Bao Nhieu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

bao nhiêu...

Slide 2: 

Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông?

Slide 4: 

Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc?

Slide 6: 

Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ?

Slide 8: 

Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?

Slide 10: 

Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?

Slide 12: 

Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành?

Slide 14: 

Bao nhiêu lời nói dối mới làm bạn hiểu tôi?

Slide 16: 

Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?

Slide 18: 

Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?

Slide 20: 

Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau?

Slide 22: 

Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời...???

Slide 23: 

tất cả chỉ phụ thuộc vào chính bạn...

Slide 24: 

Have a beautiful day!!!

authorStream Live Help