOLAH:

PANORAMA SEKOLAH MURAL

PANORAMA SEKOLAH:

PANORAMA SEKOLAH SUDUT MAKLUMAT

PANORAMA SEKOLAH:

PANORAMA SEKOLAH SUDUT MAKLUMAT

PANORAMA SEKOLAH:

PANORAMA SEKOLAH SUDUT MAKLUMAT

PANORAMA SEKOLAH:

PANORAMA SEKOLAH SUDUT MAKLUMAT

PANORAMA SEKOLAH:

PANORAMA SEKOLAH SUDUT MAKLUMAT

AKTIVITI SEKOLAH:

AKTIVITI SEKOLAH PROGRAM NILAM N IL A M Nadi Ilmu Amalan Membaca

PROGRAM SEKOLAH:

PROGRAM SEKOLAH PROGRAM NILAM SEKOLAH MENENGAH 72 - 143 buku - Gangsa 144 - 215 buku - Perak 216 - 287 buku - Emas 287 buku ke atas - NILAM

PANORAMA SEKOLAH:

PANORAMA SEKOLAH MALAM GRADUASI

PROGRAM SEKOLAH:

PROGRAM SEKOLAH SUKAN TAHUNAN

authorStream Live Help