thiên nhiên thật là thiên nhiên!

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

NHỮNG HÌNH DÁNG BẤT NGỜ TRONG THIÊN NHIÊN

Slide 2:

Lạc đà trên đỉnh núi

Slide 3:

Sao anh nỡ ngoảnh mặt đi …

Slide 4:

Rừng trúc hoặc chân nai

Slide 5:

Đùa với sấu đại dương

Slide 6:

Thằn lằn thời tiền sử

Slide 7:

Thỏ ngọc tìm nước trong

Slide 8:

Chú vịt xấu xí bỗng thành thiên nga

Slide 9:

Nước mắt mẹ tuôn thành suối

Slide 10:

Voi trắng trầm mình giữa biển khơi

Slide 11:

Cỡi trên lưng ó biển

Slide 12:

Ngón chân người khổng lồ

Slide 13:

Giấc ngủ miên trường

Slide 14:

Cung điện thiên nhiên hoặc Hầu vương

Slide 15:

Trái tim bão tố …

Slide 16:

Đố ai nằm ngủ không mơ !

Slide 17:

Phượng hoàng dãy chết

Slide 18:

Cùng ngước mắt lên trời cao

Slide 19:

Thạch ngư cá hóa đá

Slide 20:

Tôn Ngộ Không để râu

Slide 21:

Thả voi về rừng

Slide 22:

Tương lai đời người …

Slide 23:

Kiểu ngồi vua sư tử

Slide 24:

Thiếu nữ bên dòng suối

Slide 25:

Đồng Ký Khốt lên bờ

Slide 26:

Đười ươi … tinh tú

Slide 27:

Harry Poster tập mấy ?

Slide 28:

Vũ khúc nghê thường

Slide 29:

Khi về mới nhớ bỏ quên cây đàn

Slide 30:

Chân dung hà bá

Slide 31:

Cá voi trắng

Slide 32:

Hoa mai giữa đầm lầy

Slide 33:

Đúng là … quá trí khôn !!!

Slide 34:

The End

authorStream Live Help