25 Quang Trung dai pha quan Thanh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Hân hoan chào đón các thầy cô giáo và các em học sinh về dự tiết thao giảng cụm Môn Lịch sử Lớp: Bốn/1 Năm học 2008-2009

Slide 2: 

Hoa Loa kèn Hoa Trà Hoa Hải đường Quân của Nguyễn Huệ tiến ra Thăng Long bằng cách nào trong các cách dưới đây: a. Bằng đường thủy. b. Bằng đường bộ-đi bộ. c. Bằng đường bộ-đi ngựa. d. Bằng cả đường bộ và đường thủy. Năm 1786 Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì? Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long? 1 2 3

Slide 3: 

CHÂN DUNG VUA QUANG TRUNG

Thứ bảy ngày 14 tháng 02 năm 2009 : 

Thứ bảy ngày 14 tháng 02 năm 2009 Vì sao quân Thanh sang chiếm nước ta? Phong kiến phương Bắc đã từ lâu muốn thôn tính nước ta, nay mượn cớ giúp nhà Lê khôi phục ngai vàng nên quân Thanh kéo sang xâm lược nước ta. Thảo luận cặp đôi Quang Trung đại phá quân Thanh ( Năm 1789)

Thứ bảy, ngày 14 tháng 02 năm 2009Lịch sử : 

Thứ bảy, ngày 14 tháng 02 năm 2009Lịch sử Khi nghe tin quân Thanh sang chiếm nước ta, Nguyễn Huệ đã làm gì? Trước khi kéo quân ra Bắc Nguyễn Huệ đã lên ngôi hoàng đế. Việc làm này có ý nghĩa rất quan trọng đối với vận mệnh của đất nước. Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế là cần thiết vì trước hoàn cảnh đất nước lâm nguy cần có người đứng đầu lãnh đạo nhân dân và chỉ có Nguyễn Huệ mới đảm đương được nhiệm vụ ấy. Quang Trung đại phá quân Thanh ( Năm 1789)

Thöù baûy, ngaøy 14 thaùng 02 naêm 2009 Lịch sử Khi nghe tin quân Thanh sang xâm lược nước ta, Nguyễn Huệ đã làm gì? Khi nghe tin quân Thanh xâm lược nước ta, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung, kéo quân ra Bắc đánh quân Thanh. Quang Trung đại phá quân Thanh ( Năm 1789)

Slide 7: 

Khi vua Quang Trung tiến ra Tam Điệp ( Ninh Bình ) ông đã làm gì? Quang Trung chỉ huy quân ra đến Tam Điệp ( Ninh Bình ) vào ngày 20 tháng chạp, hạ lệnh cho quân sĩ ăn Tết trước rồi chia thành 5 đạo quân tiến ra Thăng Long. Thứ bảy, ngày 14 tháng 2 năm 2009 Lịch sử Quang Trung đại phá quân Thanh ( Năm 1789)

Slide 8: 

Đô Đốc Tuyết Đô Đốc Lộc Phòng tuyến Tam Điệp. Nơi mà Quang Trung đã tổ chức cho quân ăn Tết sớm và tập kết lực lượng trước khi tiến vào Thăng Long

Thứ bảy, ngày 14 tháng 02 năm 2009Lịch sử : 

Thứ bảy, ngày 14 tháng 02 năm 2009Lịch sử Vua Quang Trung cho ăn tết sớm có tác dụng gì đối với quân sĩ? Chính việc cho quân ăn tết trước, thể hiện sự tài giỏi của vua Quang Trung trong việc tổ chức lực lượng chiến đấu. Quân sĩ được ăn tết trước, phấn khởi để đánh giặc. Ngược lại, đối với giặc ki phải ăn tết xa nhà, thì tinh thần sa sút, mệt mỏi nên đây là điều bất lợi cho chúng. Quang Trung đại phá quân Thanh ( Năm 1789)

Slide 10: 

ẢI NAM QUAN YÊN THẾ Lạng Giang Phượng Nhãn Sơn Tây THĂNG LONG Khương Thượng Ngọc Hồi Hà Hồi Phú Xuyên Gián Khẩu Đại áng Hải Dương Thanh Hoá Nghệ An Đô đốc Long Đô đốc Tuyết Đô đốc Lộc VỊNH BẮC BỘ Quang Trung Tam Điệp Đô đốc Bảo

Slide 11: 

Thứ bảy, ngày 14 tháng 02 năm 2009 Lịch sử Thảo luận theo tổ Tổ 1-2 Tổ 3-4

Slide 12: 

Đồn Thời gian Diễn biến – Kết quả đánh Quân ta Quân Thanh Hà Hồi Đêm mồng - Vây kín đồn, bắc Hoảng sợ, xin hàng 3 tết loa gọi. - Lấy được đồn Đống Đa Mờ sáng mồng - Đánh mạnh vào đồn - Sầm Nghi Đống tự tử 5 tết - Quân ta toàn thắng - Xác giặc chết chồng chất. - Tôn Sĩ Nghị cùng tàn quân bỏ chạy Chỉ trong vòng 3 ngày đã diễn ra 3 trận đánh lớn. 5 cánh quân của tạo thế gọng kiềm bao vây và xiết chặt các đồn bốt của địch. Đã làm cho địch thất bại hoàn toàn.

