khai thac khoang san

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GV: Nguyễn Thị Hồng TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LAO BẢO KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 4A

Slide 2: 

Thứ tư ngày 28 tháng 04 năm 2010. Địa lí - Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta? - Tên quần đảo ở Việt Nam được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới? kiểm tra bài cũ:

Slide 3: 

Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam. 1. Khai thỏc khoỏng sản: 1 2 Dầu mỏ và khí đốt Thềm lục địa ven biển gần Côn đảo Xăng dầu, khí đốt, nhiên liệu… Cát trắng Ven biển Khánh Hoà và một số đảo ở Quảng Ninh Công nghiệp thuỷ tinh Dựa vào kênh chữ SGK/ 152 hoàn thành bảng sau: Thứ tư ngày 28 tháng 04 năm 2010. Địa lí

Slide 5: 

Khai thác dầu khí Khai thác cát trắng

Khai thác cát trắng: : 

Khai thác cát trắng: Khai thác muối:

Một số hình ảnh về việc khai thác dầu khí, cát trắng và muối ở vùng biển nước ta: : 

Một số hình ảnh về việc khai thác dầu khí, cát trắng và muối ở vùng biển nước ta: Thứ tư ngày 28 tháng 04 năm 2010. Địa lí

Một số hình ảnh về việc khai thác dầu khí: : 

Một số hình ảnh về việc khai thác dầu khí:

Slide 9: 

Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi)

1.Khai thác khoáng sản: : 

1.Khai thác khoáng sản: Địa lí Làm việc nhóm đôi: Dựa vào nội dung trong SGK, tranh, ảnh và vốn hiểu biết của bản thân, hãy thảo luận các câu hỏi sau

Slide 11: 

Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam. 2. Đỏnh bắt và nuụi trồng thủy sản: a) Hãy kể tên các sản vật biển của nước ta? b) Em có nhận xét gì về nguồn hải sản của nước ta? c) Hoạt động đánh bắt và khai thác hải sản nước ta diễn ra như thế nào? Ở những địa điểm nào? Thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi: a) Cá thu, cá chim, cá hồng… tôm sú, tôm he… mực, bào ngư, ba ba, đồi mồi, sò ốc… b) Nguồn hải sản nước ta vô cùng phong phú và đa dạng. c)…khắp vùng biển kể từ Bắc vào Nam, nhiều nhất là các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang. Thứ tư ngày 28 tháng 04 năm 2010. Địa lí

Slide 12: 

- Hoạt động đánh bắt cá và khai thác hải sản nước ta diễn ra khắp vùng biển kể từ Bắc vào Nam, nhiều nhất là các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang.

Slide 13: 

Tôm Hùm Cá Thu Tôm He Tôm Sú Ngọc trai

Slide 14: 

Ốc hương Đồi mồi Ba ba Sò huyết

Slide 15: 

Một số hải sản của vùng biển nước ta

Slide 16: 

- Theo em, nguồn hải sản có vô tận không ? Những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến nguồn hải sản đó ? - Em hãy nêu ít nhất 3 biện pháp nhằm bảo vệ nguồn hải sản của nước ta? Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam. - Em hãy xây dựng quy trình khai thác cá biển! + Thảo luận nhóm 4: - Ngoài việc đánh bắt, người dân còn làm gì để bổ sung nguồn hải sản trên biển? Thứ tư ngày 28 tháng 04 năm 2010. Địa lí

Slide 17: 

NHỮNG VIỆC KHÔNG NÊN LÀM

Slide 19: 

Nước ta đang khai thác dầu khí ở vùng biển phía Nam. Dầu khí là mặt hàng xuất khẩu có giá trị, là nhiên liệu để sản xuất điện và là nguyên liệu tạo ra các sản phẩm khác. Vùng biển nước ta có nhiều hải sản quý. Ngành đánh bắt và nuôi trồng hải sản phát triển khắp các vùng biển. Nơi đánh bắt nhiều hải sản nhất là các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi tới Kiên Giang. Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam. GHI NHỚ: Thứ tư ngày 28 tháng 04 năm 2010. Địa lí

Slide 20: 

Vùng biển Việt Nam Khai thác Sản phẩm: cát trắng Sản phẩm: Sản phẩm: Đánh bắt và khoỏng sản Dầu mỏ và khí đốt Cá, tôm, mực,... bào ngư, đồi mồi,... Sản phẩm: nuôi trồng hải sản HOÀN THÀNH BẢNG SAU:

Slide 21: 

Quy trình khai thác cá biển Khai thác cá biển Chế biến cá đông lạnh đóng gói cá đã chế biến Chuyên chở sản phẩm Xuất khẩu

Slide 22: 

KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHOẺ

authorStream Live Help