ngày xưa ngày nay

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

ngày nay ngày xưa Thơ : sưu tầm Music : Phantom-of-the-Opera

Slide 2:

Ngày xưa sung sức thì nghèo, Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi

Slide 3:

Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời, Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.

Slide 4:

Ngày xưa sức mạnh như trâu, Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.

Slide 5:

Ngày xưa chẳng kể sớm trưa, Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là.

Slide 6:

Ngày xưa như sắt như đồng, Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.

Slide 7:

Bây giờ như cải muối dưa, Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu.

Slide 8:

Trải qua một cuộc bể dâu. Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà ...

Slide 9:

Nay mai về với Ông Bà, Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân

Slide 10:

...khỏa thân hiendang007@gmail.com chúc mọi người vui vẻ Danae, Artemisia Gentileschi (1612) mạnh khỏe để ngắm người...

authorStream Live Help