Slide 13: 

Theo em, vì sao quân ta đánh thắng được 29 vạn quân Thanh? Vì quân ta đồn kết một lịng đánh giặc lại cĩ nhà vua sáng suốt chỉ huy nên đã giành đại thắng. Trưa mồng 5 Tết, vua Quang Trung ngồi trên lưng voi, áo bào xạn đen khĩi súng đi đầu đại quân chiến thắng tiến vào Thăng Long giữa muơn ngàn tiếng hị reo: Ba quân đội ngũ chỉnh tế tiến Trăm họ chật đương vui tiếp nghênh… Suy luận

Slide 14: 

Nêu kết quả của trận chiến chống quân Thanh xâm lược? Quân ta toàn thắng.

Thöù baûy, ngaøy 14 thaùng 02 naêm 2009 LÞch sö Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh : 

Thöù baûy, ngaøy 14 thaùng 02 naêm 2009 LÞch sö Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh Quân Thanh xâm lược nước ta. Chúng chiếm Thăng Long . Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, kéo quân ra Bắc đánh đuổi quân Thanh. ở Hà Hồi, Ngọc Hồi,Đống Đa, ta thắng lớn .Quân Thanh ở Thăng Long hoảng loạn, bỏ chạy về nước. GHI NHỚ

Slide 16: 

16 Gò Đống Đa – Hà Nội Đây là nơi đã vùi xác hàng ngàn tên giặc Thanh và xác giặc chất cao thành gò đống

Slide 17: 

Tượng Quang Trung Nằm ở phố Tây Sơn quận Đống Đa Hà Nội

Slide 18: 

D Y Q I U H A G C U A H O K R S H G D G O O M E O C T N T N U A N T H A N H I O A A Đ Y O Y T H G N 1 2 3 I D S N O Đ 5 4 O N I 6 T 7 8 O 9 N M A S H T Đ I O N G 10 TRÒ CHƠI Ô CHỮ

Cđu 1: Cuối năm 1788, 20 vạn quđn năo kĩo văo nước ta? : 

Cđu 1: Cuối năm 1788, 20 vạn quđn năo kĩo văo nước ta?

Cđu 2: Năm 1789 theo đm lịch được gọi lă năm gì? : 

Cđu 2: Năm 1789 theo đm lịch được gọi lă năm gì?

Cđu 3: Sâng mồng 3 tết năm Kỉ Dậu (1789) quđn ta tiến công văo đồn năo? : 

Cđu 3: Sâng mồng 3 tết năm Kỉ Dậu (1789) quđn ta tiến công văo đồn năo?

Câu 4-5: Mờ sáng mồng 5 Tết năm Kỉ Dậu( 1789) quân ta cùng một lúc đánh tan những đồn nào của địch? : 

Câu 4-5: Mờ sáng mồng 5 Tết năm Kỉ Dậu( 1789) quân ta cùng một lúc đánh tan những đồn nào của địch?

Cđu 6: Đđy lă tín tướng giặc đê chỉ huy quđn Thanh sang xđm lược nước ta năm 1788? : 

Cđu 6: Đđy lă tín tướng giặc đê chỉ huy quđn Thanh sang xđm lược nước ta năm 1788?

Cđu 7 : Trong trận Ngọc Hồi, quđn ta ghĩp câc mảnh vân vă lấy câi gì quấn ở bín ngoăi để lăm lâ chắn? : 

Cđu 7 : Trong trận Ngọc Hồi, quđn ta ghĩp câc mảnh vân vă lấy câi gì quấn ở bín ngoăi để lăm lâ chắn?

Cđu 8: Tín một đô đốc chỉ huy quđn ta vượt biển tiến văo Hải Dương? : 

Cđu 8: Tín một đô đốc chỉ huy quđn ta vượt biển tiến văo Hải Dương?

Cđu 9: Nghĩa quđn năo đê giănh thắng lợi trong trận đại phâ Quđn Thanh ? : 

Cđu 9: Nghĩa quđn năo đê giănh thắng lợi trong trận đại phâ Quđn Thanh ?

Cđu 10: Tín tướng giặc đê thắt cổ tự tử ở đồn Đống Đa? : 

Cđu 10: Tín tướng giặc đê thắt cổ tự tử ở đồn Đống Đa?

Học lại bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Chuẩn bị bài: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung : 

Về nhà Học lại bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Chuẩn bị bài: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

Slide 31: 

Chúc các thầy cô mạnh khỏe. Chúc các em học tốt.

authorStream Live Help